Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 651430-Mjc0NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Rabi Last modified by: zak Created Date: 10/18/2010 5:35:09 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 12 June 2020
Slides: 20
Provided by: Rabi61
Learn more at: http://dum.specdcbynov.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
(No Transcript)
2
Clovek zemedelec X lovec
3
sberac, lovec X zemedelec
 • Sberac a lovec
 • Loví zver
 • Sbírá divoce rostoucí rostliny a plody
 • Zemedelec
 • Ochocuje si zvírata
 • Pestuje obilí
 • Vyrábí keramiku

4
(No Transcript)
5
Praveké umení- pravecí lidé si zaznamenávali
události malbou ci kresbou na skálu, vytvárením
sošek,
Cím malovali a kreslili, když v praveku
neexistovaly tužky ani barvy?
6
Každodenní život
MUŽI loví, vyrábí nástroje, porcují maso,
ŽENY varí, starají se o deti, o ohen, vydelávají
kuže,..
7
(No Transcript)
8
Vestonická Venuše
9
Která zvírata si clovek ochocil?
 • Pes se stal verným prítelem cloveka

10
Doba bronzová
 • Lidé využívali ohen pro zahrátí, pro svetlo, pro
  ochranu pred divokou zverí a také pro zpracování
  masa již od doby kamenné
 • Ohen obkládali kameny, aby se nerozšíril
 • Když ohen kameny dostatecne rozpálil, kameny
  zacaly plakat

11
 • Slitím cínu a medi dostal praveký clovek tvrdou
  slitinugtBRONZ
 • Praveký clovek se v dobe bronzové naucil ohen
  rozdelávat kresáním nebo trením

12
Medené a bronzové predmety
13
Bronzové náramky
Bronzová dýka
14
(No Transcript)
15
Doba železná
 • O lidech, kterí tu žili pred dávnými casy toho
  moc nevíme, ale podle archeologických nálezu
  jejich keramiky a hrobu je delíme do skupin
 • -gtlidé s volutovou keramikou
 • -gtlidé s malovanou keramikou
 • -gtlidé se zvoncovými poháry
 • -gtlidé mohylové kultury
 • -gtlidé popelnicových polí

16
Mohylová kultura
17
Lid popelnicových polí
Pokus se uhodnout, na co byly tyto popelnice. Od
kterého slova je odvozeno slovo popelnice?
18
Prameny
 • http//muzeum.krnov.cz/_download/articles/j2.jpg
 • http//www.muzeum-pribram.cz/akce/10akce/10konfere
  nce/popelnice.jpg
 • http//pohanstvi.net/svatyne/mohyla.jpg
 • http//membres.multimania.fr/violainepage/Irl_Know
  th_Tumulus.jpg
 • http//www.hynna.net/img/csvajc/IMG_2765.jpg
 • http//geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_histori
  e/naramky.jpg
 • http//217.115.252.2541572/Dokumenty20pro20stud
  enty/DvoC599C3A1k20Martin/1.20PravC49Bk/6.
  20Doba20bronzovC3A1,20190020-2080020BC/1.
  20ZpracovC3A1nC3AD20kovC5AF/MC49BdC49Bn
  C3A920sekeromlaty20z20Roudnice,20200020BC..
  jpg
 • http//www.sfkpalantir.net/zdenek/dykazKozichHhrbe
  tu.jpg
 • http//www.monet.cz/atlas/foto/31-6.jpg
 • http//www.priroda.cz/clanky/foto/vlk1.jpg
 • http//www.nature-photogallery.eu/cz/__userdata/ph
  otos/663.jpg
 • http//www.zamekskalice.cz/assets/galleries/68/koz
  y1.JPG
 • http//www.iapg.cas.cz/uzfg/lge/images/ovfoto.jpg
 • http//immopedia.immortall.pl/images/Turby.jpg
 • http//www.rotrekl.cz/images/Historie/Starovek/Ven
  use.jpg

19
 • http//www.google.cz/imgres?imgurlhttp//nd01.jxs
  .cz/207/523/7524035b08_577649_o2.jpgimgrefurlhtt
  p//pokushistory.blog.cz/0605/pravek-dejiny-pravek
  uusg__MQZdACHgeUtc7-c3IWN6wygxkgoh480w609s
  z151hlcsstart3zoom1tbnid4bqPb0sxuSedwMt
  bnh107tbnw136ei1XTYT-vjO-_B0gWq0-SiBAprev/s
  earch3Fq3Dprav25C4259Bk25C325BD2B25C4258D
  lov25C4259Bk26hl3Dcs26gbv3D226tbm3Dischit
  bs1
 • http//nd01.jxs.cz/793/191/674bd2f45e_1504643_o2.j
  pg
 • http//3.bp.blogspot.com/_zyvQv92SLzM/R4OJ1tmP0uI/
  AAAAAAAAACg/9hiuXHrtLlQ/s1600-h/paleolit.jpg
 • http//www.vyletnik.cz/images/vylet/uzivatele/marc
  ilek/brezno-archeologicky-skanzen-skan_1.jpg
 • http//www.google.cz/imgres?imgurlhttp//files.tr
  ampnet-zdenekburian.webnode.cz/200000039-3c9d73d91
  b/PravC49BkC3A12520osada..JPGimgrefurlhttp
  //trampnet-zdenekburian.webnode.cz/pravek/usg__a
  CKfGrtt2Z5cEsOr6ZT1QnuM-Ush330w500sz151hl
  csstart31zoom1tbnidcxWK6YXtpCbZNMtbnh86t
  bnw130eitnvYT6X5H6aD4gTRxunGAwprev/search3Fq
  3Dprav25C4259Bk25C325A12Bosada26start3D21
  26hl3Dcs26sa3DN26gbv3D226tbm3Dischitbs1
 • http//www.google.cz/imgres?imgurlhttp//pohodar.
  com/reci/lovci/obrazky/obrazky2.jpgimgrefurlhttp
  //pohodar.com/reci/lovci/obrazky2.htmusg__ViOaP
  GuuhP-HSMETtSK6jesbnQIh449w800sz56hlcsst
  art18zoom1tbnid5GxZnYMzUXZutMtbnh80tbnw1
  43ei83_YT8CzFpTE4gT3vuzLAwprev/search3Fq3Dpr
  av25C4259Bk25C325A12B25C525BEena26hl3Dcs
  26gbv3D226tbm3Dischitbs1
 • http//www.google.cz/imgres?imgurlhttp//www.iabr
  no.cz/skrdla/agalerie/mmk.ht146.jpgimgrefurlhtt
  p//www.iabrno.cz/skrdla/agalerie/mmk.htmusg__k
  QQyBAWCX50ORpR7RexaKuIhd-Eh501w623sz47hlc
  sstart4zoom1tbnidZaFpjpwS4glzNMtbnh109tb
  nw136eiK4bYT4ryMuKi0QXOyq30Awprev/search3Fq
  3Ddoba2Bbronzov25C325A126hl3Dcs26gbv3D226t
  bm3Dischitbs1
About PowerShow.com