Diateza pasiva - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Diateza pasiva

Description:

Diateza pasiva (passive voice)-prezentare - formare Fiecare timp are o schema de formare la diateza activa (vezi schemele de la timpurile verbale) si o schema de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:19
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: Mada45
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Diateza pasiva


1
Diateza pasiva
 • (passive voice)
 • -prezentare -

2
formare
 • Fiecare timp are o schema de formare la diateza
  activa (vezi schemele de la timpurile verbale) si
  o schema de formare la diateza pasiva, ce vor fi
  prezentate mai jos.
 • In diateza activa subiectul este cel care face
  actiunea.(ex.Mama uda florile).
 • In diateza pasiva actiunea se rasfrange asupra
  subiectului.(ex. Florile sunt udate de mama).

3
observatii
 • La absolut toate timpurile verbul este la forma a
  treia (cel neregulat) sau cu terminatia -ed
  (cel regulat). Ce se schimba pentru fiecare timp
  este ceea ce exista intre subiect si verb.
 • In limba romana exista cel putin 2 modalitati de
  a exprima o actiune la diateza pasiva (se va
  ilustra la exemple). In limba engleza se respecta
  doar schema timpului respectiv.
 • Simboluri
 • Verb forma a treia sau cu terminatia
 • -edgt V(III)/ V(-ed)

4
Present Simple
 • Afirmativ S am/is/are V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S am/is/are not V(III)/ V(-ed)..
 • Interogativ am/is/are S V(III)/ V(-ed)?
 • Ex.
 • Lectia este scrisa zilnic./ Se scrie lectia
  zilnic.
 • The lesson is written daily.
 • Vasele nu sunt spalate in fiecare seara./ Nu se
  spala vasele in fiecare seara.
 • The dishes arent washed every evening.

5
Present Continuous
 • Afirmativ S am/is/are being V(III)/
  V(-ed)
 • Negativ S am/is/are not being V(III)/
 • V(-ed)
 • Interogativ am/is/are S being V(III)/
  V(-ed)?
 • Ex.
 • Lectia este scrisa acum./ Se scrie lectia acum.
 • The lesson is being written now.
 • Vasele nu sunt spalate acum./ Nu se spala vasele
  acum.
 • The dishes are not being washed now.

6
Past Simple
 • Afirmativ S was/were V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S was/were not V(III)/ V(-ed)
 • Interogativ Was/were S V(III)/ V(-ed)?
 • Ex.
 • Lectia a fost scrisa ieri./ S-a scris lectia
  ieri.
 • The lesson was written yesterday.
 • Vasele nu au fost spalate acum 2 ore./ Nu s-au
  spalat vasele acum 2 ore.
 • The dishes werent washed two hours ago.

7
Past Continuous
 • Afirmativ S was/were being V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S was/were not being V(III)/
  V(-ed)
 • Interogativ Was/were S being V(III)/
  V(-ed)?
 • Ex.
 • Lectia era scrisa (Se scria lectia) ieri pe
  vremea asta.
 • The lesson was being written at this time
  yesterday.
 • Vasele nu erau spalate (Vasele nu se spalau) ieri
  pe vremea asta.
 • The dishes were not being washed at this time
  yesterday.

8
Present Perfect Simple
 • Afirmativ S have/has been V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S have/has not been V(III)/
  V(-ed)
 • Interogativ Have/has S been V(III)/
  V(-ed)?
 • Ex
 • S-a scris lectia.
 • The lesson has been written.
 • Nu s-au spalat vasele.
 • The dishes havent been washed.

9
Past Perfect Simple
 • Afirmativ S had been V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S had not been V(III)/ V(-ed)
 • Interogativ Had S been V(III)/ V(-ed)?
 • Ex.
 • Se scrisese lectia inainte de ora 6.
 • The lesson had been written by six oclock.
 • Nu se spalasera vasele inainte de ora 6.
 • The dishes hadnt been washed by six oclock.

10
Future Simple
 • Afirmativ S will be V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S will not be V(III)/V(ed)
 • Interogativ Will S be V(III)/ V(ed)?
 • Observatie will not wont
 • Ex.
 • Se va scrie lectia.
 • The lesson will be written.
 • Nu se vor spala vasele.
 • The dishes wont be washed.

11
Future Continuous
 • Afirmativ S will be being V(III)/
  V(-ed)
 • Negativ S will not be being V(III)/
  V(-ed)
 • Interogativ Will S be being V(III)/
  V(-ed)?
 • Ex.
 • Se va scrie lectia maine pe vremea asta.
 • The lesson will be being written at this time
  tomorrow.
 • Nu se vor spala vasele maine pe vrema asta.
 • The dishes wont be being washed at this time
  tomorrow.

12
Future Perfect
 • Afirmativ S will have been V(III)/
  V(-ed)
 • Negativ S will not have been
  V(III)/V(-ed)
 • Interogativ Will S have been V(III)/
  V(-ed)?
 • Ex.
 • Se va scrie lectia pana la ora 7.
 • The lesson will have been written by seven
  cclock.
 • Nu se vor spala vasele pana la ora 7.
 • The dishes wont have been washed by seven
  cclock.

13
going to Future
 • Afirmativ S am/is/are going to be V(III)/
  V(-ed)
 • Negativ S am/is/are not going to be
  V(III)/V(ed)
 • Interogativ am/is/are S going to be
  V(III)/ V(ed)?
 • Ex.
 • Se intentioneaza scrierea lectiei.
 • The lesson is going to be written.
 • Nu se intentioneaza spalarea vaselor.
 • The dishes arent going to be washed.

14
Future-in-the-Past
 • Afirmativ S would be V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S would not be V(III)/V(ed)
 • Interogativ would S be V(III)/ V(ed)?
 • Ex.
 • El a intrebat daca se va scrie lectia.
 • He asked if the lesson would be written.
 • Noi am spus ca nu se vor spala vasele.
 • We said that the dishes wouldnt be washed.

15
Verbe modale (can, may, must, should
etc.)
 • Afirmativ S modal be V(III)/ V(-ed)
 • Negativ S modal not be V(III)/V(ed)
 • Interogativ modal S be V(III)/ V(ed)?
 • Ex.
 • Lectia trebuie scrisa pana la ora 7.
 • The lesson must be written by seven cclock.
 • Nu ar trebui sa fie spalate vasele a doua zi.
 • The dishes shouldnt be washed the next day.
 • Vasele ar putea fi spalate repede.
 • The dishes could be washed quickly.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com