Kriminelle aktiviteter Etterforskningstjenester - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Kriminelle aktiviteter Etterforskningstjenester

Description:

Vi er private etterforskere har erfaring som kreves for å avdekke kriminell aktivitet. Vi er veldig diskrete og leverer 24/7. Vi koordinerer med detektiver og tar oppgaver der rettssakene trenger etterforskning. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:12
Slides: 6
Provided by: privatetterno
Category: Other
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kriminelle aktiviteter Etterforskningstjenester


1
Kriminelle aktiviteter Etterforskningstjenest
er
2
Forord
 • Vi er private etterforskere har erfaring som
  kreves for å avdekke kriminell aktivitet. Vi er
  veldig diskrete og leverer 24/7. Vi koordinerer
  med detektiver og tar oppgaver der rettssakene
  trenger etterforskning.

3
Hva vi gjør
 • Vi tar oppdrag både i og utenfor Norge. Vi bruker
  alt i teknologi, og vi undersøker alle typer
  undersøkelser. Vi samarbeider med detektiver
  rundt om i verden.

4
 • Vi tar oppdrag for å avdekke røveri, tyveri og
  annen kriminell aktivitet. Vi gir hjelp til
  forsikringsselskaper og advokater. Vi tar
  oppgaver der partene i rettssaken trenger
  etterforskning i alle typer tilfeller for å
  avsløre faktumet.

5
For mer informasjon
 • Kontakt oss
 • https//privatetterforskning.no/
About PowerShow.com