A maxillofaci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – A maxillofaci PowerPoint presentation | free to view - id: 4771c9-NmQ2ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

A maxillofaci

Description:

A maxillofaci lis t j k gyullad sai Fogeredet ek (odontog n) - sz j regi gyullad sok 92-94%-a Nem-fogeredet ek (non-odontog n) Nem-fogeredet gyullad sok ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:195
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 76
Provided by: DrLaszl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: A maxillofaci


1
A maxillofaciális tájék gyulladásai
 • Fogeredetuek (odontogén) - szájüregi gyulladások
  92-94-a
 • Nem-fogeredetuek (non-odontogén)

2
Nem-fogeredetu gyulladások
 • Lymphadenitis
 • Sialadenitis
 • Állcsont-törés
 • Sérülések okozta lágyrész-sebek
 • Tumor
 • Idegentest
 • Postinjectios
 • Bor és nyálkahártya gyulladások furunculus,
  herpes, aphta

3
Fogeredetu gyulladások
 • Periapicalis periodontitis 68
 • Postextractios periodontitis 25
 • Pericoronitis
 • Marginalis parodontitis
 • Fertozött ciszta

4
A fogeredetu fertozések kórokozói
 • Aerob 7
 • Anaerob 33
 • Kevert 60

5
Fogeredetu fertozések kapuja
 • Periapicális
 • Periodontális

6
A fertozés kapuja
Periapicális
7
A fertozés kapuja
Periodontalis
?
8
Gyulladás terjedését befolyásolja
 • Fog lokalizációja
 • Baktérium faja, virulenciája
 • Szervezet ellenállóképessége

9
Védekezo mechanizmus
 • Helyi - intakt anatómiai struktúra - normál
  baktérium flóra
 • Humorális - immunglobulinok - complement
 • Celluláris - phagocyta - granulocyta -
  monocyta - lymphocyta

10
Védekezo mechanizmus csökkent
 • Anyagcserebetegségek -uraemia -diabetes
  mellitus
 • Alultápláltság
 • Alkoholizmus
 • Immunszupresszív kezelés
 • Immunhiányos betegségek (pl. AIDS)
 • Chemoterápia
 • Sugárterápia

11
Fogszuvasodásból eredo gyulladás szakaszai
 • Pulpitis, gangraena pulpae
 • Periapicalis periodontitis foramen apicale-n át
 • Csontban való terjedés - corticalist áttöri
  subperiostealis tályog - csontveloben terjed
  osteomyelitis
 • Lágyrészekben terjed abscessus, phlegmone

12
Periapicalis periodontitis acuta
 • Gyulladás periapicalis területre lokalizálódik
 • Közvetlen pulpitis után vagy krónikus folyamat
  exacerbációja
 • Kórokozók Streptococcus, anaerobok

13
Periapicalis periodontitis acuta
Etiológia
 1. Elhalt pulpából baktériumok toxinok foramen
  apicalen át
 2. Traumás eredet - periapicális erek ütés
  következtében károsodnak, fogbél elhal, pulpa
  marginális gingivából fertozodik -
  gyökércsatorna mechanikus tisztításakor
 3. Kémiai irritáció gyökérkezelés alatt kémiailag
  irritáló anyagok jutnak a periapicalis térbe

14
Trauma következtében elhalt fog
15
Periapicalis periodontitis acuta
Tünetek
 • Fog elhalt, hideg, meleg ingerre nem reagál
 • Nagyfokú kopogtatási-, nyomásérzékenység
 • Fájdalom állandó, periodicitást nem mutat
 • Beteg fájós fogát hosszabbnak érzi
 • Ha gyulladás áttörte a csontot subperiostealis
  tályog áthajlásban duzzanat, nyomásérzékenység
 • Ha gyulladás áttörte a periosteumot submucosus
  tályog duzzanat ?, fájdalom ?
 • Regionális nyirokcsomó duzzanat

16
Periapicalis periodontitis acuta
Röntgentünetek
 • Nem jellemzoek
 • Rövid az ido, hogy a csonton látható elváltozás
  jöjjön létre
 • Gyökérhártya kiszélesedhet, apex körül lamina
  dura homályosabb lehet
 • Ha krónikus folyamat exacerbációja periapicalis
  csontreszorbció

17
Periapicalis periodontitis acuta
Kezelés
 • Cél gyulladás lokalizációja drainage
 • Párakötés beolvadás meggyorsítása
 • Drainage fog eltávolítása, trepanáció
 • Subperiosteális incisio
 • Antibiotikum általában nem szükséges

18
Periapicalis periodontitis chronica
 • Ha akut gyulladás nem gyógyul meg
 • Krónikus irritáció ? periapicalis csontreszorbció
 • Granuloma capillárisok, immatur kötoszövet,
  idonként radikuláris ciszta fejlodik

19
Periapicalis periodontitis chronica
Tünetek
 • Nem jellegzetesek
 • Fog elhalt
 • Idonként kopogtatási érzékenység, fájdalom
 • Fistula
 • Góctünetek

20
Periapicalis periodontitis chronica
Röntgentünetek
 • Periapicalis osteolyticus terület
 • Periodontális membrán eltunik

21
Periapicalis periodontitis chronica
Kezelés
 • Endodontia gyökérkezelés resectio
 • Ha eredménytelen extractio

22
Infectio focalis odontogenes (gócbetegség)
 • Kis gócban, letokoltan krónikus gyulladás
 • Helyileg tünetmentes, tünetszegény
 • Baktériumok, toxinok állandóan mérgezik a
  szervezetet
 • Szervezet különbözo helyein tonsillák,
  orrmelléküregek, fogak, appendix, epehólyag,
  tubák, prostata

23
Infectio focalis odontogenes
gócbetegség
 • Borgyógyászati betegségek hajhullás, ekzema stb.
 • Neuritis
 • Iritis
 • Myositis
 • Glomerulonephritis acuta
 • Polyarthritis rheumatica acuta
 • Carditis rheumatica

24
A lobtermék útja a periapicalis térbol
 1. Gyökércsatornán keresztül
 2. Periodontálisan
 3. Transosseálisan submucosáig
 4. Transosseálisan borön át
 5. Transossealisan periosteumig
 6. Intraosseálisan
 7. Transosseálisan periosteumig

25
Abscessus (tályog)
Subperiostealis
 • áthajlásban kemény, fluktuáció nélküli duzzanat
 • pulzáló fájdalom (periosteum feszülése)
 • felso szemfog alsó szemhéj nagyfokú oedema

26
Abscessus (tályog)
periosteum áttörése után
 • fájdalom mérséklodik
 • fluktuáló duzzanat - mucosa alatt -
  áthajlásban - csont külso felszínén
 • regionális nyirokcsomó duzzanat

27
Abscessus (tályog)
periosteum áttörése után
28
Abscessus (tályog)
Fluktuáció
29
Abscessus (tályog)
30
Abscessus (tályog)
Incisio
31
Abscessus (tályog)
32
Submandibularis tályog
külso incisió
33
Phlegmone (cellulitis)
 • A gyulladás terjedése mindig a legkönnyebb
  irányba
 • Kötoszövetes résekben terjedo, beolvadási
  hajlamot nem mutató gyulladás
 • Virulens kórokozó
 • Életet veszélyezteto állapot! (mediastinitis,
  légutak elzáródása)

34
Phlegmone (cellulitis)
 • Tünetei -gyorsan terjed -rendkívül
  fájdalmas -deszkakemény tapintat -bor
  haragosvörös, feszes, fénylo -nagyfokú
  oedema -láz (38 ?Clt)
 • Terápia -azonnali incisio -drainage -antibioti
  kum

35
Spatiumok
 • Izmokat és más anatómiai struktúrákat borító
  fasciák által határolt rekeszek
 • Kevés, majdnem avaszkuláris kötoszövet
 • Egymással összeköttetésben állnak
 • Fogeredetu gyulladások leggyakrabban alsó,
  ritkábban felso molárisokból
 • Gyulladás spatiumokon keresztül elérheti
  mediastinumot ? mediastinitis

36
Spatiumok
 • Spatium masticatorium -masseterico-mandibulare -p
  terygo-mandibulare -temporalis superficialis -temp
  oralis profunda

37
Spatiumok
spatium sublinguale et submandibulare
38
Angina Ludowici
 • Submandibularis sublingualis spatiumok
  phlegmonosus gyulladása spatium parapharyngeale
 • Alsó molárisokból (ált. 7-8-as fog)
 • Ritka
 • Antibiotikumos éra elott 50lt halálozás

39
Angina Ludowici
40
Spatiumok
fossa infratemporalis fossa pterygopalatina
 • Fossa infratemporalis járomív szintje alatt,
  ramus mandibulae mögött
 • Fossa pterygopalatina maxilla facies
  infratemporalis ékcsont proc. pterygoideus, os
  palatum lamina perpendicularis
 • Fissura pterygomaxillaris (C) kötti össze a kettot

41
Spatiumok
fossa infratemporalis fossa pterygopalatina
 • Gyulladásuk rendkívül ritka
 • Általában felso bölcsességfogból vagy n.
  maxillaris érzéstelenítése után
 • Tünetei -szájzár -eros fájdalom -TMI felett
  duzzanat, egész arcfélre terjedhet -csukott
  szem, proptosis -n. abducens paralysis
  (oldalirányú tekintés)

42
Spatiumok
spatium parapharyngeale
 • Eredet -palatinális tonsilla -bölcsességfog
  pericoronitise -rágóizmok spatiumaiból
  továbbterjedés
 • Tünetei -légzési, nyelési nehezítettség -szájzá
  r -magas láz -tonsilla palatina
  elodomborodik -nyálkahártya haragosvörös -uvul
  a ellenkezo oldalra tolódott

43
Légutak kompressziója
parapharyngeális gyulladás
44
A fej-nyak tájék gyulladásai - légutak
 • Legfontosabb!
 • Megfigyelés
 • Endotracheális intubáció
 • Tracheotomia
 • Gégemetszés

45
Spatiumok
spatium perimandibulare
 • Mandibula testet veszi körbe
 • Gyulladás esetén mandibula széle nem tapintható
 • Korlátozott szájnyitás
 • Láz
 • Szájfenék eloemelkedett

46
Spatiumok
spatium buccale
 • M. buccinator és a bor alatt lévo fascia
  superficialis között
 • Felszínesen Bichat-féle zsírcsomó
 • Gyulladás tovább terjedhet a parotis régióra,
  vagy a pterygomandibularis fossa-ra

47
Spatiumok
fossa retromandibularis
 • Mandibula ramusa mögött
 • Parotis
 • Általában parotitisbol, nagyon ritkán fog eredetu
 • Fül elott-alatt duzzanat-fél arcfélre ráterjedhet
 • Th külso incisio

48
Osteomyelitis
 • Akut
 • Krónikus -purulens -sclerotizáló -focalis -d
  iffúz -proliferatív (Garré) -osteoradionecrosi
  s

49
Osteomyelitis acuta
Kiváltó okok
 • Periapicalis periodontitis acuta
 • Állkapocs-törés
 • Gingivitis
 • Pericoronitis
 • Borön áthatoló sérülés

50
Osteomyelitis acuta
Gyulladás fázisai
 • Gyulladásos folyamat terjedése és csontelhalás
 • Reszorbció és sequestratio
 • Új csont képzodése

51
Osteomyelitis acuta
Klinikai tünetek
 • Fájdalom
 • Duzzanat
 • Gennyürülés
 • Oedema
 • Trismus
 • Nyirokcsomó duzzanat
 • Általános tünetek

52
Osteomyelitis acuta
 • Rtg tünetek csak 10 nap után
 • Kezelés antibiotikum, drainage
 • Szövodmények -paraesthesia -patológiás
  törés -cellulitis

53
Osteomyelitis chronica purulenta
 • Akut gyulladás krónikussá válik vagy akut
  elozmények nélkül
 • Fertozés lokalizált
 • Tünetek mérsékelt fájdalom, duzzanat, sipoly,
  patologiás törés

54
Osteomyelitis chronica purulenta
 • - Rtg felhoszeru, szabálytalan, életlen szélu
  osteolysis, sequesterképzodés
 • - Kezelés antibiotikum, excochleatio

55
Osteomyelitis sclerotisans focalis
 • Éles határú, kis területre lokalizálódó,
  anorganikus csonttömörülés
 • Alsó molárisok gyökerei körül
 • Gyulladásos tünetek általában hiányoznak
 • Kezelés csak panasz esetén

56
Osteomyelitis sclerotisans focalis
57
Osteomyelitis sclerotisans diffusa
 • Idos emberek állcsontján
 • Lassú progresszió (évtizedekig)
 • Mandibula corpustól a fejecs irányába terjed
 • Idonkénti akut fellángolások
 • Kezelés nagyon nehéz, antibiotikumok,
  corticosteroidok, Gentamycin-lánc beültetés,
  excochleatio, decorticatio

58
Osteomyelitis sclerotisans diffusa
59
Pericoronitis
 • Elotöroben lévo fogak koronája körül (8-asok)
 • Fájdalom állandó
 • Gingiva vérbo, gyulladt, tasakból nyomásra pus
 • Terjedés spatiumok
 • Terápia átöblítés, incisio
 • Gyulladásos tünetek megszunte után extractio

60
Pericoronitis
61
Osteoradionecrosis
 • Szájüregi daganatok sugárkezelése után
 • A csont sugárterhelése elkerülhetetlen
 • Rettegett szövodmény
 • Kezelés nehéz
 • Prevenció!
 • Típusai 1. Korai 2. Késoi

62
Osteoradionecrosis
Korai
 • Ma már nagyon ritka
 • Muhiba
 • Sugárhatás (rádiumtuzdelés) csont közvetlen
  necrosisát okozza
 • Külso sugárhatás carieses, elhalt fogak, vagy
  fogeltávolítás, mutét után a gyógyulási idot nem
  várják meg
 • Nyálkahártya, periosteum elhal, csont
  lecsupaszodik

63
Osteoradionecrosis
Késoi
 • Többszakaszos lefolyás
 • Hosszabb panaszmentes ido után
 • Kiváltó ok foghúzás, trauma (ritkán spontán)
 • Erek elzáródása, osteocyta pusztulás,
  csontnecrosis
 • Csont periosteum fertozésekkel szembeni teljes
  reakcióképtelensége
 • Demarkáció, sequester képzodés - kilökodés

64
Osteoradionecrosis
Tünetek
 • Fájdalom
 • Duzzanat
 • Szájzár
 • Csont lecsupaszodása
 • Oro-cutan fistula
 • Pathologiás fractura

65
Osteoradionecrosis
Tünetek
 • Fájdalom
 • Duzzanat
 • Szájzár
 • Csont lecsupaszodása
 • Oro-cutan fistula
 • Pathologiás fractura

66
Osteoradionecrosis
Tünetek
 • Fájdalom
 • Duzzanat
 • Szájzár
 • Csont lecsupaszodása
 • Oro-cutan fistula
 • Pathologiás fractura

67
Osteoradionecrosis
Röntgentünetek
 • Éles, osteosclerotikus határ nélküli sequester
  képzodés
 • Degeneratív elváltozás nagyobb mint a rtg képen

68
Osteoradionecrosis
Fogorvos feladata
 • Sugárterápia elott minden elhalt, carieses fog
  eltávolítása
 • Besugárzás után ameddig lehet, konzerváló kezelés
 • Besugarazás utáni fogeltávolítás intézetben,
  antibiotikum védelemben

69
Fizikális vizsgálat
 • Lázmérés
 • Vérnyomás, pulzus
 • Légzés (frekvencia, akadály)
 • Inspekció
 • Palpáció -fájdalom -konzisztencia -fluktuáci
  ó

70
Kórelozmény (anamnézis)
 • Kezdet
 • Idotartam
 • Gyorsaság
 • Notae vero inflammationis -dolor -tumor -calor
  -rubor -functio laesa
 • Eddigi kezelés
 • Általános kórelozmény

71
Fogeredetu gyulladás sebészi kezelése
 • Fertozés gócának felszámolása
 • -necrotizált pulpa eltávolítása -parodontális
  tasak curettage -extractio
 • 2. Sebészi drainage

72
Antibiotikum indokolt
 • Gyorsan progrediáló duzzanat
 • Spatiumok felé terjedés
 • Osteomyelitis
 • Súlyos pericoronitis
 • Ostitis alveolaris
 • Csökkent védekezo mechanizmus

73
Mikor küldjük szájsebészhez?
 • Gyors progresszió
 • Trismus
 • Spatiumok felé terjedés
 • Nyelési nehezítettség
 • Légzési nehezítettség
 • Magas láz
 • Szepszis
 • Csökkent védekezo mechanizmus

74
Profilaxist igénylo fogorvosi beavatkozások
veszélyeztetett betegeken
 • Fogeltávolítás
 • Parodontális beavatkozás
 • Implantáció
 • Periapicalis endodontia
 • Intraligamentális érzéstelenítés

75
Profilaxist nem igénylo fogorvosi beavatkozások
veszélyeztetett betegeken
 • Restoratív fogászati beavatkozás
 • Rutin helyi érzéstelenítés
 • Intracanalis endodontia
 • Varratszedés
 • Lenyomatvétel
About PowerShow.com