Een businessplan als leiddraad - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Een businessplan als leiddraad PowerPoint presentation | free to download - id: 64e834-Y2E0ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Een businessplan als leiddraad

Description:

Title: Een businessplan als leiddraad Author: Dielti ns J. Last modified by: nano Created Date: 3/13/2005 9:27:29 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:30
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 58
Provided by: Die100
Learn more at: http://users.telenet.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Een businessplan als leiddraad


1
De Lessius Hogeschool - departement
Handelswetenschappen, Design Vlaanderen,
Designcenter De Winkelhaak, VKW-Antwerpen-Mechelen
 en Optimo heten u van harte welkom op het
workshop van
29 april 2005 - 14 uur Gesteund door het Europees Sociaal Fonds
ESF Bijdragen tot de ontwikkeling van de
werkgelegenheid door het bevorderen van
inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid
en gelijke kansen, en door het investeren in
menselijke hulpbronnen.
2
24 februari 2005 - 14 uur Gesteund door het Europees Sociaal Fonds
 •     14.00 u Verwelkoming Door prof. dr. Paul
  Verheyen, departementshoofd HW - Lessius
  Hogeschool
 •     14.10 u. Voorstelling CONCreaS-project       
                 Concept en programma, een blik op
  wat CONCreaS in 2005 te bieden heeft, door dr.
  Ysabel Nauwelaerts, coördinator
  wetenschappelijk onderzoek dept. HW - Lessius
  Hogeschool.
 •     14.15 u. Toelichting bij het
  ondernemingsplan                      Door
  prof. Eugeen Dieltiëns docent Lessius Hogeschool,
  secretaris Directiecomité Centea en Inge Van
  Gheel, productdesigner, laureaat Henry van de
  Velde - prijs, www.ingevangheel.com
 •     15.50 u.    Deelsessies                     
  - SWOT-analyse                     -
  Investerings- en financieringsplan               
          - Kostenplan, break-even,
  kasplanning                       - Startwijzer
 •     16.10 u. Koffiepauze
 •     16.20 u. Toelichting resultaten
  deelsessies                      Vragen,
  opmerkingen en bedenkingen
 •     17.45 u.    Receptie

3
 • Partnerschap
 • tussen het departement Handelswetenschappen van
  de Lessius Hogeschool, Design Vlaanderen,
  Designcenter De Winkelhaak, VKW
  Antwerpen-Mechelen en Optimo

4
Een ondernemingsplan als leidraad
 • Eugeen Dieltiens
 • Inge Van Gheel
 • Vrijdag 29 april 2005

5
Voor wie maak je een ondernemingsplan?
 • in de eerste plaats voor jezelf
 • voor participant / medevennoot in je project
 • voor kredietverstrekker (/kapitaalverstrekker)

6
Waarom een ondernemingsplan ?
 • oorzaak van groot aantal mislukkingen- niet
  zozeer gebrek aan inzet- eerder te weinig
  aandacht voor planning organisatie
 • ideeën onderbouwen met 'redelijke' argumenten
  lt-gt intuïtieve management
 • risicobeperking via- systematische aanpak-
  tijdig problemen / wijzigingen onderkennen-
  tijdig heroriënteren
 • gt niet enkel bij de opstart

7
Waarom een ondernemingsplan ? (2)
 • inzicht in haalbaarheid
 • managementinstrument / kompas
 • toont samenhang tussen
 • financiële
 • organisatorische
 • marketing - aspecten
 • kansen risico's

8
Waarom een ondernemingsplan ? (3)
 • systematische evaluatie
 • concreet inzicht
 • hoeveel omzet nodig ?
 • hoeveel winst ?
 • troef naar buitenwereld
 • ? investeerders ? financiers ?
  stakeholders

9
Waarom een ondernemingsplan ?
 • Inge Van Gheel   Om een overzicht te
  krijgen van wat ik ga doen. Schept duidelijkheid.
  Iets om op terug te vallen. Geeft vertrouwen aan
  dat waarmee je bezig bent. 

10
Hoe begin je aan een ondernemingsplan ?
 • Software
 • ? niet domein- of sectorspecifiek ? vooral
  berekeningsmodules zijn
  nuttig voor grotere projecten
 • Literatuur aantal gemeenschappelijke facetten ?
  inzake persoon van de ondernemer ? inzake de
  onderneming

11
Businessplanningsoftwareeen vergelijkend
onderzoek
 • Rangschikking door Geert Van den Bosch (thesis
  2003)
 • EasyStart (Nl) ? gebruiksvriendelijk
  ? informatief, uitgebreid
 • Starterscoach (Unizo) ? stapsgewijze, heldere
  opbouw ? Startwijzer ? Vlaamse
  product ? beperkter in lay-out,
  grafieken
 • Businessplan Pro (VS) ? krachtige opmaak
  rekenfuncties
 • ? minder gebruiksvriendelijk
 • Plan Magic ? weinig flexibel ? laat
  inconsistenties toe

12
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

13
Managementsamenvatting
 • essentieel wanneer je een derde wil overtuigen
 • synthese duidelijk coherent
 • zeer helder overzicht van alle relevante
  aspecten
 • overtuigt waarom is dit een goed project ?
 • nodigt uit om rest van het businessplan doorte
  nemen
 • kort krachtig (max. 2 pagina's)

14
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

15
Businessidee
 • Welke activiteiten wil je ontplooien?welke
  producten/diensten bied je aan?
 • Hoe speelt jouw businessidee in op eenspecifieke
  behoefte?
 • Wat maakt je idee waardevol in de markt?

16
Businessidee Inge Van Gheel design
 • Ontwerp van meubels/producten
 • Oplossingen bieden binnen woon/leefsector
  voor een breed publiek
 • Gericht op grote niche van bevolking,
  goedkoper segment
 • Gericht op kleinere niche exclusievere meubels
 • Vb. meubels voor binnen en buiten, decoratie
  artikelen, textielvoorwerpen,
  keukenaccessoires,
 • Ontwerp van interieurs
 • Ruimtelijke indeling, conceptrealisaties,..
 • Vb. particulier, winkels, kantoren, horeca,..
 • Creatief advies
 • binnen verscheidene sectoren

17
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

18
Marketingplan
 • Omgevingsanalyse
 • SWOT
 • Omzetprognose
 • Marketingdoelstellingen
 • Marketingmix

19
Omgevingsanalyse
 • Vraagzijde
 • Marktvraag
 • Aan welke duidelijke behoefte in de markt voldoet
  mijn idee ?
 • Welke indicaties heb ik dat dit idee zal
  verkoopbaar zijn in de markt hoe toets ik dit ?
 • Bestedingspatroon (groeiend, stabiel,...)
  verwachte toekomstige evolutie

20
Omgevingsanalyse Inge Van Gheel design
 • Vraagzijde
 • Fabrikanten beseffen meer het belang van design
  binnen hun sector
 • Consument zoek meerwaarde / herkenbaarheid in
  producten die hij / zij koopt
 • Stijgende vraag
 • Observatie / analyse van markt
 • De interesse voor design als marketingwaarde
  de meerwaarde van het product naar de klant toe.
  Producten kunnen aanbieden op verschillende
  budgetaire niveaus.

21
Omgevingsanalyse
 • Aanbodzijde
 • wie is er nog actief in deze markt ?
 • over welke competitieve voordelen beschik ik ?
 • waarin onderscheid ik mij van andere aanbieders ?

22
Omgevingsanalyse Inge Van Gheel design
 • Aanbodzijde
 • Fabrikanten beseffen de laatste jaren pas de
  meerwaarde die design voor hun bedrijf kan
  betekenen. Voorheen zeer moeilijk als ontwerper
  om hen te overtuigen.
 • Goed vooruitzicht openheid van de fabrikanten
 • Overheidsinstellingen ondersteunen ontwerpers.
  Maken dialoog ontwerper- fabrikant
 • Stijgende vraag naar producten met meerwaarde
 • Ervaringen in verschillende sectoren.

23
S W O T
 • Strengths Weaknesses Opportunities Threats
 • Sterke zwakke punten- van de ondernemer en
  van zijn concept
 • Kansen bedreigingen- ontstaan door
  confrontatie met - de omgeving
  - de markt

24
S W O T - analyse
 • Sterk - Zwak
 • ervaring
 • bestaande contacten
 • toegang tot productiecapaciteit
 • financiële middelen
 • motivatie / flexibiliteit / inzet
 • .....

25
S W O T - analyse
 • Kansen - Bedreigingen
 • marktomvang
 • concurrentie
 • onvoorspelbaarheid
 • trage opstart

26
S W O T analyse Inge Van Gheel -gt deelsessie
 • Sterk
 • Kansen
 • Zwak
 • Bedreigingen

27
Omzetprognose Marketingdoelstellingen
 • Wat zijn haalbare en aanvaardbare
  doelstellingen(marktpositie, omzet,
  bedrijfsomvang,....)over 1, 3 en 5 jaar ?
 • Welke mogelijke wijzigingen in de
  omgevings-elementen kunnen de realisatie van deze
  doelstellingen dwarsbomen ?

28
Omzetprognose klassieke methodes
 • Op basis van cijfers van bestaande zaak
  /gelijkaardig project
 • Gezinsbudgetenquêtes
 • Te verwachten bedrijfsdrukte
 • Aantal en omvang van projecten
 • werken met hypotheses ? pessimistische
  prognose
 • ? optimistische prognose

29
Marketingmix
 • welk(e) marketingmixelement(en) ga jij vooral
  uitspelen? waarom?
 • Productbeleid
 • Prijspolitiek
 • Promotiebeleid
 • ....

30
Productbeleid
 • Productassortimentafbakening welke diensten
  materiële goederen
 • Imago van je aanbod
 • Service
 • Groeistrategie

31
Promotiebeleid
 • Hoe promoot ik mijn aanbod bij potentiële
  afnemers?
 • persoonlijke verkoop
 • relatievorming
 • publiciteit
 • beursdeelname
 • website

32
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

33
Managementplan
 • Eigen Productie ?
 • Vrijwaren van je rechten
 • Keuze ondernemingsvorm / juridische aspecten

34
Productieplan
 • redenen om al dan niet eigen productie
 • productieplanning
 • logistiek
 • weerslag op investeringsplan

35
Vrijwaren van je rechten
 • hoe behoud je vat op je afnemers ?
 • juridische bepalingen nodig ?

36
Keuze ondernemingsvorm
 • Eénmanszaak versus vennootschap ( welke?)
 • overwegingen
 • juridisch
 • fiscaal
 • organisatorisch
 • administratief
 • commercieel

37
Keuze ondernemingsvormInge Van Gheel design
 • Eénmanszaak sinds 2003
 • overschakelen naar vennootschap?
 • voordelen? nadelen?

38
Overige juridische aspecten
 • vereiste vergunningen
 • formaliteiten bij opstart / omvorming
 • verzekeringen
 • keuze handelsnaam
 • subsidies steunmaatregelen
 • ...

39
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

40
Financieel plan
 • Investeringsplan
 • Financieringsplan
 • Kasplanning (zie later)

41
Investeringsplan
 • Welke investeringsgoederen moet ik aankopen?
 • ?zgn. vaste activa geen huur of
  algemene kosten !
 • Gebouw
 • Installaties, machines uitrusting
 • Computer printer
 • Klein materieel
 • Meubilair rollend materieel
 • Bureau, tekentafel
 • Personenwagen

42
Investeringsplan
 • Vlottende activa
 • Voorraden nodig ?
 • Openstaande klantenfacturen
 • Nodige geldmiddelen om de overige uitgaven (
  algemene onkosten) van de eerste maanden te
  kunnen dragen
 • Vaste vlottende activa balanstotaal
  te financieren bedrag

43
Financieringsplan
 • Hoeveel eigen vermogen kan je inbrengenen
  hoeveel moet je ontlenen ?
 • Lange termijn of korte termijn ? vaste activa
  (investeringen) moet je op LT financieren
 • Welke aspecten illustreren je persoonlijke en
  materiële kredietwaardigheid?
 • Welke aanvullende waarborgen kan je bieden?

44
Financieringsplan
 • Toets de haalbaarheid om de vereiste kredieten te
  bekomen
 • soort krediet
 • kredietbedrag
 • looptijd
 • rentevoet
 • waarborgen

45
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

46
Kostenplan
 • Vaste kosten ? Variabele kosten
  ? ?
 • schommelen niet variëren rechtstreeks met
  de omzet met de omzet
 • vb. Huur, verzekeringen, vb. Aankoop
  goederen verwarming, kantoorkosten
 • bepalen risicovolheid van je project

47
Inventaris Vaste Kosten (op jaarbasis)
 • Gebouwen /lokaalkosten
 • Huur, onderhoud, verwarming
 • Afschrijvingen
 • aanschafprijs investeringenspreiden over ec.
  levensduur
 • Machines uitrusting
 • Onderhoud, klein materieel
 • Verzekeringen
 • Brand, B.A., voertuigen,
 • Vervoerkosten
 • Brandstof, herstellingen
 • Beroepsbijdragen
 • Verkoopkosten
 • Reclame, PR, representatie
 • Kantoor administratie
 • Kantoorbenodigdheden, telefoonereloon
  boekhouder,
 • Personeelskosten
 • brutolonen, soc. zekerheid
 • Gewaardeerd loon
 • eigen loon soc. zekerheidAndere bedrijfskosten
 • provincie,-, milieubelasting
 • Financiële kosten
 • Intresten, bankkosten

48
Variabele kosten
 • Welke ?
 • Aankoop handelsgoederen, grondstoffen
 • Vervoerkosten
 • Onderaanneming
 • Personeelskosten (uitzendkrachten)
 • Steeds in van de omzet

49
Break-even omzet
 • Minimale omzet om alle kosten te dekken
  ? vaste variabele
 • Geen winst maar ook geen verlies
 • BE vaste kosten / (100 - var. kosten)
 • Indien omzet gt break-even omzetwinst
  meeromzet X (100 - var. kosten)

50
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

51
Kasplanning
 • Ontvangsten- en uitgavenstromen
 • Per trimester (indien geen sterke seizoenale
  schommelingen)
 • Benodigde financiering op korte termijn

52
Onderdelen van een businessplan
 • Managementsamenvatting
 • Businessidee missie
 • Marketingplan
 • Managementplan
 • Financieel plan
 • Kostenplan
 • Kasplanning
 • Projectbeoordeling

53
Projectbeoordeling
 • Break-even-analyse
 • Risicobeoordeling
 • Conclusies inzake haalbaarheid of bijsturing

54
Conclusies inzake haalbaarheid
 • Zou je dit project al dan niet uitvoeren onder de
  beschreven voorwaarden ?
 • Suggesties tot aanpassing ? beoordeling van
  alternatieven
 • Gefundeerde slotappreciatie

55
Uitwerking in deelgroepen
 • SWOT
 • Investerings- en financieringsplan
 • Kostenplan, break-even
 • SOFTWARE Startwijzer

56
Verdere uitwerking
 • Uitwerking van ondernemingsplan door
  licentiaatsstudenten handelswetenschappensamen
  met een (kandidaat-)ondernemer
 • periode oktober 05 maart 06
 • belangstelling melden vóór 15 mei
 • Vragen n.a.v. eigen uitwerkingna afloop van de
  volgende workshop

57
Alle resultaten van deze workshop ? CONCreaS
website
About PowerShow.com