BACAAN AL-QURAN XII (Flying Book 0.12) - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

BACAAN AL-QURAN XII (Flying Book 0.12)

Description:

Title: BACAAN AL-QURAN XII (Flying Book 0.12) Subject: Belajar Membaca Al-Quran dari Al-Quran Author: Fahmi_Basya_at_hotmail.com Keywords: Sijjiil Description – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:307
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: FahmiBasy1
Category:
Tags: bacaan | quran | xii | book | flying | hilton

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: BACAAN AL-QURAN XII (Flying Book 0.12)


1
Flying Book 0.12
BACAAN Al-Quran
NO 0 .12
Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran
fahmi basya
fahmi -basya _at_ telkom . net fahmi_basya _at_ hotmail
. com
2
BACA
Apa tidak kamu lihat
Penguasamu berbuat
kepada Tentara Gajah
bagaimana
Alam taro kaifa fa-ala-robbuka
bi-ash-haa-bil-fiiil
Ash-haabu biasa berarti penghuni Seperti
Ashaabul-Kahhfi penghuni gua Ashaabul-Madyan
penduduk Madyan. Ashaabil-Fiil penunggang gajah
atau tentara gajah.
3
BACA
Dia jadikan
Tipu-daya mereka
apa tidak
Dalam kesiasiaan
Alam yaj-al kaida-hhum fii tadh-liiiil
4
BACA
Yang terbang berbondong-bondong
Dan Dia utus
Atas mereka
Wa arsala alai-hhim thoiron-abaa-biiiil
5
BACA
Yang melempari mereka
Dengan batu
Dari Lembaran
Tarmii-hhim bihijaarotimmmm minsss sijjiiiil
Ingat N konsonan (baris 2) bertemu M dengung
dibaca M Dan N konsonan bertemu S dengung dengan
meinsert S ke N
6
BACA
Maka Dia jadikan mereka
seperti daun
Dimakan(ulat)
Fajaala-hhum ka-ash-fimmmm ma-kuuuul
Ingat N konsonan (baris 2) bertemu M dengung
dibaca M
7
Sijjiil
Sijjiil yang kita artikan lembaran itu ayat
muhkamatnya ialah ini
Gulungan lembaran tulisan
Galaksi
Pada hari yang kami putarkan langit sebagaimana
menggulung lembaran-lembaran dari tulisan,
sebagaimana kami mulai penciptaan pertama, kami
akan kembalikan dia sebagaimana perjanjian atas
kami. Sesungguhnya kami akan melakukan. (Al-Quran
surat Al-Anbiya, ke 21, ayat 104)
8
Jadi Hijaarotin min sijjiil Bermakna batu dari
lembaran, yaitu seperti pisau silet yang dipecah
kecil-kecil
Phenomena itu dibuktikan oleh kejadian setelah itu
Ratusan ternak mati terbunuh secara misterius.
Seperti terjadi di New Mexico. Penyelidikan
terhadap setiap binatang menunjukkan bahwa darah
dalam daging pada sisi potongan dipanasi oleh
suhu 150 derajat C, sehingga sel-sel di sekitar
irisan yang tertinggal tidak rusak. Sampai
sekarang manusia tidak dapat membuka tabir
rahasia ini.
Korban si pisau silet misterius (batu dari
lembaran)
9
Phenomena itu dikatakan sama dengan phenomena
Daun dimakan Ulat
Phenomena seperti daun dimakan ulat itu ialah
lingkaran panen di Inggris yang misterius itu.
Lingkaran panen di Inggris ini sampai sekarang
masih misterius. Ini menunjukkan bahwa si silet
misterius memotong daun demikian rapi.
Lingkaran panen di Inggris
10
Tahun 1967 seekor kuda bernama lady ditemukan
mati di kandangnya di Colorado. Kepalanya
dikuliti dengan sekali cukur dan organ dalamnya
diambil. Tidak ada bekas darah di tanah dan ada
tanda pembuangan gas di sekeliling tubuhnya.
Kasus yang sama dilaporkan dari seluruh dunia
seperti di Inggris tahun 1980-an.
Phenomena itu semua adalah fakta, bagaimana
tentara gajah dimusnahkan oleh yang terbang
berbondong yang melempar mereka dengan batu
dari lembaran sehingga mereka jadi seperti daun
dimakan ulat.
Untuk setiap kabar ada tempat letaknya dan nanti
kamu akan mengetahuinya. (Al-Quran, surat
Al-Anam, ke 6 ayat 67)
11
Demikian Surat Al-Fiil, yang menceritakan tentang
kepunahan tentara gajah yang akan menyerang
kabah pada tahun 571 M.
12
UJIAN.XI
Baca dan terjemahkan
13
Flying Book 0.12
Demikian BACAAN Al-Quran NO 0.12
Senin, 11 Muharram 1423 25 Maret 2002
fahmi basya
fahmi -basya _at_ telkom . Net fahmi_basya _at_ hotmail
. com
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com