Antikonception, HRT och androgener - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Antikonception, HRT och androgener PowerPoint presentation | free to download - id: 5dfeb8-YzYyNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Antikonception, HRT och androgener

Description:

Antikonception, HRT och androgener Olle Bergman Inst f r neurovetenskap och fysiologi Sektionen f r farmakologi G teborgs universitet Steroidhormon strogener ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:97
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 129
Provided by: pharmguse
Learn more at: http://pharmguse.net
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Antikonception, HRT och androgener


1
Antikonception, HRT och androgener
 • Olle Bergman
 • Inst för neurovetenskap och fysiologi
 • Sektionen för farmakologi
 • Göteborgs universitet

2
Steroidhormon
 • Östrogener
 • Progestiner
 • Androgener
 • Glukokortikoider

3
hormon
receptor
DNA
cytoplasma
cellkärna
4
Organisatoriska effekterAktiverande effekter
5
Hypotalamus
 • Gonadotropin releasing hormone

6
Hypofysen
 • Luteotropt hormon
 • Follikelstimulerande hormon

7
Äggstockarna
 • Östrogen
 • Progesteron
 • Granulosaceller
 • Thecaceller

8
Äggstockarna
 • Activin
 • Follistatin
 • Inhibin

9
Östrogen
 • Östradiol
 • Östriol
 • Östron

10
(No Transcript)
11
Östrogen
 • SHBG
 • Albumin

12
Östrogen
 • ER-a
 • ER-ß

13
Kolesterol
Pregnenolon
17-a-hydroxypregnolon
Dehydroepiandrosteron
Östriol
Progesteron
17-a-hydroxyprogesteron
Androstenedion
Östron
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortisol
Testosteron
Östradiol
Kortikosteron
Kortisol
Dihydrotestosteron
Aldosteron
14
Östrogen
 • Efter menopaus - Östron
 • Fettvävnad - Aromatas
 • Binjurebarken - Androgener

15
Östrogen
 • Proliferativ effekt
 • endometrium, bröst och ben

16
Progesteron
 • första-passage metabolism
 • Gestagen

17
(No Transcript)
18
Kolesterol
Pregnenolon
17-a-hydroxypregnolon
Dehydroepiandrosteron
Estriol
Progesteron
17-a-hydroxyprogesteron
Androstenedion
Estron
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortisol
Testosteron
Estradiol
Kortikosteron
Kortisol
Dihydrotestosteron
Aldosteron
19
Menstruationscykeln
 • Puberteten
 • GnRH - pulsativ insöndring

20
Hypothalamus
GnRH

Hypofysen
FSH
-


Inhibin
LH
/-
/-
-
Ovarier
Estradiol
Progesteron
Placenta

21
Östradiol
Dag 4 8 12 16 20
24 28
22
LH och FSH
LH FSH
Dag 4 8 12 16 20
24 28
Ägglossning
23
Progesteron
Dag 4 8 12 16 20
24 28
Menstruation
24
Hypothalamus
GnRH

Hypofysen
FSH
-


Inhibin
LH
/-
/-
-
Ovarier
Estradiol
Progesteron
Placenta

25
Antikonception
 • Puerto Rico 1956
 • Varför kvinnor?

26
Antikonception
 • Effektivitet
 • Glömskemarginal
 • Biverkningar

27
Antikonception
 • Kombinationspreparat
 • Gestagenpreparat

28
Kombinationspreparat
 • Östrogen och Gestagen

29
Kombinationspreparat
 • Negativ feedback på hypofysen
 • Utebliven ägglossning

30
Östrogen
 • Utebliven ovulation

31
Gestagen
 • Hämmad tubartransport till livmoder
 • Cervixsekret mindre penitrabelt för spermier
 • Implantationen av ägg i slemhinna försvåras
 • (Utebliven ägglossning)

32
Beredningsform
 • Tabletter

33
Kombinationspreparat
 • Cyklisk dosering
 • Monofaspreparat
 • Trefaspreparat

34
Dos
Monofaspreparat
Östrogen
Gestagen
Dag
Trefaspreparat
Dos
Östrogen
Gestagen
Dag
1
14
21
7
35
Monofaspreparat
 • tabletter
 • lågdos

36
Desogestrel etinylöstradiol
 • Desolett
 • Mercilon

37
Drospirenon etinylöstradiol
 • Yasmin

38
Levonorgestrel etinylöstradiol
 • Follimin
 • Neovletta

39
Lynestrenol etinylöstradiol
 • Restovar

40
Noretisteron etinylöstradiol
 • Othonett

41
Norgestimat etinylöstadiol
 • Cilest

42
Trefaspreparat
 • Tabletter
 • lågdos

43
Desogestrel etinylöstradiol
 • Trimiron

44
Levonorgestrel etinylöstradiol
 • Trinordiol
 • Trionetta

45
Noretisteron etinylöstradiol
 • Synfase
 • Trinovum

46
Biverkningar
47
Östrogenberoende
 • Illamående
 • Ödem
 • Bröstspänning

48
Gestagenberoende
 • Ökad aptit/viktökning
 • Nedstämdhet/depression
 • Minskad sexualdrift (libido)
 • Fett hår
 • benkramper

49
Blödningsrubbningar
 • Minskad blödningsmängd
 • Amenorré

50
Leverpåverkan
 • Gallsten
 • Gulsot

51
Djup ventrombos
 • Ökad risk
 • Rökare över 35 år

52
Hypertension
 • Dosberoende

53
Bröstcancer
 • Högdospreparat ökad risk
 • Lågdospreparat ej ökad risk

54
Cervixcancer
 • Ökad risk?
 • Confounding factors
 • virus

55
Hjärtinfarkt
 • Högdospreparat
 • rökare över 35 år
 • Lågdospreparat ej ökad risk

56
Positiva hälsoeffekter av kombinationspreparat
 • Minskad risk för
 • Endometriecancer
 • Ovarialcancer

57
Positiva hälsoeffekter av kombinationspreparat
 • Minskad förekomst av
 • Dysmenorré, PMS, benigna brösttumörer, rikliga
  menstruationsblödningar, anemi och
  äggledarinflammation

58
Positiva hälsoeffekter av kombinationspreparat
 • minskade besvär vid premenstruellt syndrom

59
Tillstånd som kräver speciell uppmärksamhet
 • Hyperlipidemi, Hypertoni, Obesitas
 • Diabetes mellitus, Epilepsi
 • kronisk leversjukdom, migrän
 • rökning (hos kvinnor över 35 år)
 • Mensstörningar

60
Gestagenpreparat
 • Minipiller

61
Beredningsform
 • Tabletter
 • P-spruta
 • Implantat
 • Intrauterint inlägg

62
Perorala gestagenpreparat
63
Desogestrel
 • Cerazette

64
Levonorgestrel
 • Follistrel

65
Lynestrel
 • Exlutena

66
Noretisteron
 • Mini-Pe

67
Perorala gestagenpreparat
 • Något lägre säkerhet
 • Glömskemarginal mindre
 • Jämn dos

68
Perorala gestagenpreparat
 • I låg dos hämmas inte ägglossning
 • Transporten till livmoder hämmas
 • Cervixsekret mindre penitrabelt för spermier
 • Implantationen av ägg i slemhinna försvåras

69
Biverkningar
 • Blödningsstörning
 • Bröstspänning
 • Utanförhavandeskap

70
P-spruta
 • Intramuskulärt var 3e månad
 • Ger fullständig hämning av ägglossning
 • Transporten till livmoder hämmas
 • Cervixsekret mindre penitrabelt för spermier
 • Implantationen av ägg i slemhinna försvåras

71
Medroxiprogesteron
 • Depo-Provera

72
Biverkningar
 • Blödningsstörningar
 • Bröstspänning
 • Utanförhavandeskap
 • Ökad aptit/viktökning
 • Sänkt sinnesstämning och libido

73
Gestagenimplantat
 • Subdermalt

74
Två preparat i Sverige
75
Etonogestrel
 • Implanon
 • 1 kapsel för 3 år

76
Levonorgestrel
 • Norplant
 • 6 implantat för 5 år

77
Gestagenimplantat
 • Påverkar cervixsekret, endometriet och
  ägglossning
 • Norplant - ägglossningen återkommer
 • Implanon - ovulationshämningen kvarstår

78
Gestagenimplantat
 • gt70 kilo sämre effekt
 • Fertilitet återkommer snabbt
 • Få biverkningar
 • Blödningsstörningar vanligast

79
Intrauterint inlägg
 • Hormonspiral
 • lokal gestageneffekt
 • endometriet
 • cervixsekret

80
Levonorgestrel
 • Levonova

81
Intauterint inlägg
 • hög effekt i 5 år
 • Menstruationer blir mycket små eller försvinner
  helt
 • Efter uttag återkommer fertilitet snabbt

82
Intauterint inlägg
 • Få biverkningar
 • bröstspänningar, acne och humörpåverkan
  förekommer hos enstaka kvinnor

83
Postkoital antikonception (akutpreventivmedel)
 • Verkningsmekanism oklar
 • hämmad ägglossning
 • Gestageneffekt

84
två akutmetoder
85
Gestagen
 • Levonorgestrel (Norlevo)
 • högst 72 h efter samlag
 • upprepas efter 12-24 h
 • receptfritt på apotek

86
högdoserade kombinationspiller
 • Etinylöstradiol levonorgestrel (Follinett)
 • 2 tabletter inte senare än 72 h efter samlag
 • behandlingen upprepas efter 12 h

87
Biverkningar
 • illamående
 • bröstspänning
 • blödningsrubbningar

88
Abortpiller
 • Används fram till 9e veckan

89
Mifepriston
 • Mifegyne
 • Progesteronhämmare
 • framkallar missfall

90
Gemeprost
 • Cervagem
 • uteruskontraherande medel
 • prostaglandin

91
Biverkningar
 • Låg komplikationsfrekvens
 • smärta
 • illamående

92
Hormonal Replacement Therapy (HRT)
 • Hormonell substitutionsbehandling
 • efter menopaus

93
Hormonell substitutionsbehandling (HRT)
 • Menopaus
 • Fettvävnad
 • Östron

94
Vasomotoriska symtom
 • Blodvallningar
 • Svettningar
 • Yrsel
 • Hjärtklappning

95
Slemhinneatrofi
 • Urogenitala besvär
 • Skör slemhinna i vagina
 • Trängningar och sveda vid vattenkastning

96
Osteoporos
 • minskning av benmassan
 • Östrogen hämmar Osteoklaster
 • Effekt kvarstår hela behandlingen

97
Hormonell substitutionsbehandling (HRT)
 • Gestagen motverkar endometriecancer

98
Hormonell substitutionsbehandling (HRT)
 • Sekventiell behandling
 • kan ofta avslutas utan att vasomotoriska symptom
  återkommer

99
Beredningsform
 • Tabletter
 • Depot-plåster
 • Subkutant implantat
 • Lokalbehandling

100
Risker med HRT
101
Bröstcancer
 • Risken ökar påtagligt för samtliga typer av
  preparat inom några få års användning

102
Endometriecancer
 • Östrogen ökad risk
 • Kombinationspreparat ej ökad risk

103
Venös tromboembolism
 • 2-3 gånger högre risk hos HRT-behandlade kvinnor

104
Kranskärlssjukdom
 • Möjlig ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet
  under första behandlingsåret
 • Inga tecken på allmän positiv effekt

105
Ovarialcancer
 • Enbart östrogen ger ökad risk
 • Oklart om kombinationspreparat innebär annorlunda
  risk

106
Selektiva östrogenreceptormodulatorer
 • SERM

107
Selektiva östrogenreceptormodulatorer
 • Vävnadsselektiv effekt
 • Både agonist och antagonist
 • Venös tromboembolism

108
Selektiva östrogenreceptormodulatorer
Endometrium Bröst Ben
Östrogen
Tamoxifen -
Raloxifen - -
109
Androgener
 • Testosteron

110
Testosteron
 • Testiklar
 • Ovarier
 • Binjurebarken

111
Kolesterol
Pregnenolon
17-a-hydroxypregnolon
Dehydroepiandrosteron
Estriol
Progesteron
17-a-hydroxyprogesteron
Androstenedion
Estron
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortisol
Testosteron
Estradiol
Kortikosteron
Kortisol
Dihydrotestosteron
Aldosteron
112
(No Transcript)
113
Serumkoncentration (ng/dl)
500
250
Ålder 0 1 10 20
30 40 50
114
Hypothalamus
GnRH

Hypofysen
FSH


Inhibin
LH
/-
/-
-
Testiklar
Testosteron
115
Testosteron
 • SHBG
 • Albumin

116
Kolesterol
Pregnenolon
17-a-hydroxypregnolon
Dehydroepiandrosteron
Estriol
Progesteron
17-a-hydroxyprogesteron
Androstenedion
Estron
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortisol
Testosteron
Estradiol
Kortikosteron
Kortisol
Dihydrotestosteron
Aldosteron
117
Dihydrotestosteron
 • 5a-reduktas
 • Androgenreceptorn

118
Östrogen
 • Aromatas

119
Testosteron
 • första-passage metabolism
 • Testosteronenantat
 • Plåster

120
Selektiva androgenreceptormodulatorer
 • Androgenreceptorn
 • Co-faktorer

121
Anabola steroider
 • Leverskador
 • ?LDL ?HDL
 • ?spermatogenes
 • Akne
 • Hirsutism

122
Manlig antikonception
 • Hög dos testosteronenantat
 • LH-inhibering

123
Antiandrogener
124
Synteshämmare
 • Fungicid (ketokonazol)
 • Levertoxisk

125
GnRH-analoger
 • Kontinuerlig tillförsel
 • Nedreglering av receptorer
 • Minskad testosteronproduktion
 • Metastaserande prostatacancer

126
Androgenreceptorantagonister
 • Cyproteronacetat
 • Flutamid
 • I kombination med GnRH-analog
 • metastaserande prostatacancer
 • Hirsutism

127
5a-reduktashämmare
 • Finasterid
 • ?Dihydrotestosteron
 • Godartad prostataförstoring
 • Hirsutism
 • Manligt håravfall

128
Frågor?
 • olle.bergman_at_pharm.gu.se
About PowerShow.com