Comertul electronic - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Comertul electronic

Description:

... prin transfer bancar prin deschiderea de catre magazin a unui cont la un site de transferuri bancare ( de ex. Moneybookers.com). Dezavantaj : ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:55
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: BogdanM7
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Comertul electronic


1
Comertul electronic în România între legislatie
si realitate
 • Bogdan Manolea

2
Legislatie comert electronic
 • Legea comertului electronic 365/2002
 • Hotarirea Guvernului  nr. 1308 din 11/20/2002
  privind aprobarea Normelor metodologice pentru
  aplicarea Legii 365/2002 privind comertul
  electronic
 • Legea  51/2003 pentru aprobarea Ordonantei
  Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic
  al contractelor la distanta
 • Legea pentru protectia persoanelor cu privire la
  prelucrarea datelor cu caracter personal si
  libera circulatie a acestor date - 677 / 2001
 • Legea semnaturii electronice 455/2001

3
Background Internet
 • 8 din populatia României de peste 18 ani are un
  calculator
 • 16 - utilizatori Internet (7 - acceseaza
  Internetul cel putin o data pe saptamâna)
 • 29 dintre utilizatorii de Internet se conecteaza
  de acasa
 • 4 dintre utilizatorii români de Internet îl
  folosesc pentru a cumpara bunuri online
 • Sursa studiul GfK referitor la perioada Ian-Iul
  2003

4
Realitate comert electronic B2C
 • 45 de magazine online cu peste 1000 de
  vizitatori unici pe saptamâna ( vezi
  www.trafic.ro - sectiunea Comert electronic)
 • Cifra de afaceri a site-urilor B2C între 1 si 5
  Mil. USD pentru anul 2002 ( estimare revista Biz
  - martie 2003)
 • Imposibilitatea platii online prin carduri de
  debit/credit
 • Sisteme de livrare incipiente ( majoritatea
  folosesc sistemul ramburs)
 • Numar mic de utilizatori Internet. Putere de
  cumparare scazuta

5
Realitate comert electronic B2C
 • Interes crescând pentru mijloacele de plata
  electronice
 • Carduri virtuale, dedicate pentru plata pe
  Internet in strainatate
 • Plata din strainatate catre magazine online din
  Romania. Diverse metode de plati online au fost
  dezvoltate de comercianti romani, pentru a
  permite plata din strainatate
 • Posibilitati de plata online prin card pentru
  romanii din strainatate prin deschiderea de catre
  magazin a unui cont la un procesator strain.
 • Posibilitati de plata online pentru romanii din
  strainatate prin transfer bancar prin
  deschiderea de catre magazin a unui cont la un
  site de transferuri bancare .
 • Sisteme de microplati dezvoltate pentru a
  permite plata unor sume mici de bani in special
  pentru accesul la continutul anumitor situri de
  obicei de forma SMS cu valoare adaugata

6
Realitate comert electronic B2C
 • Interes crescând pentru mijloacele de plata
  electronice
 • 2003
 • 15 solutii de Internet Banking, 12 de Home
  Banking si 2 de Mobile Banking autorizate de MCTI
 • Primul furnizor de semnatura electronica E-sign
 • Solutia E-pay dezvoltata de Softnet pentru
  BancPost
 • Începerea discutiilor de catre RomCard pentru
  implementarea unei noi tehnologii (3D Secure)
  pentru plata online ( 4 banci BCR, Raiffaisen,
  Banca Tiriac, Alpha Bank)

7
Implementare - legea comertului electronic
 • Obligatia de informare a furnizorilor de servicii
  ai societatii informationale art.5
 • De obicei nu exista date complete referitoare la
  acesti furnizori
 • Nici unul dintre primele 5 magazine de comert
  electronic B2C din sectiunea Comert electronic al
  www.trafic.ro nu îndeplineste în totalitate
  obligatiile impuse prin art. 5

8
Implementare - legea comertului electronic
 • Comunicarile comerciale nesolicitate art.6
 • Solutia adoptata de legea 365/2002 opt in
 • Destinatarul trebuie sa îsi exprime
  consimtamântul expres pentru a primi asemenea
  comunicari.
 • Adresa speciala creata de MCTI pentru a primi
  acest fel de informari - abuzuri_at_mcti.ro
 • Nici o actiune nu a fost luata în mod concret
  împotriva spam-ului din România
 • Diverse încalcari ale legii au fost semnalate pe
  liste de discutii

9
Implementare - legea comertului electronic
 • Raspunderea furnizorilor de servicii Cap.IV
 • Implementarea directivei extinsa la motoare de
  cautare si legaturi catre alte pagini web
 • Nu exista cazuri sau situatii în care furnizorii
  sa fi fost trasi la raspundere
 • În schimb exista o anumita usurinta în acordarea
  tuturor informatiilor necesare politiei si
  procuraturii, chiar în lipsa unor instrumente
  perfect legale
 • Nu exista proceduri de Notice Take down
  fiecare site are propria politica de multe ori
  neclara

10
Implementare - legea comertului electronic
 • Autoritati competente Art. 17
 • Autoritatea de reglementare în comunicatii si
  tehnologia informatiei ? ANRC ( Autoritatea
  Nationala de Reglementare in Comunicatii )
 • Autoritatea de reglementare în comunicatii si
  tehnologia informatiei ? Autoritatea de
  Reglementare si Supraveghere prevazuta de legea
  semnaturii electronice
 • Autoritatea de reglementare în comunicatii si
  tehnologia informatiei ?Avocatul
  Poporului(Autoritatea de reglementare prevazuta
  de legea 677/2001)
 • Autoritatea de reglementare în comunicatii si
  tehnologia informatiei Ministerul
  Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

11
Implementare - legea comertului electronic
 • Coduri de conduita si metode alternative de
  rezolvare a disputelor
 • Nu exista nici un cod de conduita sau propuneri
  în acest sens
 • Nu exista nici o organizatie reprezentativa doar
  pentru furnizorii serviciilor societatii
  informationale
 • Nu exista metode alternative de rezolvare a
  disputelor
 • Nu s-a facut nici un efort concret din partea
  autoritatilor competente în acest sens

12
Concluzii
 • Diferentele dintre legislatie si realitate sunt
  destul de mari
 • Ar trebui sa existe un mai mare interes pentru o
  implementare corecta a legislatiei în domeniu si
  mai ales pentru efecte coerente
 • Furnizorii serviciilor societatii informationale
  ar trebui informati cu privire la drepturile si
  obligatiile impuse de lege
 • Se impune o organizare asociativa coerenta a
  sectorului privat

13
Multumesc !
 • Bogdan Manolea
 • bogdan_at_internews.org
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com