Pronksi- ja rauaaeg - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Pronksi- ja rauaaeg PowerPoint presentation | free to download - id: 64a3f5-ZTUwYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Pronksi- ja rauaaeg

Description:

Pronksi- ja rauaaeg Pt 3.&4. Pronksiaeg u 1800-500 eKr Pronksist esemed Asva kultuur kindlustatud asulad kivikirstkalmed laevkalmed v ikeselohulised kultusekivid ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:0
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 22 July 2020
Slides: 11
Provided by: Raivo
Learn more at: http://www.htg.tartu.ee
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pronksi- ja rauaaeg


1
Pronksi- ja rauaaeg
 • Pt 3.4.

2
Pronksiaeg u 1800-500 eKr
 • Pronksist esemed
 • Asva kultuur
 • kindlustatud asulad
 • kivikirstkalmed
 • laevkalmed
 • väikeselohulised kultusekivid
 • karjakasvatus ja maaviljelus
 • Sisemaal avaasulad

3
Eelrooma rauaaeg 500 eKr-50 pKr
 • Rauast esemed
 • Tarandkalmed
 • U 2000 a tagasi raua sulatamine kohalikust
  soorauamaagist

4
Rooma rauaaeg u 50-450
 • Rooma aladelt üksikud esemed
 • Kiire areng kõikides valdkondades
 • Kaubavahetuse tähtsustumine
 • 98 pKr Tacitus kirjutab aestidest ja fennidest

5
Keskmine rauaaeg u 450-800
 • Linnused
 • mägilinnused
 • neemiklinnused
 • Kalevipoja sängi tüüpi
 • ringvall-linnused
 • Peit- ja aardeleiud
 • U 600 kuningas Ingvari sõjaretk

6
Viikingiaeg u 800-1050
 • Suhted Skandinaaviaga
 • saagad ja ruunikivid
 • 10. saj Norra kuninganna Astridi ja poeg Olafi
  vangipõli
 • Suhted Vana-Vene riigiga
 • tšuudid
 • 1030 Jaroslav Targa sõjaretk, Tartu esmamainimine
 • 1061 Izjaslavi tagasilöömine

7
Hilisrauaaeg u 1050-1200. Elatusalad
 • Maaharimine
 • adramaad
 • kolmeväljasüsteem
 • Käsitöö
 • rauatootmine
 • Kaubandus
 • vahetuskaubandus
 • vahenduskaubandus

8
Hilisrauaaeg u 1050-1200. Asustus
 • Elamu
 • suitsutuba
 • Küla
 • sumbküla, ridaküla, hajaküla
 • Kihelkond
 • Maakond
 • vanem
 • malev

9
Hilisrauaaeg u 1050-1200. Välissuhtlus
 • 1154 al Idrisi
 • Lõunas
 • eestlaste retked latgalite vastu
 • leedulaste retked
 • Läänes
 • vastastikused retked
 • 1187 Sigtuna põletamine
 • Idas
 • vastastikused retked

10
Kasutatud allikad
 • http//ornament.dragon.ee/muinasesemed/pronksiaeg/
  pildid/033a.gif 8.9.2009
 • http//www.arheo.ut.ee/balt90.jpg 8.9.2009
 • http//koolielu.edu.ee/mallepeedel/veeb/eesti_turi
  smigeograafia/images/joelahtme_kivikalmed-2.jpg
  8.9.2009
 • http//www.arheo.ut.ee/balt47.gif 8.9.2009
 • http//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e
  /Gaius_Cornelius_Tacitus.jpg 8.9.2009
 • http//www.erm.ee/vanast/pysi/images/kynd.jpg
  15.9.2009
 • http//www.raikkyla.ee/admin//paka.jpg 15.9.2009
 • http//walnut1948.cwahi.net/sassi_jaani.jpg
  15.9.2009
 • http//f.postimees.ee/f/2008/12/02/99687t40hbd52.j
  pg 15.9.2009
 • http//www.virufolk.ee/image/Kiri/21/_TTT6690.jpg
  15.9.2009
 • http//turm.ee/voitlusklubi/wolin/pronks.jpg
  15.9.2009
About PowerShow.com