Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6463dc-MGIyMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: V Chalup Last modified by: V Chalup Created Date: 2/11/2005 7:18:12 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:33
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 39
Provided by: VCha9
Learn more at: http://ucenischalupou4.chytrak.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
(No Transcript)
2
(No Transcript)
3
 
4
Proces urbanizace
 • Aglomerace
 • Konurbace
 • Megalopole

5
1818
1918
1999
1968
6
(No Transcript)
7
Urbanizace
 • Pseudourbanizace
 • Suburbanizace

8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
Sídla - rozdelení
 • A) Prechodne obývaná
 • 1) jednoduchá lovci, pastevci
 • 2) moderní vedecké stanice

14
 • B) Trvalá
 • 1) venkovská sídla a) rozptýlená
 • b) skupinová
 • 2) mestská sídla pocet obyvatel, charakter
  zástavby, služby školství, zdravotnictví

15
Pudorys vesnic
 • 1) okrouhlice návesní
 • 2) ulicovka
 • 3) rozptýlený

16
Ulicovka
17
Ulicovka
18
Ulicovka
19
Obdélníkový tvar
20
Pudorys mest
 • Historické jádro
 • Obchodní a prumyslová cást obytná
 • Obytná vetšina obyvatelstva

21
Kulový tvar
22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
Funkce sídel
 • Obytná
 • Dopravní
 • Správní
 • Rekreacní
 • Vojenská
 • Prumyslová
 • Univerzitní

25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
About PowerShow.com