Hj Fadzlullah Hj Shuib - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Hj Fadzlullah Hj Shuib PowerPoint presentation | free to download - id: 4b330d-ZWM2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Hj Fadzlullah Hj Shuib

Description:

Hj Fadzlullah Hj Shuib Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) Universiti Teknologi MARA, Kuala Pilah Negeri Sembilan 4. Syariah dan Kepentingannya dalam Sains dan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:123
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 45
Provided by: MohammadM
Learn more at: http://ashomarconfidential.files.wordpress.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Hj Fadzlullah Hj Shuib


1
 • Hj Fadzlullah Hj Shuib
 • Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU)
 • Universiti Teknologi MARA, Kuala Pilah
 • Negeri Sembilan

4. Syariah dan Kepentingannya dalam Sains
dan Teknologi 4.1 Kepentingan syariah dalam
sains dan teknologi4.2 Konsep Qawaid
Fiqhiyah4.3 Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalama
sains dan teknologi
2
4.1 Kepentingan syariah dalam sains dan
teknologi 
 • PENGERTIAN SYARI'AH
 • Segala apa yang dijelaskan oleh Allah kepada
  hamba2-Nya yang terdiri dari aqidah, ibadah,
  akhlak, muamalah dan sistem2 hidup, serta
  cabang2nya yang pelbagai untuk mengatur hubungan
  manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan sesama
  mereka bagi mencapai kebahagian hidup di dunia
  dan akhirat.

3
KEUNGGULAN SYARIAH 
 • Bersifat Menyeluruh dan Mencakup
 • Keseimbangan
 • Tetap dan Fleksibel
 • Unggul dan Realistik

4
4.2 Konsep Qawaid Fiqhiyah
 • Firman Allah SWT,Surah al-Hadid ayat 25
 • ?????? ??????????? ????????? ???????????????
  ???????????? ???????? ?????????? ?????????????
  ????????? ???????? ???????????
 • Maksudnya Sesungguhnya Kami telah utuskan
  rasul2 Kami dengan membawa bukti2 dan mujizat
  yang jelas dan nyata, dan Kami telah turunkan
  bersama mereka kitab dan neraca supaya manusia
  menegakkan keadilan

5
Syariah Neraca Kehidupan
 • ???????????? ???????? ?????????? ??????????
  ?????????? ?????? ?????? ???????? ???? ??????????
  ????????????? ???????? ???????? ????????? ?????
  ??????? ?????? ????? ????????? ????????????
  ?????? ?????? ???? ???????? ??????? ?????????
  ??????? ???????? ????????????
 • Maksudnya Kami telah menurunkan kitab suci
  al-Quran kepada dikau dengan membawa kebenaran
  dan membenarkan kitab2 terdahulu
  daripadanya,serta memeliharanya.Maka hendaklah
  engkau hukumkan antara mereka menurut peraturan2
  yang diturunkan oleh Allah,janganlah kamu
  mengikut hawa nafsu mereka dengan menyimpang
  daripada kebenaran yang engkau terima daripada
  Allah,Kami jadikan satu syariah dan jalan yang
  lurus untuk tiap2 golongan kamu.
 • Surah al-Maidah ayat 48

6
Pelaksanaan syariah
 • Pelaksanaan syariah dalam konteks memahamkan
  masyarakat tentang keunggulan dan keistimewaannya
  memerlukan pendekatan yang dinamik.Lebih2 lagi
  dalam menangani persoalan kontemporari yang
  sentiasa berkembang.

7
Kaedah2 hukum
 • Salah satu pendekatan itu ialah memahami tujuan
  syariah dan ruh perundangan tulen yang didasarkan
  kepada keadilan dan keperluan masyarakat.Disinilah
  letaknya disiplin pengajian kaedah2 hukum untuk
  memenuhi keperluan dan maslahah ummah.

8
Prinsip dan kaedah hukum
 • Syeikh Izzudin menjelaskan bahawa Prinsip dan
  kaedah hukum adalah mengaitkan hukum2 Islam
  dengan kemaslahatan ummah didunia dan
  akhirat.Imam al-Syatibi didalam al-Muwafaqat
  menyataan prinsip syariah Islam ialah mencari
  manfaat dan menghindari kerosakan keatas
  manusia.Ibn al-Qayyim pula menyatakan,
  Sesungguhnya asas dan pokok syariah ialah
  hikmah,keadilan Allah dan kemaslahatan manusia
  didunia dan akhirat.

9
Prinsip2 syariah
 • Antara prinsip syariah ialah
 • 1. ?????? ???? ??????? bermaksud kesukaran
  mendatangkan kesenangan.
 • 2.?????? ??? ??? ???? bermaksud sesuatu perkara
  bila sempit menjadi luas
 • 3 ??????? ? ???? ????????? bermaksud keadaan
  darurat mengharuskan perkara yang dilarang
 • 4..?????? ?? ???? ????? bermaksud keyakinan
  tidak dihilangkan oleh syak
 • 5 ????????? bermaksud kemudaratan dihilangkan
 • 6. ?????? ????? bermaksud adapt kebiasaan
  diperakui sebagai hukum
 • 7 ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? bermaksud
  berhimpun halal dan haram yang haram menguasai.
 • 8 ?? ??????? bermaksud menutup pintu kerosakan

10
Kaedah dalam Kuliah Feqah
 • Kaedah dalam bahasa Arab bermakna asas rumah atau
  prinsip tetapi dari sudut istilah ia bermaksud
  perkara-perkara kulli atau umum yang dipraktikkan
  keatas masalah-masalah terperinci atau disebut
  ????? ????? ??????? ??? ???????

11
Kaedah 1 ?????? ????????
 • Tiap-tiap perkara mengikut tujuannya.Maksudnya
  segala amalan yang dilakukan oleh manusia terikat
  dengan niatnya.Tegasnya niatlah yang menjadi
  ukuran dan neraca sesuatu amalan itu mendapat
  pahala atau dosa.Al-Baihaqi meriwayatkan sabda
  Nabi SAW ??
 • ??? ??? ?? ??? ??

12
 • mafhumnyaTidak dikira amalan bagi orang yang
  tidak berniat untuk melaksanakannya.Asal bagi
  kaedah ini ialah sabda Rasulullah SAW
 • ???? ??????? ??????? ????? ??? ????? ?????
 • mafhumnyaSesungguhnya amalan-amalan itu amat
  ditentukan oleh niat dan sesungguhnya bagi
  tiap-tiap seseorang itu amalannya bergantung
  dengan apa diniatkannya.(Hadith riwayat Imam
  al-Bukhari Muslim)

13
 • Kaedah prinsip ini melahirkan beberapa kaedah
  seperti bahawa yang diiktibarkan dalam aqad2
  ialah tujuan dan maknanya bukan kepada pengucapan
  atau perkataannya.Maka hendaklah digunakan
  perkataan tertentu bagi sesuatu aqad ataq
  kontrak supaya niatnya menjadi sah dan
  diambilkira oleh hukum syarak.Kaedah ini
  menimbulkan kaedah larangan membuat aqad yang
  diarahkan kepada tujuan yang bertentangan dengan
  perkataan atau sifat aqad seperti jualbeli yang
  bertujuan riba atau nikah tahlil atau percina
  buta yang dilaknat oleh hokum syarak bersandarkan
  sabda Rasulullah SAW ??? ???? ?????? ???????
  ??Mafhumnya Allah telah melaknat muhalil dan
  orang yang ditahlilkan kepadanya.
 •  

14
 • Dalil dan argument syarak terlalu sarat mengenai
  keabsahan qasad atau niat didalam sesuatu aqad
  atau kontrak/perjanjian.Qasadlah yang menentukan
  sah atau sebaliknya,halal atau haram.Contohnya
  binatang sembelihan yang disembelih bukan kerana
  Allah adalah haram dimakan.Selanjutnya perahan
  anggur untuk dibuat cuka adalah halal,sebaliknya
  perahan anggur untuk dibuat arak adalah haram.

15
 • Tegasnya setiap ayat al-Quran dan Hadith
  Rasulullah SAW mengandungi sebab atau illat
  penurunannya dan persabdaan Rasul SAW..Contohnya
  firman Allah Surah al-Nisa ayat 165 dan Surah
  al-Anbiya ayat 107 mengenai tujuan atau illah
  perutusan Nabi Muhammad SAW.

16
 • Para mujtahidin begitu mengambil perhatian
  terhadap hadith tentang niat.Imam al-Baihaqi
  menyatakan bahawa kepentingan hadith tentang niat
  kerana semua manusia terikat dengan tiga dimensi
  penting dalam kehidupan mereka iaitu hati,lidah
  dan anggota pancaindera,sedangkan niat merujuk
  kepada fungsi hati yang diibaratkan sebagai raja
  yang memerintah lidah dan pancaindera.

17
 • Perkara-perkara yang memerlukan niat,antaranya
  menurut Imam al-Suyuti didalam kitabnya Al-Isybah
  wa al-Nazair,ia dapat membezakan ibadat dengan
  adat serta membezakan darjah-darjah ibadat
  seperti yang fardhu,sunat dan harus.
 • Kebiasaannya niat berlaku dipermulaan
  ibadat,manakala tempat niat adalah didalam
  hati.Istilah fiqah niat adalah ??? ?????
  ?????? ??????

18
 • Maknanya qasad atau menuju kepada sesuatu yang
  disertai dengan perbuatan.Dari perspektif syarak
  pula mengkhususkan niat kepada sesuatu perbuatan
  untuk mencari keredhaan Allah dan mematuhi
  hukumNya.Tegasnya niat bukan sekadar pengucapan
  lidah tetapi diqasadkan didalam hati.

19
 • Ada juga situasi yang tertentu yang tidak cukup
  berniat dalam hati tetapi memerlukan perkataan
  seperti berniat untuk mentalaqkan isteri atau
  untuk bernazar.
 • Pra Syarat Niat
 • 1. Beragama Islam
 • 2. Mumayyiz
 • 3. Mengetahui perkara yang diniatkan itu.Kata
  Imam al-Baghui,tidak sah sholat seseorang yang
  tidak tahu kewajipan berwudhu.
 • 4. Janganlah membawa perkara yang membatalkan
  ibadat seperti murtad dan ragu-ragu dalam
  melaksanakan ibadat.
 •  

20
Kaedah 2 ?????? ?? ???? ?????
 • bermaksud keyakinan tidak dihilangkan oleh syak.
  Sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku,
  sebarang keraguan yang datang kemudian untuk
  meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Perkara
  asal dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan
  hukumnya disebabkan oleh sebarang syak atau
  keraguan. Apa yang telah tetap dan teguh itu
  tidak terangkat atau berganjak dengan sebab
  kedatangan syak kepadanya.Tanggungjawab apabila
  dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali
  dengan yakin

21
 • Keyakinan menurut Raghib al-Asfahani ialah
  tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman berserta
  tetap hukum. Yakin merupakan sifat yang lebih
  tinggi daripada makrifah, buktinya dikatakan ilmu
  al-yaqin dan tidak dikatakan makrifat
  al-yaqin.Keyakinan juga adalah sesuatu yang pasti
  berdasarkan kajian dan bukti iaitu sesuatu yang
  menjadi tetap melalui penglihatan atau dengan
  adanya dalil. 

22
 • Contohnya Apabila seseorang kamu ragu-ragu
  ketika sembahyangnya, ia tidak ingat berapa
  rakaatkah yang telah dilakukannya 3 rakaat
  atau 4 ? Hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut
  dengan keyakinan dan berpegang kepada apa yang
  diyakininya
 • Imam al-Suyuti didalam Al-Isybah wa al-Nazair
  menyatakan bahawa hujah bagi kaedah ini adalah
  sebuah hadith Rasulullah SAW yang ditanya oleh
  seorang lelaki yang bertanya tentang keraguannya
  ketika sholat samada telah keluar sesuatu
  daripada perutnya lantas Junjungan SAW menyatakan
  ?? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ????

23
 • Rasulullah SAW memperingatkan bahawa orang yang
  berkhayal dia dalam keadaan berhadath ketika
  sholatnya supaya jangan keluar daripada sholat
  itu sehingga dia yakin berhadath kerana mendengar
  suara atau tercium baunya.Sehubungan itu hadith
  yang disandarkan kepada Imam Muslim boleh
  dirujuk. ??? ?? ????? ?? ????? ??? ????? ? ?????
  ?? ?????
 • Yang bermaksud apabilah seseorang dari kamu
  meragui telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat
  maka hendaklah dia kembali kepada apa yang
  diyakininya.Hadith ini menggambarkan perintah
  yang jelas tentang keperluan beramal terhadap apa
  yang diyakini dan mengenepikan apa yang diragui.

24
Kaedah 3Kesulitan Membawa kepada
Kemudahan?????? ???? ???????
 • Kaedah ini bertitik tolak dari konsep rukhsah
  atau keringanan yang patut dicari penyelesaian
  untuk menghindari kesulitan yang menimpa umat
  Islam.Berdasarkan kepada ruh ajaran al-Quran dan
  al-Sunnah berikut
 • 1.Firman Allah Surah al-Hajj ayat 78 ?????
  ?????? ?????????? ??? ???????? ???? ??????
 • MaksudnyaTidak dijadikan kesusahan keatas kamu
  dalam urusan agama(syariat Islam)
 • 2.Surah al-Baqarah ayat 185 ??????? ??????
  ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????????
 • MaksudnyaAllah menghendaki kesenangan kepada
  kamu dan Dia tidak menghendaki kesukaran keatas
  kamu.

25
 • 3.Sabda Rasulullah SAW ????
  ???????? ??????
 • MafhumnyaAku dibangkitkan dengan sistem hidup
  yang suci murni lagi berkelapangan.(Hadith
  diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang
  dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal didalam
  masnadnya).
 • 4.Sabda Rasulullah SAW ???? ????? ?????? ???
  ?????? ??????
 • MafhumnyaSesungguhnya kamu dibangkitkan dengan
  menganjurkan kemudahan dan bukan dibangkitkan
  untuk menimbulkan kerumitan.(Hadith riwayat Imam
  al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu
  Hurairah).

26
 • Sebenarnya taklif syariat Islam mengandungi
  pertanggungjawaban yang mencabar dan memerlukan
  kepada ketabahan dan keikhlasan untuk
  melaksanakannya.
 • Justeru itu syariat Islam mengemukakan tujuh
  landasan kesenangan atau keringanan ketika
  berdepan dengan situasi yang sukar
 • 1.Bermusafir yang diberi rukhsah atau keringanan
  sholat musafir,sholat jumaat dan meninggalkan
  puasa Ramadhan.
 • 2.Sakit yang mengizinkan seseorang itu
  bertayammum demi kemaslahatannya serta diberi
  keringanan dalam pelbagai perintah syariat.

27
 • 3.Paksaanseseorang yang diugut dan dipaksa yang
  mengancam nyawanya untuk melanggar syariat dan
  meninggalkan kewajipannya.
 • 4.Lupayang menyebabkan tidak berdosa seseorang
  itu meninggalkan kewajipan atau melanggar
  peraturan syariat.
 • 5.Kejahilanseseorang yang tidak mengetahui
  sesuatu perkara yang menyebabkan dia melanggar
  atau meninggalkan kewajipan syariat.
 • 6.Kesukaran am yang tidak dapat dihindari yang
  disebut Umum al-Balwa.
 • 7.Kekurangan dan ketidakupayaan yang menyebabkan
  gugurnya taklif.

28
Prinsip feqah ini melahirkan kaedah2 lain seperti
 • ???????? ???? ????????? Keadaan yang sukar
  mengharuskan yang dilarang.Sebagaimana yang
  dijelaskan didalam nas-nas berikut
 • Firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah ayat 3
 • ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? ???????????
  ????????? ??????? ?????? ??????? ????????
 • MaksudnyaSesiapa yang terpaksa ketika terlalu
  lapar dengan memakan yang haram tetapi tidak
  cenderung kepada dosa,maka tidak mengapa kerana
  sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
  Penyayang.
 • Firman Allah SWT surah al-Nahl ayat 106

29
 • ??? ?????? ???????? ??? ?????? ????????? ??????
  ???? ???????? ?????????? ??????????? ????????????
  ???????? ???? ?????? ??????????? ???????
  ???????????? ?????? ????? ?????? ???????? ???????
  ???????
 • MaksudnyaBarangsiapa yang engkar setelah dia
  beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan
  hatinya masih tetap beriman,tetapi sesiapa yang
  berlapang dadanya kepada kekafiran nescaya dia
  akan menerima kemurkaan Allah dan dia akan
  diseksa dengan seksaan yang amat besar.

30
Kaedah 4Kemudaratan dihindari ????? ????
 • Profesor Ahmad Fahmi Abu Sunnah didalam bukunya
  "Madkhal al-Fiqhi al-Islami" menegaskan bahawa
  kaedah feqah ini amat mendasari syariah Islam
  serta perlu diimplementasikan dalam kehidupan
  manusia.Contohnya barangan curi atau rompakan
  hendaklah dikembalikan kepada tuanpunyanya.Sekiran
  ya harta itu rosak maka hendaklah dibayar
  gantirugi.Sebuah hadith Rasulullah SAW yang
  diriwayatkan oleh Imam Malik didalam
  Mauthanya,Al-Hakim didalam al-Mustadrak,Al-Baihaq
  i,Ad-Daruqutni dan Ibn Majah menyatakan ?? ???
  ??? ????yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan
  tidak dimudaratkan.

31
 • Menghindari kemudaratan sering menimbulkan
  pelbagai implikasi namun kemudaratan yang lebih
  ringan atau khas boleh diambil untuk mengelakkan
  kemudaratan yang lebih umum dan besar.Para ulama
  usul al-fiqh mengemukakan kaedah ????? ???? ?
  ???? ??? ??? ????? "ditanggung
 • kemudaratan khas demi menolak kemudaratan
  am".Contohnya peniaga senjata api dilarang
  menjual senjata ketika berlaku perang saudara
  untuk menghindari semakin maraknya perang
  itu.Contoh yang lain para peniaga dilarang
  menaikkan harga barang ketika berlakunya
  kekurangan barangan tersebut.

32
 • pihak kerajaan dikehendaki menentukan harga
  barangan menurut nasihat pakar-pakar
  ekonomi.Terlalu banyak contoh kaedah ini dalam
  rangka menghindari kemudaratan yang lebih besar
  didalam masyarakat yang menggugat maqasid syariah
  dan dalam rangka mengawal maslahah umum.

33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
(No Transcript)
About PowerShow.com