Introduction to Capability Maturity Model Integration (CMMI) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Introduction to Capability Maturity Model Integration (CMMI) PowerPoint presentation | free to download - id: 58eaf8-MmZmNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Introduction to Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Description:

Title: Introduction to Capability Maturity Model Integration (CMMI) Author: Gojko Grubor Last modified by: Gojko Grubor Created Date: 1/1/2008 11:13:27 PM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:636
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 75
Provided by: GojkoG
Learn more at: http://www.crnarupa.singidunum.ac.rs
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Introduction to Capability Maturity Model Integration (CMMI)


1
Introduction to Capability Maturity Model
Integration (CMMI)
 • CMMI course - 2006
 • Module 1.

2
Šta je SEI?
 • Software Engineering Institute of Carnegie Mellon
  University Pittsburg, Pennsylvania USA
 • Federally Funded Research Development Center.
 • Sponsored by the U.S. Department of Defense.
 • Contract Competitively Awarded to Carnegie Mellon
  University in 1984.
 • SEI Staff is A Consortium of Government, Industry
  Academia.
 • SEI Mission Provide Leadership in Advancing the
  State of the Practice of Software Engineering to
  Improve the Quality of Systems that Depend on
  Software.
 • Visit the SEI at www.sei.cmu.edu

3
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Kratak pregled modula.
 • Pitanja za ponavljanje.

4
Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja
 • Zašto je važno poboljšavanje procesa?
 • Koji su motivacioni faktori za razvoj CMM/CMMI?
 • Šta CMMI jeste, a šta nije?
 • Koje su potencijalne koristi od uvodenja CMMI?
 • Postoje li neki troškovi?
 • Postoje li interni ili eksterni pritisci?
 • Postoje li alternative CMMI?

5
Kljucni faktor podizanja kvaliteta
Svako shvata znacaj kvalitetne, motivisane radne
snage, ali...
Glavne determinante proizvoda su proizvodni
troškovi, vreme i kvalitet
 • ...cak ni
 • najstrucniji
 • ljudi ne mogu
 • dati svoj
 • maksimum
 • Razumeju
 • proces ili
 • proces ne radi
 • najbolje...

6
Odnosi izmedu PROCESA i PROIZVODA
7
DEFINICIJA PROCESA- 1
 • Sekvenca aktivnosti koje se izvršavaju po
  utvrdenom redosledu. Ukljucuje definisane
  aktivnosti, ogranicenja, resurse i predefinisane
  izlazne rezultate

8
DEFINICIJA PROCESA - 2
 • Svaki proces ima sledece karakteristike
 • Propisuje sve glavne aktivnosti.
 • Poseduju skup vodecih principa koji definišu
  ciljeve pojedinacnih aktivnosti.
 • Aktivnosti su organizovane u sekvence.
 • Svaka aktivnost poseduje kriterijume za pocetak i
  kraj.
 • Svaka aktivnost koristi resurse u skladu sa
  definisanim ogranicenjima, medu-rezultatima, ili
  ocekivanim proizvodima.
 • Aktivnosti mogu biti struktuirane.

9
Zašto treba fokusirati pažnju na proces?
 • Proces obezbeduje konstruktivan,
  visoko-produktivan fokus na poslove.
 • nasuprot fokusiranja pažnje na ljude
 • radna snaga u proseku je dobra onoliko koliko
  je osposobljena
 • raditi više nije rešenje
 • raditi pametnije i veštije kroz proces je pravo
  rešenje
 • nasuprot fokusiranja pažnje na tehnologiju
 • tehnologija primenjena bez odgovarajuceg plana i
  discipline nije rentabilna i može degradirati
  posao
 • tehnologija obezbeduje najvecu korist u kontekstu
  odgovarajuceg sprovodenja procesa
 • nasuprot metodologije
 • koja bez korektnog konteksta, može biti
  neodgovarajuca
 • koja kao i tehnologija može biti degradirajuca
  ako se koristi nedisciplinovano i bez
  struktuiranog procesa.

10
Znacaj motivacije?
 • Softverska kriza traje nekoliko posednjih
  decenija
 • Dovela je u pitanje kvalitet isporucenih
  proizvoda
 • Tipicni su probijanje troškova i plana
 • Troškovi akvizicije softvera premašuju sva
  ocekivanja
 • Planovi isporuke kasne ne mesecima nego godinama
 • Brojni projekti se gase zbog lošeg kvaliteta
  softvera
 • Kompleksnost softvera se i dalje povecava u
  industriji softvera
 • Industrijski lideri smatraju da je softverska
  kriza problem menadžmenta, a ne tehnologije

11
Fundamentalni koncepti zrelosti procesa
 • Softverski proces skup aktivnosti, metoda,
  praksi i transformacija koje ljudi koriste za
  razvoj i održavanje sw i pratecih proizvoda.

Interni tim za razvoj sw
SW Proizvod
 • Osnovne premise Kvalitet proizvoda je
  generalno odreden kvalitetom procesa koji se
  koristi za razvoj i održavanje proizvoda.
 • (TQM princip Shewhart, Juran, Deming and
  Humphrey.)

12
Pristupi poboljšavanju procesa za proizvodnju sw
 • Postoje tri glavna pristupa za poboljšavanje
  softverskih procesa (SPI) koji se mogu koristiti
  pojedinacno, ili kombinovano
 • Poboljšavanje na bazi modela procesa
 • Poboljšavanje procesa odozdo-prema-gore
 • Reinženjering poslovnih procesa

13
Šta su CMM i CMMI?
 • Okvir za pomoc organizaciji da poboljšava svoje
  procese
 • Dokumentovane prakse za razvoj softvera
 • Model za kontinualno poboljšavanje
 • Uputstva, ne pravila, o tome kako voditi
  poboljšavanje procesa,
 • Razvijen da obuhvati druge standarde (ISO-9001)
 • Metod za evaluaciju zrelosti organizacije
 • Pet nivoa zrelosti
 • Osnova za sukcesivno poboljšavanje procesa
 • Za evaluaciju procesa snabdevaca i podugovaraca
 • Za evaluaciju provajdera servisa Services
 • Postoji više tipova generilkog CMM za
 • razvoj softvere
 • timski razvoj integrisanih proizvoda
 • sistemsko inženjerstvo/sistemsko inženjerstvo u
  zaštiti IKT sistema
 • razvoj procesa za proizvodnju personalnog
  softvera
 • CMMI
 • Inicijativa za integraciju više modela

14
Šta je model procesa?
 • Model procesa je skup struktuiranih elemenata
  koji opisuju karakteristike efektivnih procesa.
 • Ukljuceni procesi u model su empirijski dokazani
  kao efektivni i efikasni.

15
Zašto je važan model procesa?
 • Model procesa obezbeduje
 • Mesto za pocetak svake aktivnosti sa procesima
 • Efektivnu primenu iskustava zajednice
 • Zajednicki jezik i viziju za poboljšavanje
  procesa
 • Okvir za odredivanje prioriteta akcija

16
Kako se model procesa koristi?
 • Model procesa se koristi
 • Da pomogne ispunjavanje ciljeva i prioriteta
  poboljšavanja procesa, poboljša procese i
  obezbedi uputstva za osiguranje stabilnih, zrelih
  procesa punog kapaciteta
 • Kao uputstvo za poboljšavanje procesa
  organizacije

17
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Kratak pregled modula.
 • Pitanja za ponavljanje.

18
Razvoj CMMCMMI
 • SEI prestaje podršku
 • SW-CMMs

2005 December
1987
1997
2006 CMMI v.1.2
1991
1993
1984
1995
2000
2002
Prvi CMM objavljen
SW-CMM v1.1 objavljen
CMMI-SE/SW V. 1.0 objavljena
Model objavljen kao SW-CMM v1.0
CMMI inicijativa pokrenuta
CMMI-SE/SW/IPPD/A V.1.1 objavljen
Ugovor sa CMU
Akvizicija softvera (SA-CMM), Sistemsko
inženjerstvo (SE-CMM), Razvoj integrisanih
proizvoda (IPD-CMM), Razvoj radnih kapaciteta
organizacije (P- CMM) razvijen
19
Razvoj SSE CMM modela
20
Šta je CMM?
 • Model sazrevanja procesa (Capability Maturity
  Model)-CMM Referentni model zrelih praksi u
  specifikovanim disciplinama, koji se koristi za
  procenu grupnih kapaciteta za izvršavanje
  disciplina
 • CMMs modeli se razlikuju po
 • Disciplini (softver, sistemi, akvizicija itd.
 • Strukturi (fazna i kontinualna)
 • Kako se definiše zrelost (put poboljšavanja
  procesa)
 • Kako se definiše kapacitet (institutionalizacija)
 • Software Engineering Institute (SEI) oznaka za
  modele sazrevanja procesa

21
Izgradnja kapaciteta procesa
Back
Nivol 5 Generickih praksi
Optimalni proces
Kapacitet
Nivo 4 Generickih praksi
Kvantitativno upravljan proces
Nivol 3 Generickih praksi
Definisan Proces
Nivo 2 Generickih praksi
Upravljan proces
 • Level 3 Defined
 • Process for management and engineering
  documented, standardized, integrated at
  organization level
 • All projects use version of standard software
  process.
 • Level 1 Initial
 • Process is ad hoc, even chaotic
 • Success depends on individual effort and
  heroics.
 • Level 2 Repeatable
 • Basic project mgt processes established
 • Earlier successes can be repeated on projects
  with similar applications.
 • Level 4 Managed
 • Detailed measures of software process product
  quality collected
 • SW process products are quantitatively
  understood controlled.
 • Nivo 5 Optimizujuci proces
 • Omoguceno kontinualno poboljšavanje procesa
 • Obezebedena kvantitativna povratna sprega iz
  procesa
 • Upravlja innovativnim idejama i tehnologijama.

Izvršavan proces
22
Koji model treba koristiti?
 • Zavisno od doscipline za koju treba primeniti
  model.
 • Softversko inženjerstvo
 • Sistemsko inženjerstvo
 • Akvizicija softvera
 • Sistemsko inženjerstvo u zaštiti IKT sistema
 • itd.

23
Mnogo modela, malo vremena
 • Razlicite strukture, terminologija, nacini
  merenja zrelosti.
 • Izazivaju konfuziju, , posebno kada se koristi
  više od jednog modela.
 • Teško ih je integrisati u kombinovani program za
  poboljšavanje
 • Teško koristiti više modela za izbor snabdevaca.

24
Zbrka okvira pre pojave CMMI
Back
25
CMMI rešava stanje!
 • Integriše sistemske i softverske discipline u
  jedan okvir za poboljšavanje
 • Obezbeduje okvir za upravljanje novih disciplina
  kako potrebe rastu.
 • Izvorni modeli
 • Capability Maturity Model for Software V2, draft
  C (SW-CMM V2C)
 • EIA Interim Standard 731, System Engineering
  Capability Model (SECM)
 • Integrated Product Development Capability
  Maturity Model, draft V0.98 (IPD-CMM)
 • Combined System Engineering / Software
  Engineering model
 • Can be applied to
 • Just the software engineering projects in an
  organization
 • Just the system engineering projects in an
  organization
 • Both
 • IPPD can be used in either/both

26
Šta je CMMI?
 • CMMI jeste
 • model koji obezbeduje skup najboljih praksi koje
  obuhvataju produktivnost, performanse, troškove i
  zadovoljstvo relevantnih ucesnika
 • model koji obezbeduje struktuiran pogled na
  poboljšavanje procesa organizacije.
 • CMMI može pomoci za
 • Postavljanje ciljeva i prioriteta poboljšavanja
  procesa
 • Obezbeduje uputstvo za kvalitet procesa
 • Obezbeduje referentni model za evaluaciju tekucih
  praksi
 • CMMI nije
 • Skup prosejanih procesa koji traju toliko dugo
  dok se sito vrti. CMMI obezbeduje konzistentan,
  dugotrajan okvir koji obezbeduje lakše uvodenje
  novih inicijativa
 • Ogranicen na jednu disciplinu (tj. SwE ili SE).
  CMMI se fokusira na ukupne intenzivne softverske
  probleme i integriše više disciplina u jedan
  okvir za poboljšavanje procesa koji eliminiše
  nekonzistentnosti i smanjuje dupliranje
  (redundantnosti).

CMMI model je kolekcija najboljih praksi vodecih
industrijskih organizacija.
CMMI model nije neki proces, to je model procesa.
Pokazuje šta treba raditi, a ne kako to uraditi
ili ko treba da radi.
27
Pocetak razvoja CMMI projekta
 • DoD sponzorisao rad izmedu Industrije, vlade i
  SEI
 • Preko 100 organizacija ukljuceno
 • U.S. Army, Navy, Air Force
 • Federal Aviation Administration
 • National Security Agency
 • Software Engineering Institute
 • ADP, Inc.
 • ATT Labs
 • BAE
 • Boeing
 • Computer Sciences Corporation
 • EER Systems
 • Ericsson Canada
 • Ernst and Young
 • General Dynamics
 • Harris Corporation
 • Honeywell
 • KPMG
 • Lockheed Martin
 • Motorola
 • Northrop Grumman
 • Pacific Bell
 • Q-Labs
 • Raytheon
 • Reuters
 • Rockwell Collins
 • SAIC
 • Software Productivity Consortium
 • Sverdrup Corporation
 • TeraQuest
 • Thomson CSF
 • TRW

28
Košmar okvira posle CMMI
Back
29
Zašto koristiti CMMI?
 • CMMI obezbeduje uputstvo za poboljšavanje procesa
  organizacije i kapaciteta za upravljanje
  razvojem, akvizicijom i održavanjem proizvoda i
  servisa.
 • CMMI obezbeduje dokazan pristup struktiri koja
 • Pomaže organizaciji da ispita efektivnost procesa
 • Uspostavlja prioritete za poboljšavanje
 • Pomaže organizaciji da implementira ova
  poboljšavanja

30
Filozofija CMMI
 • Procenjuje zrelost procesa
 • Ponovljivi procesi obezbeduju predvidljivost i
  poboljšavanje Razliciti procesi mogu imati
  razlicite nivoe zrelosti kapaciteta
 • Obuhvata uputstvo kako preci sa drugih modela
 • Obuhvata tranziciju sa jednog na više CMM
 • Specificno kako preci sa ISO modela na CMMI
 • Uspostavlja okruženje (fazna i kontinualna
  reprezentacija)
 • Kontinualna za SE okruženje, fazna za razvoj
  softvera
 • Uspostavlja metod za procenu i adaptaciju modela
 • Pocinje sa neformalnom procenom, razvojem procesa
  i procedura
 • Postavlja ciljeve, razvija metriku, analizira
  podatke i poboljšava procese
 • Procenjuje pilot projekte i uskladuje ostatak
  organizacije

31
Kategorije benefita
 • Koristi od poboljšavanja procesa grupišu se u
  trikategorije
 • poboljšava predvidljivost plana i budžeta
 • poboljšava vremenski ciklus
 • poboljšava produktivnost
 • poboljšava kvalitet (meren sa defektima)
 • poboljšava zadovoljstvo korisnika
 • poboljšava moral zapolsenih
 • poboljšava povratak investicija
 • poboljšava troškove proizvodnje

32
Poboljšani produktivnost i kvaliteta

Lockheed Martin Naval Electronics Surveillance
Systems (NESS) - Radar Systems - Syracuse
33
Poboljšano izvršavanje programa
 • Izvršavanje ugovora
 • Troškovi izvršenja Budžet
 • Poboljšavaanje produktivnosti
 • 150 u toku 5 godina
 • Industrijski troškovi smanjeni 20 sa
  poboljšavanjem procesa za jedan nivo zrelosti
  kapaciteta
 • Smanjenje troškovi neizvršavanja procesa
 • Sa 40 na 10
 • Povecanje zadovoljstva korisnikan
 • - U odnosu 51 i više
 • Raytheon Missile Systems Software Center

34
Benefiti CMMI za menadžere i prakticare
 • Razlike u ponašanju i ocekivanim izlaznim
  rezultatima sa CMMI
 • Angažovanje
 • Razumevanje ko su relevantni ucesnici i
  postizanje opšteg medusobnog razumevanja o obimu
  i zahtevima projekta
 • Pomeranje sa prihvatanja promena bez analize
  uticaja na
 • Prihvatanjer promena na bazi uticaja
 • Kontrola
 • manadžment se pomera sa korekcije grešaka posle
  dogadaja, prema proaktivnu kontrolu kroz metricki
  orijentisan program
 • Zahtevi su fundamentalna osnova za planiranje i
  kontrolu
 • Upravljanje rizikom eksplicitno se koristi kroz
  sve discipline inženjeringa sistema i softvera
 • Komunikacje
 • Pomeranje fokusa menadžmenta sa shvatanja
  komunikacije kao ekstra koraka u procesu na
  komunikaciju kao vitalni faktor za održavanje
  toka procesa
 • Koncept relevantnih ucesnika kao baze za
  komunikaciju proširuje obim komunikacionih
  aktivnosti

35
Poboljšavanja u CMMI
 • CMMI
 • Ugraduje dodatno godine iskustava i ucenja
 • Eksplicitnije povezuje najbolje prakse sa
  poslovnim ciljevima
 • Proširuje obim i uvid u životni ciklus proizvoda
  i inženjerske aktivnosti
 • Dodaje najbolje prakse (npr., merenja,
  upravljanja rizikom, integracijom proizvoda,
  analiza odluka i rešavanje)
 • Obuhvata robusnije, zrelije prakse
 • Obuhvata dodatne genericke prakse potrebne za
  institucionalizaciju procesa
 • Potpunije je uskladen sa relevantnim ISO
  standardima

36
CMMI premošcava podeljene oblasti
 • CMMI
 • Integriše sisteme i softverske discipline u jedan
  okvir za poboljšavanje procesa
 • Obezbeduje okvir za uvodenje novih disciplina ako
  je potrebno.

37
Komplet CMMI proizvoda (Product Suite)
 • Modeli
 • Discipline
 • Sistemsko inženjerstvo SE
 • Softversko inženjerstvo SW
 • Razvoj integrisanih proizvoda i procesa (IPPD)
 • Istraživanje snabdevaca (SS)
 • Reprezentacija
 • Fazna
 • Kontinualna
 • Obuka
 • Model
 • Uvod u CMMI
 • Prelazni koncepti
 • Obuka instruktora
 • Vodeci evaluator
 • Metodi evaluacije
 • Zahtevi za evaluaciju za CMMI (ARC)
 • SCAMPI Metod Description Document (MDD)

38
Raspoloživi CMMI modeli
 • Postoje sledeci CMMI modeli
 • SE/SW fazni
 • SE/SW kontinualni
 • SE/SW/IPPD fazni
 • SE/SW/IPPD kontinualni
 • SE/SW/IPPD/SS fazni
 • SE/SW/IPPD/SS kontinualni
 • SW fazni
 • SW kontinualni

39
CMMI izbor discipline za primenu
 • Postoje razlicite verzije modela
 • CMMI-SW -- CMMI-SE/SW/IPPD
 • CMMI-SE/SW -- CMMI-SE/SW/IPPD/SS
 • Korisnik bira koju disciplinu želi koristiti, na
  bazi toga gde je pokušava poboljšati
 • Primer Kompanija koja sa integrisanim timom
  izraduje racunarske sisteme nabavkom
  komercijalnih hardverskih proizvoda (COTS) i
  razvojem kastomizovanog softera, koristi
  primenu
 • CMMI-SW modela samo na razvoj softvera
 • CMMI-SE/SW modela za racunarski sistem i softver
 • CMMI-SE/SW/IPPD modela za sistem, softver i
  upotrebu tima
 • CMMI-SE/SW/IPPD modela za sistem, softver, tim i
  COTS akviziviju

40
CMMI okruženje
41
Benefiti CMMI za glavne menadžere
 • VIŠE
 • fokusiranja pažnje na zahteve kao osnovu za
  planiranje i promene
 • blagovremenih informacija o rizicima i problemima
 • MANJE
 • gašenja požara
 • angažovanja bez analize uticaja
 • nagradivanja vatrogasaca u odnosu na prevetivno
  ponašanje (PPZ)
 • Rezultira u
 • manje pisama/telefonskih poziva klijenata
  nezadovoljnih sa sistemima
 • manje slanja specijalista na teren radi
  rešavanja problema
 • veci uvid u sposobnost organizacije da zadovolji
  dinamicki plan i budžet

42
Benefiti CMMI za menadžere programa
 • VIŠE
 • ukljucivanja u razumevanje sistema zahteve za
  softver i njihov uticaj na sistem
 • rutinskog uvida u progres projekta
 • uvida u podsisteme podugovaraca
 • uvid u podsistem i rizike podugovaraca
 • MANE/NEKOLIKO
 • velikih teško upravljivih zadataka,
 • razloga ili mogucnosti da se naprave angažovanja
  koja nisu pregovarana
 • prihvatanja promena zahteva bez adekvatne analize
  uticaja

43
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Kratak pregled modula.
 • Pitanja za ponavljanje.

44
Profil zrelosti procesa - 1
45
Profil zrelosti procesa 2
46
Profil zrelosti procesa 3
47
Profil zrelosti procesa 4
48
Profil zrelosti procesa 5
49
Profil zrelosti procesa 6
50
Profil zrelosti procesa 7
51
Profil zrelosti procesa 8
52
Profil zrelosti procesa 9
53
Profil zrelosti procesa 10
54
Profil zrelosti procesa 11
55
Profil zrelosti procesa 12
56
Profil zrelosti procesa 13
57
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Kratak pregled modula.
 • Pitanja za ponavljanje.

58
Drugi modeli poboljšavanja procesa
59
Drugi modeli poboljšavanja procesa
60
Drugi modeli poboljšavanja procesa
61
Drugi modeli poboljšavanja procesa
62
Drugi modeli poboljšavanja procesa
63
Drugi modeli poboljšavanja procesa
 • ISO 90012000 primenjuje se za sve tipove
  organizacija, bez obzira na velicinu i šta rade.
  Pomažu proizvodnim i servisnim organizacijama da
  dostignu standarde kvaliteta priznate u svetu.
 • Zamenio je stari ISO 90011994 standard, dok su
  ISO 90021994 i ISO 90031994 standardi kvaliteta
  zastareli i van upotrebe!
 • Ako je organizacija sertifikovana za ISO 9001,
  treba da ažurira sistem kvaliteta prema
  ISO 90012000 zahtevima, a ako je ISO 9002 ili
  ISO 9003 sertifikovana, treba da pocne become
  ISO 90012000 sertifikaciju!

64
Drugi modeli poboljšavanja procesa
ISO 90002000 Osnove i Recnik
ISO 90012000 Zahtevi
ISO 90042000 Uputstvo za poboljšavanje procesa
Harmonizovani po strukturi i terminologiji da
obezbedi lakši prelaz organizacije sa jednog na
drugi standard
65
Drugi modeli poboljšavanja procesa
 • ISO 9000 serije derivirane su iz prethodnih
  standarda i publikacija za upravljanje
  kvallitetom programa

66
Drugi modeli poboljšavanja procesa
67
Drugi modeli poboljšavanja procesa
68
Drugi modeli poboljšavanja procesa
69
Drugi modeli poboljšavanja procesa
70
Struktura IEEE Standarda
 • Standardi specifikuju format i sadržaj bez
  preporuke tacne tehnike koju treba koristiti
 • Standardi predstavljaju najbolje industrijske
  prakse koje su razvijene od strane eksperata iz
  datih oblasti uz širok konsenzus.
 • Standardi specifikuju minimum zahtevanog sadržaja
  za svaki dokument koji podržava CMMI.

71
Zašto koristiti IEEE Standardi?
 • IEEE Standardi se mogu koristiti kao pomocni
  alati za bezbolno samo-dokumentovanje procesa.
 • Vecina standarda obezbeduje detaljno objašnjenje
  procedura i obezbeduju sekciju po sekciju
  uputstava o izgradnji potrebne dokumentacije.
 • Najvažnije, obezbeduju
 • najbolju praksu, koju je
 • definisala industrija

72
Komparacija CMMI-SW i IEEE standarda
 
 
73
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Pregled referenci i mateijala modula.
 • Pitanja za ponavljanje.

74
References
 • CMMI? -SE/SW/IPPD/SS, V1.1, CMMI for Systems
  Engineering/Software Engineering/Integrated
  Product and Process Development, and Supplier
  Sourcing Version 1.1, CMMISM -SE/SW/IPPD/SS,
  V1.1, Continuous Representation.
 • CMU/SEI-CMU/SEI-2002-TR-011, ESC-TR-2002-011,
  Carnegie Mellon University, Software Engineering
  Institute, Pittsburgh, PA, March 2002.
 • Croll 2003 Third Annual CMMI? Technology
  Conference and Users Group, Eight Steps to
  Success in CMMI Compliant Process Engineering,
  November 2003.
 • IEEE Software Engineering Standards Collection,
  Institute of Electrical and Electronics
  Engineers, Inc. New York, NY, 2003.

75
References
 • IEEE/EIA Standard 12207.0-1996, Industry
  Implementation of International Standard
  ISO/IEC122071995 (ISO/IEC 12207) Standard for
  Information Technology Software life cycle
  processes, Institute of Electrical and
  Electronics Engineers, Inc. New York, NY, 1998.
 • IEEE/EIA Standard 12207.1-1997, Industry
  Implementation of International Standard
  ISO/IEC122071995 (ISO/IEC 12207) Standard for
  Information Technology Software life cycle
  processes Life cycle data, Institute of
  Electrical and Electronics Engineers, Inc. New
  York, NY, 1998.

76
The Bottom Line 1
 • Process improvement should be done to help the
  business not for its own sake.
 • In God we trust,
 • all others bring data.
 • - W. Edwards Deming

77
CMMI applied to your life
 • High School
 • College B.S.
 • Graduate School M.S.
 • Buy a car
 • Get married
 • Have children
 • Did you plan the process?
 • Did you discover and manage requirements?
 • Did you use a formal analysis process for
  important decisions?
 • Does your family work as a team?
 • Do you try to improve your personal processes?

78
For More Information About CMMI
 • Go to CMMI Website
 • http//www.sei.cmu.edu/cmmi
 • http//seir.sei.cmu.edu/seir/
 • http//jo.sei.cmu.edu/pub/english.cgi/0/323123
 • http//dtic.mil/ndia (first and second annual
  CMMI Conferences)
 • http//www.faa.gov/aio

79
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Pregled referenci i mateijala modula.
 • Krtak pregled modela
 • Pitanja za ponavljanje.

80
Module Summary
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Pregled referenci i mateijala modula.
 • Kratak pregled modela
 • Pitanja za ponavljanje

81
Pitanja
?
82
Module 1. Agenda
 • Jednostavni odgovori na ozbiljna pitanja.
 • Istorija razvoja CMM/CMMI.
 • Profil sazrevanja procesa.
 • Referentni izvori i materijali.
 • Pregled drugih modela procesa.
 • Pregled referenci i mateijala modula.
 • Kratak pregled modela
 • Pitanja za ponavljanje.

83
Modul 1. Pitanja za ponavljanje
 • Kako se može definisati proces?
 • Kojo su glavne karakteristike svakog procesa?
 • Zašto je važno za aktivnost u procesu imati
  kriterijume pocetka i završetka?
 • Koja su tri glavna pristupa poboljšavanju
  procesa?
 • Zašto je važan model procesa?
 • Kako se koristi model procesa?
 • Koje su potencijalne koristi i cena poboljšavanja
  procesa?
 • Kako možete definisati CMMI?
 • Navedite glavne razlike izmedu CMM i CMMI.
 • Šta CMMI jeste, a šta nije?
 • Navedite glavnu filozofiju CMMI.
 • Šta je namena CMMI?
 • Kome je CMMI namenjen?
 • koje su potencijalne benefiti za razlicite
  ucesnike?
 • Koje su alternative za CMMI?

84
Uvod u CMMI (Capability Maturity Model
Integration )
KRAJ
 • CMMI - 2006
 • Module 1.
About PowerShow.com