Brain computer interface - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Brain computer interface

Description:

Brain computer interface Co je BCI? BCI obecn P klad zapojen BCI Prvn obr zky utvo en p es BCI v roce 1984 Vyu it BCI Experimenty Pou it zdroje ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:304
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 9
Provided by: 4045
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Brain computer interface


1
Brain computer interface
2
Co je BCI?
  • BCI obecne

BCI pripojení, nekdy nazývané i neurální
pripojení a nebo brain-machine pripojení, je
prímou komunikacní cestou mezi lidským ci
zvírecím myšlením (mozkovou bunkovou kulturou) a
externího zarízení. V jednosmerných BCI, pocítac
bud prijímá príkazy z mozku a nebo do neho vysílá
signály (napríklad na obnovení zraku), ale ne
oboje soucasne. Dvojsmerné BCI by umožnovalo
mozku a externím zarízením, výmenu informací v
obou smerech, ale musí být nejprve úspešne
implantované a odzkoušené na zvíratech ci
cloveku.
3
Ukázka prístroje
4
  • Príklad zapojení BCI

5
První obrázky utvorené pres BCI v roce 1984
6
Využití BCI
7
Experimenty
8
Použité zdroje
  • http//en.wikipedia.org
  • http//www.lce.hut.fi/research/css/bci
  • http//www.ibva.com
  • http//www.youtube.com/watch?vNIG47YgndP8
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com