Selamat Datang - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Selamat Datang PowerPoint presentation | free to view - id: 25b08a-ZDc1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Selamat Datang

Description:

Selamat Datang – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:266
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: Ann9309
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Selamat Datang


1
 • Selamat Datang
 • Seminar ICT JPPKK 2009

Melestari ICT, Memperkasa Institusi 10 11 Ogos
2009
Pengurusan ICT PKB
Cabaran Peluang
MOHD NADZRI YUSOF PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
UNIT SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT POLITEKNIK KOTA
BHARU
2
Politeknik Kota Bharu
Statistik pada 30 Mei 2009
3
KAMPUS PKB
 • Keluasan Kampus 44 Hektar
 • 24 KM dari Kota Bharu

ASRAMA
UPP
Bengkel JKM
Bengkel JKM
Bengkel JKA
Bengkel JKA
Kemudahan Sukan Ko
Makmal Komputer
Bengkel JKE
Bilik/Dewan Kuliah
USTM
Perpustakaan JMSK JPA
Pentadbiran JKM, JKA, JP JKE, HEP
4
CARTA ORGANISASI PKB
PENGARAH
TIMBALAN PENGARAH (AKADEMIK)
TIMBALAN PENGARAH (SOKONGAN AKADEMIK)
JABATAN KEJ AWAM
UNIT PENTADBIRAN
JABATAN KEJ ELEKTRIK
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
JABATAN KEJ MEKANIKAL
UNIT BIMBINGAN KAUNSELING KERJAYA
UNIT LATIHAN PENDIDIKAN LANJUTAN
JABATAN PERDAGANGAN
UNIT PENYENGGARAAN PEMBANGUNAN
UNIT SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT
JAB MATH, SAINS KOMPUTER
JABATAN PENGAJIAN AM
UNIT MULTIMEDIA SUMBER
UNIT ASRAMA
JABATAN SUKAN KOKURIKULUM
UNIT PERPUSTAKAAN
STAF SOKONGAN
UNIT PERHUBUNGAN LATIHAN INDUSTRI
UNIT PEPERIKSAAN
PENSYARAH
5
Carta Organisasi USTM
6
Kemudahan ICT
Bilik Server
7
Peralatan Rangkaian
8
Penempatan Peralatan
9
Aktiviti Baik Pulih
Statistik Aduan
10
Sistem Yang Digunakan
11
Ciri-ciri Utama Keselamatan ICT
KERAHSIAAN (Confidentiality) Maklumat tidak boleh
didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan
diakses tanpa kebenaran
C
KEBOLEHSEDIAAN (Availability) Data dan maklumat
hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa
diperlukan
C I A
I
A
INTEGRITI (Integrity) Data dan maklumat hendaklah
tepat, lengkap dan kemaskini. Ia hanya boleh
diubah dengan cara yang dibenarkan
12
Cabaran Halangan Pengurusan ICT
 • Sentiasa Selamat (Tiada Gangguan/ Ancaman Cyber)
 • Maklumat Sentiasa Sempurna (Tepat, Lengkap
  Kemaskini)
 • Sentiasa Boleh Dicapai (Kebolehsediaan 24 x 7)
 • Prestasi Rangkaian Yang Baik
 • Sokongan Pengurusan Kewangan
 • Kekurangan Kakitangan Teknikal

13
Fungsi-Fungsi Pengurusan Rangkaian
 • Pengurusan Konfigurasi
 • (Configuration Management)
 • IP
 • Routing
 • Zone
 • VLAN
 • Domain, dll
 • Pengurusan Kesalahan
 • (Fault Management)
 • Mengenalpasti
 • Fokus
 • Selesaikan (jika Boleh)
 • Pengurusan Keselamatan
 • (Security Management)
 • Kawalan Capaian
 • Dasar Peraturan
 • Pemantauan Sistem Log
 • AntiSpam, AntiVirus, dll
 • Pengurusan Prestasi
 • (Performance Management)
 • Pengunaan Talian
 • Perisian/Aplikasi (Server)
 • Capaian Internet
 • Pengurusan Penyemakan
 • (Accounting Management)
 • Aktiviti Pengguna
 • Aktiviti Pembekal
 • Peralatan (Kesesuaian)
 • Kemaskini (OS,AntiVirus,dll)

14
Implikasi
 • Mengganggu Perkhidmatan (PP)
 • Ancaman Keselamatan
 • Kehilangan Data
 • Kos Tambahan
 • Hilang Kepercayaan/Keyakinan

15
Masalah Rangkaian
 • DNS
 • Email
 • Switch
 • Capaian Internet Perlahan
 • Kesukaran Kenal Pasti Punca Masalah

16
Atasi Masalah
 • DNS Linux
 • Email Exchange 2007 MailScanner
 • Switch Konfigurasi Semula
 • Capaian Internet Perlahan Proxy Web Filtering
 • Kesukaran Kenal Pasti Punca Masalah PKBNetView
  (Nagios)

17
Sistem PKB-NetView
18
Sistem PKB-NetView
19
Sistem PKB-NetView
20
Sistem PKB-NetView
21
Sistem PKB-NetView
22
Projek ICC USTMPeringkat PKB (Mei 2009)
23
Projek ICC USTMPeringkat Wilayah Timur (Jun
2009)ANUGERAH EMAS
24
Sekian Terima Kasih
About PowerShow.com