INFORMATICKA INFRASTRUKTURA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – INFORMATICKA INFRASTRUKTURA PowerPoint presentation | free to download - id: 6818db-MDNkNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

INFORMATICKA INFRASTRUKTURA

Description:

INFORMATI KA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRU TVENA Prisjetimo se to je to osobna i dru tvena infrastruktura op enito. OSOBNA INFRASTRUKTURA osobni svjetonazor, – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:0
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 16 October 2019
Slides: 39
Provided by: ZeljkoJa4
Learn more at: http://www.fer.unizg.hr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: INFORMATICKA INFRASTRUKTURA


1
INFORMATICKA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRUŠTVENA
Prisjetimo se što je to osobna i društvena
infrastruktura opcenito.
OSOBNA INFRASTRUKTURA ? osobni svjetonazor, ?
materinski jezik, ? pisanje strucnih i
znanstvenih radova (npr. clanak, diplomski rad,
predstudija, studija, elaborat, magistarski
rad, disertacija), ? služenje racunalom (npr.
obradivanje teksta, crtanje slika, skeniranje i
obradivanje slika, tablicno racunanje,
matematicko racunanje, modeliranje i
simuliranje, pretraživanje internetom), ?
vještine nastupa (npr. odijevanje, ponašanje,
održavanje prezentacija, vodenje
sastanaka), ? vještine poslovanja (npr. vodenje
projekata, bankarsko poslovanje,
knjigovodstvo), ITD.
2
INFORMATICKA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRUŠTVENA
Prisjetimo se što je to osobna i DRUŠTVENA
INFRASTRUKTURA opcenito.
3
INFORMATICKA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRUŠTVENA
Prisjetimo se faza razvoja proizvoda i razmislimo
koja su znanja i informacije potrebni u pojedinim
fazama razvoja.
lansiranje proizvodnje
stvaranje koncepcije ugovaranje razvoj i
kvalifikacija ispitivanje kupca
4
INFORMATICKA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRUŠTVENA
Kljucne tocke za primjenu informaticke
infrastrukture
1. Potreba za razvojem 2. Analiza rješenja 3.
Tehnicke karakteristike 6. Postojeca razina
tehnologije 7. Propisi i norme
5
INFORMATICKA INFRASTRUKTURA OSOBNA, DRUŠTVENA
Kljucne tocke za primjenu informaticke
infrastrukture
9. Razvoj prototipa 12. Projektiranje
proizvoda 13. Konstruiranje proizvoda
6
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE PAKET
Splet programskih rješenja, medusobno povezanih,
koja pružaju sve potrebne mogucnosti za vodenje
malog ureda. Pisanje i uredivanje tekstova i
grafike, pripremanje slika, obrada slika, baze
podataka, prezentacije, E- pošta i još mnogo,
mnogo toga
7
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE PAKET -
WORD
Paket sadrži sve što je potrebno za pisanje i
uredivanje tekstova i grafike, kao i
jednostavnijih prirucnika i sl.
8
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET POWER POINT
Program za pripremanje prezentacija velikih
mogucnosti integracija teksta, zvuka i slike
9
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET VISIO
Program za pripremanje grafickog dijela
dokumentacije, sheme
10
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET OUTLOOK
Program za vodenje elektronicke komunikacije
(E-pošta)
11
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET EXCEL
Program za tablicne proracune, obradu podataka i
sl.
12
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET ACCESS
Program za stvaranje, vodenje i obradu baza
podataka.
13
OSOBNA INFRASTRUKTURA MICROSOFT OFFICE
PAKET FRONTPAGE
Program za izradu Web stranica.
14
OSOBNA INFRASTRUKTURA ADOBE TEHNOLOGIJA PDF
FORMAT
Posebno pogodan paket za pripremu elektronickih
izdanja, udžbenika, knjiga, prirucnika.
15
OSOBNA INFRASTRUKTURA MODELIRANJE I
SIMULACIJA - SIMPLORER
Programski paket za modeliranje i simulaciju
složenih elektromehanickih sustava.
16
OSOBNA INFRASTRUKTURA MODELIRANJE I SIMULACIJA
MATLAB/SIMULINK
Univerzalni programski paket za modeliranje i
simulaciju sustava.
17
OSOBNA INFRASTRUKTURA RJEŠAVANJE MATEMATICKIH
PROBLEMA MATHCAD
Programski alat za rješavanje matematickih
problema opcim i posebnim brojevima. Graficki
prikaz rezultata. Programski jezik.
18
OSOBNA INFRASTRUKTURA RJEŠAVANJE MATEMATICKIH
PROBLEMA MATHEMATICA
Programski alat za rješavanje matematickih
problema opcim i posebnim brojevima. Graficki
prikaz rezultata. Programski jezik.
19
OSOBNA INFRASTRUKTURA PRETRAŽIVANJE
INTERNETA - TRAŽILICE
Pazite, ponekad se možete izgubiti u šumi
mogucnosti ! Pokušajte sami pomocu GOOGLE-a
20
OSOBNA INFRASTRUKTURA BANKARSKO POSLOVANJE
OSOBNO I POSLOVNO
Danas gotove sve banke pružaju mogucnost osobnog
i poslovnog bankarstva. Usluga je brza i jeftina.
21
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA
PODUZECA
Informaticki sustavi tvrtki uglavnom su
zatvorenog tipa i ne pružaju mnogo informacija
vanjskom korisniku. Uglavnom se radi o
informiranju o djelatnosti, osnovnim podacima,
oglašavanju itd. Pogledajmo primjerice KONCAR
Institut za elektrotehniku, Energetski institut
Hrvoje Požar PLIVA Unutar tvrtke cesto se
koriste najsuvremenija integrirana programska
rješenja za cjelokupno vodenje poslovanja tvrtke,
primjerice SAP
22
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA
PODUZECA SAP , SAP (hr)
23
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA
PODUZECA - PLIVA
24
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA
PODUZECA - EIHP
25
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA
PODUZECA KONCAR IET
26
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA
? Ministarstvo gospodarstva, ? Ministarstvo
znanosti i tehnologije, ? Zavod za intelektualno
vlasništvo, ? Zavod za normizaciju, ?
Nacionalna i sveucilišna biblioteka, ?
Sveucilište u Zagrebu, Splitu, Rijeci i
Osijeku, ? Institut Ruder Boškovic, ? Institut
za fiziku, ? tehnološki parkovi (npr. Tehnološki
park Zagreb).
27
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA MINISTARSTVO ZNANOSTI,
OBRAZOVANJA I SPORTA
28
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
RADA I PODUZETNIŠTVA
29
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO
GOSPODARSTVO
30
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
31
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO
32
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
MJERITELJSTVO
33
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA INSTITUT ZA FIZIKU
34
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA INSTITUT RUÐER BOŠKOVIC
35
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA NACIONALNA I SVEUCILIŠNA
KNJIŽNICA
36
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA DRŽAVNA
INFRASTRUKTURA SVEUCILIŠTA
37
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA GLOBALNA
INFRASTRUKTURA STRUKOVNE UDRUGE - IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers
38
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA GLOBALNA
INFRASTRUKTURA STRUKOVNE UDRUGE - EPE
European Power Electronic and Drives Association
About PowerShow.com