Mam Cymru - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Mam Cymru PowerPoint presentation | free to view - id: 1c6536-ZDc1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Mam Cymru

Description:

Beth allwn ni ei ddysgu am y wraig hon o edrych ar y darlun ohoni? ... Van Cronenburgh (1520-1604) Hanai ef yn ... Llyfr gweddi ac iddo glawr cain a chlo ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:56
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: peter258
Category:
Tags: cain | cymru | mam

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Mam Cymru


1
Mam Cymru
2
Beth ywr peth cyntaf welwch chi yn y darlun?
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
Van Cronenburgh (1520-1604)
 • Hanai ef yn wreiddiol o wlad Ffrisia yn yr
  Iseldiroedd.
 • Credir iddo dderbyn hyfforddiant fel arlunydd yn
  Antwerp neu Bruges.
 • Yn ôl pob tebyg, paentiwyd y darlun o Catrin ym
  1568 yn Antwerp, pan oedd hin byw yno gydai
  hail wr, Syr Richard Clough.

6
Catrin o Ferain (1534-1591)
 • Ganwyd Catrin i deulu cyfoethog ac roedd yn
  or-or-wyres ir Brenin Harrir VII ac yn gyfyrder
  ir Frenhines Elisabeth 1af. Berain oedd enw ei
  chartref yng Ngogledd Cymru.
 • Daethpwyd i adnabod Catrin yn ddiweddarach fel
  Mam Cymru, oherwydd bod ganddi ddisgynyddion
  dirifedi.
 • Priododd Catrin 4 o weithiau â dynion oedd yn wyr
  cyfoethog a dylanwadol ym materion Cymru. Drwy
  ei chwe phlentyn, sefydlwyd sawl llinach
  fonheddig ymhlith y Cymry. Nid oedd yn
  anghyffredin i berson briodi sawl gwaith yng
  nghyfnod y Frenhines Elisabeth er mwyn diogelu
  cyfoeth y teulu drwy sicrhau etifeddion.

7
 • Byddai arlunwyr yn defnyddio gwrthrychau i
  gynrychioli pethau symbolau ac iddynt ystyron
  ehangach.
 • Beth ywr gwrthrychau hyn a pham dybiwch chi fod
  Catrin yn eu dal?

Llyfr gweddi ac iddo glawr cain â chlo
8
Roedd penglogaun ymddangos yn aml mewn darluniau
fel arwydd o angau er mwyn gwneud i ni feddwl
am yr amser byr y byddwn yn ei dreulio ar y
ddaear.
9
Edrychwch yn ofalus ar y patrymau hyn. Ble maen
nhw iw gweld ar Catrin?
llawes
coler
garddwrn
Cadwyn o gwmpas ei chanol
coler
10
Mae syniad pawb o beth yw harddwch yn wahanol!
Roedd croen gwelw yn arwydd o harddwch a chyfoeth
croen â lliw haul arno oedd gan y werin!
Dechreuodd merched ddefnyddio colur gwynnu yn
ystod teyrnasiad y Frenhines Elisabeth.
11
Golau a Thywyll
Mae gwrthgyferbyniad pendant rhwng tywyll a golau

Pa adrannau syn olau?
Beth fydd yn digwydd os caiff y tywyll ar golau
eu gwrthdroi?
12
Nawr dewch i ddysgu am La Parisienne
neu cewch wybod mwy am y llun ohonof drwy edrych
ar Wyneb yn Wyneb
About PowerShow.com