PEMBANGUNAN DIRI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PEMBANGUNAN DIRI PowerPoint presentation | free to download - id: 40d9b3-ODk2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PEMBANGUNAN DIRI

Description:

... Menggalakkan ahli kumpulan untuk mengambil bahagian dalam proses mewujud dan mencapai matlamat syarikat Meningkatkan motivasi ahli kumpulan dan mendorong ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1937
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 52
Provided by: siteKeusa
Learn more at: http://site.keusahawanan.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PEMBANGUNAN DIRI


1
PEMBANGUNAN DIRI

UNIT 4

2
Unit 4 Pembangunan Diri
Proses Pembangunan Diri
 • Menilai Diri
 • Mewujudkan Rancangan Pembangunan Diri
 • Meningkatkan Kemahiran Generik
 • Membina Wawasan Diri
 • Mewujudkan Rancangan Merealisasikan Wawasan Diri

3
Unit 4 Pembangunan Diri
4.1 MENILAI DIRI
 • Kaedah yang paling berkesan untuk menilai diri
  ialah dengan melakukan analisis SWOT.

S W O T
Kekuatan Diri (Strength)
Peluang (Opportunity)
Kelemahan Diri (Weakness)
Ancaman (Threat)
4
KEKUATAN DIRI
Unit 4 Pembangunan Diri
MENILAI DIRI
 • kualiti diri sendiri
 • kelebihan diri sendiri
 • perkara baik yang sering dilakukan

5
KELEMAHAN DIRI
Unit 4 Pembangunan Diri
MENILAI DIRI
 • Faktor penghalang kepada usaha untuk memajukan
  diri dalam sesuatu bidang.
 • Perkara yang boleh diperbaiki tentang diri
  sendiri.
 • Perkara yang tidak memuaskan diri sendiri/ orang
  yang mempunyai hubungkait dengan diri.
 • Perkara yang telah dilakukan tetapi tidak
  memuaskan.
 • Tingkah laku negatif yang sepatutnya dielakkan

6
PELUANG
Unit 4 Pembangunan Diri
MENILAI DIRI
 • Kesempatan baik dalam persekitaran kehidupan.
 • Wujud daripada program pembangunan ekonomi dan
  fizikal.
 • Perubahan trend pasaran dan teknologi.
 • Permintaan pelanggan, gaya hidup masyarakat dan
  penyelidikan pembangunan.
 • Perubahan polisi kerajaan.

7
ANCAMAN
Unit 4 Pembangunan Diri
MENILAI DIRI
 • Halangan yang dihadapi
 • Perkara yang dilakukan oleh pesaing
 • Perubahan teknologi mengancam kedudukan anda?

8
STRATEGI PEMBANGUNAN DIRI
Unit 4 Pembangunan Diri
MENILAI DIRI
 • 1. Senaraikan semua faktor kekuatan,
 • kelemahan, peluang dan ancaman.
 • 2. Padankan
 • K-P (Kekuatan dengan Peluang)
 • L-P (Kelemahan dengan Peluang)
 • K-A (Kekuatan dengan Ancaman)
 • L-A (Kelemahan dengan Ancaman)

9
Unit 4 Pembangunan Diri
Hello! Saya perlukan bantuan untuk merancang
pembangunan diri .
10
Unit 4 Pembangunan Diri
4.2 RANCANGAN PEMBANGUNAN DIRI
Sahsiah keusahawanan
Minda Keusahawanan
Rancangan Pembangunan Diri
Emosi Keusahawanan
Kemahiran Teknikal
11
Unit 4 Pembangunan Diri
Sambungan
 • PEMBANGUNAN MINDA DAN EMOSI
 • Matlamat cemerlang
 • Berwawasan
 • Mampu mengubahsuai matlamat
 • Mengambil risiko
 • Mempelajari dari maklum balas
 • Ingin berjaya

12
Pembangunan sahsiah keusahawanan
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Dibentuk berasaskan kepada gabungan ciri-ciri
  keusahawanan antara usahawan dan bukan usahawan.
 • Ciri-ciri usahawan itu boleh dipelajari.
 • Latihan menilai potensi keusahawanan boleh
  membantu membangunkan sahsiah keusahawanan diri
  seseorang.

13
Kemahiran Teknikal
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Perlu meningkatkan kemahiran teknikal seperti
  menggunakan komputer, cara menggunakan mesin dan
  alat-alat lain yang berkaitan dengan bidang
  perniagaan yang diceburi.
 • Boleh diperoleh melalui program pendidikan atau
  latihan formal seperti jurusan teknikal dan
  vokasional di SMT, IKM dll.

14
Unit 4 Pembangunan Diri
4.3 KEMAHIRAN GENERIK
Bentuk Kemahiran Generik
Kemahiran Hubungan Manusia
Kemahiran Individu
15
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kemahiran Individu
 • Kemahiran berfikir
 • Kemahiran Membuat Keputusan
 • Kemahiran Berunding
 • Pengurusan Masa

16
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kemahiran Hubungan Manusia
 • Kemahiran Berkomunikasi
 • Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan
 • Kepimpinan
 • Dinamika kumpulan
 • Mengatasi konflik

17
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kemahiran Berfikir
Berfikir secara kritis

Menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea
Meneliti kebenaran
Menilai kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah
Membuat pertimbangan yang wajar dengan
menggunakan alasan dan bukti yang munasabah
18
Kemahiran Berfikir
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Berfikir secara kreatif
 • Menerokai pelbagai kemungkinan.
 • Menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan
  bernilai.
 • Menjana idea, mencipta dan membuat definisi.

19
Membuat Keputusan
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
DEFINISI
 • proses memilih satu daripada beberapa alternatif
  pendekatan untuk menyelesaikan masalah.

20
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Membuat Keputusan
IMPLIKASI
 • meninjau dan memilih alternatif yang
 • paling berkesan.
 • mengenal pasti tujuan keputusan dibuat.
 • memilih keputusan berdasarkan keperluan.
 • membuat pertimbangan tertentu dan logik.

21
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Membuat Keputusan
Proses Membuat Keputusan
1. Fahamkan masalah yang hendak diselesaikan. 2.
Wujudkan matlamat yang hendak dicapai. 3.
Kenalpasti masalah. 4. Wujudkan beberapa
alternatif penyelesaian masalah.
bersambung
22
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Membuat Keputusan
Proses Membuat Keputusan
5. Buat penilaian ke atas alternatif yang telah
diwujudkan. 6. Pilih alternatif yang paling
berkesan. 7. Laksanakan keputusan. 8. Buat
pemantauan dan penilaian keputusan yang telah
dilaksanakan.
23
Kemahiran Berunding
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
 • Berunding ialah suatu proses untuk mencapai
  keputusan bersama melalui proses berbincang dan
  tawar-menawar.

24
Tujuan Perundingan
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Mengatasi jurang perbezaan yang wujud
 • dalam syarat-syarat perjanjian organisasi.
 • Menyelesaikan konflik yang wujud hasil
 • daripada perbezaan pendapat.

25
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Teknik Berunding
Membuat penyelesaian
Wujudkan suasana harmoni
Bertolak ansur
Wujudkan matlamat bersama perunding
Rundingkan isu yang perlukan persetujuan
Menilai latar belakang perunding
Mendefinisikan isu perundingan
26
Pengurusan Masa
Unit 4 Pembangunan Diri
 • A. Kepentingan kegunaan masa
 • Peningkatan produktiviti dan keuntungan
 • syarikat.
 • Menyakinkan pelanggan terhadap bekalan dan
 • perkhidmatan yang dijadualkan.
 • Mengurangkan kos buruh dalam bentuk gaji
 • dan upah.
 • Mewujudkan reputasi yang baik dan
 • kebolehpercayaan di kalangan pelanggan,
 • pembekal dan pesaing.

27
Pengurusan Masa
KEMAHIRAN GENERIK
Unit 4 Pembangunan Diri
 • B. Kaedah merancang masa
 • 1. Kenal pasti perkara penting
 • 2. Bahagi masa mengikut keutamaan tugas
 • 3. Rancang jadual kerja
 • 4. Kenal pasti tugas pekerja bawahan
 • 5. Agenda mesyuarat perlu ditetapkan
 • supaya masa mesyuarat dapat dijimatkan

28
Pengurusan Masa
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Sambungan
 • B. Kaedah merancang masa
 • 6. Masa bekerja tidak diganggu oleh perkara-
 • perkara peribadi.
 • 7. Catatkan perkara yang perlu dalam diari.
 • 8. Buat penilaian berterusan.

29
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kemahiran Hubungan Manusia
Mengatasi konflik
Dinamika kumpulan
Kepemimpinan
Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan
Kemahiran berkomunikasi
30
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Proses Berkomunikasi
Langkah -langkah
 • Ketahui objektif atau sebab komunikasi
  dilakukan.
 • Kenalpasti kepada siapa maklumat ditujukan.
 • Pilih media yang sesuai untuk berkomunikasi
  supaya objektif komunikasi tercapai.
 • Pilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi.
 • Rancang maklumat yang ingin disampaikan dan
  pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh
  penerima maklumat.
 • Dapatkan maklum balas untuk memastikan
  komunikasi berkesan.

31
Teknik Berkomunikasi
Unit 4 Pembangunan Diri
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Bertulis
Lisan
 • telefon
 • interkom
 • perbincangan bersemuka
 • mesyuarat
 • seminar
 • konferensi
 • surat-menyurat
 • memo
 • laporan
 • minit mesyuarat
 • mel elektronik
 • faks
 • iklan
 • risalah

32
Halangan dalam berkomunikasi
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
 • Maklumat kabur
 • Gagal mentafsir maklumat asal dengan tepat.
 • Saluran maklumat terganggu
 • Penerima maklumat tidak memberi tumpuan.
 • Penerima tidak yakin dengan penghantar maklumat.

33
JARINGAN
Definisi suatu rangkaian hubungan yang wujud
antara usahawan dengan individu atau
organisasi dalam persekitaran
perniagaannya yang boleh membantu dan
melicinkan perjalanan perniagaan.
INDIVIDU
Kategori
ORGANISASI
34
JARINGAN
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kategori Individu
 • - orang penting yang dikenali melalui
 • pertalian kekeluargaan atau persahabatan.
 • - individu ini mempunyai kelebihan atau
  kemahiran
 • tertentu yang boleh membantu usahawan
 • merebut peluang atau menyelesaikan masalah.

35
JARINGAN
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kategori organisasi
 • - agensi-agensi yang memberi khidmat
  sokongan perniagaan.
 • Kem. Pemb. Usahawan MARA
 • BPIMB DPMM
 • MEDEC Pembekal
 • PPN Pelanggan

36
JARINGAN
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
FAEDAH JARINGAN
 • Meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan sumber
  kewangan
 • Sumber maklumat
 • Memperluaskan pasaran kepada pelanggan baru
 • Mendapatkan pembekal pada harga mutu yang baik
 • Mendapatkan khidmat nasihat pakar
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran

37
JARINGAN
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Mengekalkan Jaringan
Internet
Penerbitan Direktori usahawan
Persatuan Perniagaan
USAHAWAN
Pertukaran Kad perniagaan
38
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan
Laissez-faire
Autokratik
Demokratik
39
AUTOKRATIK
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Memusatkan kuasa dan proses membuat keputusan
  kepada dirinya sendiri.
 • Mengambil tanggungjawab dan kuasa penuh dalam
  kumpulannya
 • Mampu untuk mewujudkan perhubungan antara
  perorangan yang berkesan dalam syarikat

40
DEMOKRATIK
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Berkongsi sebahagian daripada tanggungjawab dalam
  membuat keputusan dengan pengikutnya
 • Menggalakkan ahli kumpulan untuk mengambil
  bahagian dalam proses mewujud dan mencapai
  matlamat syarikat
 • Meningkatkan motivasi ahli kumpulan dan mendorong
  mereka untuk lebih produktif

41
LAISSEZ-FAIRE
Unit 4 Pembangunan Diri
 • Mengelakkan diri daripada menggunakan kuasa
 • Menyerahkan tugas secara berkesan kepada ahli
  kumpulan atau orang bawahan
 • Bergantung kepada orang bawahan untuk mewujudkan
  matlamat dan penyelesaian masalah
 • Kurang memberi arahan kepada ahli kumpulan

42
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Dinamika Kumpulan
Kebolehpercayaan
R
Bersikap Terbuka
Saling Memerlukan
O
I
Amanah
R Reliability O Openess T Trust I -
Interdependence
T
43
KONFLIK
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
 • Definisi
 • - perbezaan pendapat di antara dua
 • pihak.
 • - tidak dapat dielakkan.
 • - boleh menyumbangkan secara positif
 • (membina) atau negatif (tidak
 • membina)

44
KONFLIK
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
PUNCA KONFLIK
 • Percanggahan pendapat
 • Cara berfikir berbeza
 • Kemahuan bertentangan

45
KONFLIK
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
JENIS KONFLIK
 • Konflik hubungan antara manusia
 • Konflik tugas

46
Unit 4 Pembangunan Diri
KEMAHIRAN GENERIK
Kaedah Mengatasi Konflik
 • Penyelesaian masalah bersemuka.
 • Matlamat bersama.
 • Memperluaskan sumber.
 • Mengelakkan konflik.
 • Bertoleransi.

47
Unit 4 Pembangunan Diri
Ciri Matlamat Yang Baik
Khusus (Specific)
Munasabah (Realistic)
Boleh Ukur (Measurable)
Tempoh Masa (Time frame)
Boleh Capai (Achievable)
48
Unit 4 Pembangunan Diri
Wawasan Diri
Tujuan Membentuk Wawasan
 • Memberi kefahaman kepada diri sendiri, ahli
  syarikat, pelanggan, pembekal dan pesaing.
 • Menggubal perancangan berdasarkan hala tuju yang
  telah diperjelaskan dalam wawasan.
 • Menerangkan perkara-perkara yang ingin dicapai
  dan mampu dilaksanakan.

bersambung
49
Unit 4 Pembangunan Diri
WAWASAN DIRI
Tujuan Membentuk Wawasan
 • Wawasan yang dibentuk berasaskan kepada
  kekuatan, peluang dan cabaran persekitaran
  keusahawanan.
 • Menjadi alat untuk menyatukan ahli syarikat ke
  arah satu hala tuju.
 • Memastikan aktiviti dilaksanakan dalam tempoh
  masa yang telah ditetapkan.

50
RANCANGAN MEREALISASIKAN WAWASAN
Unit 4 Pembangunan Diri
RANCANGAN JANGKA PENDEK
RANCANGAN JANGKA PANJANG
 • Aktiviti yang dirancang untuk mencapai matlamat
  jangka pendek
 • Jangka masa
 • 3 hingga 12 bulan
 • Aktiviti yang dirancang untuk mencapai matlamat
  jangka panjang
 • Jangka masa
 • 3 hingga 5 tahun

51
SEKIAN
Jumpa lagi di Unit 5
About PowerShow.com