Misverstanden over PV installaties - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Misverstanden over PV installaties

Description:

Gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers met het hoogste rendement aan zonne-energie. Prijs Zonnepanelen. Kosten zonnepanelen info? Installateur van zonne panelen en zonneboilers, Wetteren. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:28

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Misverstanden over PV installaties


1
Misverstanden over PV installaties
2
Er is te weinig zon in België
 • Niet waar. Over een volledig jaar levert in
  België de zon per m² ongeveer 1000 kWh aan
  lichtenergie. Dat is omgerekend ongeveer 100
  liter stookolie per m². Ruim de helft daarvan
  komt uit indirect zonlicht (zonlicht bij bewolkte
  hemel).
 • Een doorsnee fotovoltaïsch systeem met een
  gemiddeld rendement van 11 haalt dus uit het
  zonlicht 110 kWh nuttige zonnestroom per jaar en
  per m2. Met een dak van 30 tot 40 m² kan een
  gezin het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik
  helemaal zelf produceren.

3
Zouden we niet beter wachten tot het rendement
van zonnepanelen verbeterd
 • Nee, want marktgroei en verbeterde techniek gaan
  hand in hand. Met de inkomsten uit de verkoop van
  zonnepanelen kan de industrie investeren in
  onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is het
  belangrijk om een redelijk goed rendement tegen
  een lage kostprijs aan te bieden, dan zeer goede
  maar dure panelen die niemand wil aanschaffen.
 • Als de spoorwegen in de negentiende eeuw gewacht
  hadden tot de hogesnelheidstrein uitgevonden was,
  lagen er nu geen sporen.
 • Zoals je kan wachten op digitale fototoestellen
  met een hogere resolutie, maar ondertussen trek
  je geen foto's.

4
Zonnepanelen maken vraagt meer energie dan ze
opwekken
 • Niet waar, de totale energie om alle onderdelen
  van een volledige PV- installatie (panelen,
  structuur, kabels, omvormer) te produceren wordt
  op ongeveer 3 jaar terugverdiend. Meer zelfs, dit
  gebeurt door de productie van milieuvriendelijke
  groene stroom.
 • De levensduur van een zonnepaneel bedraagt
  minstens 25 jaar, zodat het dus nog zeker 20 jaar
  netto groene stroom oplevert.
 • Dunnefilm zonnepanelen hebben zelfs een
  energetische terugverdientijd van 1,5 jaar. In de
  toekomst zal deze terugverdientijd van alle
  zonnepanelen nog dalen, door zuiniger
  materiaalgebruik en betere productieprocessen.
 • Zonnepanelen zullen meer en meer gemaakt worden
  door de stroom die ze zelf opwekken en aldus is
  de kring rond.

5
De productie van zonnepanelen gebeurt in zeer
vervuilende industrie
 • Niet waar, de fabricage van de siliciumschijfjes
  voor zonnecellen gebeurt in de metaalindustrie,
  voor de bewerking tot zonnecellen zijn allerlei
  chemische processen nodig. Al deze bewerking
  gebeuren onder strikt gecontroleerde voorwaarden
  die voldoen aan de geldende milieunormen.
  Bovendien werken meer en meer zonnecelfabrieken
  op groene energie.
 • Het smelten van zand tot siliciumschijfjes
  bijvoorbeeld gebeurt in Noorwegen met stroom uit
  waterkracht.

6
Zonnepanelen zijn na 10 jaar versleten
 • Niet waar, bij kristallijne zonnepanelen is er
  wel een lichte vermindering van het vermogen
  mogelijk. Daarom geven de fabrikanten een
  vermogensgarantie van 80 na 25 jaar werking. Dat
  is een zeer voorzichtige ondergrens, er zijn
  panelen bekend die na 30 jaar nog ruim 90 van
  het oorspronkelijke vermogen halen.
 • Een studie aan het Duitse "Frauhofer Institute
  for Solar Energy Systems" in Freiburg toonde
  zelfs aan dat PV-installatie van 20 jaar oud de
  laatste 5 jaar zelfs geen vermogensvermindering
  lieten optekenen.
 • Wel kan de omvormer eventueel defect gaan na 10
  jaar, voornamelijk door het verslijten van de
  elektronische onderdelen.
 • Op dat ogenblik kan de omvormer dan tegen een
  zeer aanvaardbare kost vervangen of zelfs
  hersteld worden.

7
Zonnepanelen zorgen voor veel afval
 • Aan het einde van hun lange levensduur kunnen
  zonnepanelen bijna volledig gerecycleerd worden.
  Alle onderdelen worden gescheiden en apart
  verwerkt (glas, kunststof, metaal, zonnecellen).
  De zonnecellen zelf kunnen terug omgesmolten en
  bewerkt worden tot perfect werkende nieuwe
  zonnecellen. De zonnecelindustrie heeft zelf een
  vrijwillig terugnamesysteem uitgewerkt.

8
Moeten zonnepanelen regelmatig schoongemaakt
worden ?
 • Dat is meestal niet nodig, regelmatige regen op
  het zonnepaneel spoelt de eventuele vervuiling
  weg, zoals op een dakvlakvenster.
 • Uitwerpselen van vogels zullen door de hoge
  oppervlaktetemperatuur van het zonnepaneel
  verbranden, verkruimelen en wegwaaien.
 • Alleen in een vervuilende industriële omgeving
  kan regelmatig reinigen aangewezen zijn.

9
Teveel zonnestroom kan het elektriciteitsnet niet
opvangen.
 • Op dit moment vormt zonnestroom geen enkel
  probleem voor het elektriciteitsnet. De omvormer
  is voldoende beveiligd om zichzelf snel uit te
  schakelen als de spanning te hoog oploopt, wat
  schadelijk zou kunnen zijn voor elektrische
  apparaten.
 • Een groter toekomstig aandeel van zonnestroom in
  het net kan goed ingepast worden door het
  distributienet te moderniseren (via zogenaamde
  smart grids). Dat is niet alleen goed voor
  zonne-energie, maar biedt allerlei voordelen voor
  netbeheerder en gebruiker.

10
De subsidies voor PV-installatie kosten teveel
geld
 • In Vlaanderen komen de twee belangrijkste
  steunmaatregelen niet uit overheidsbudgetten. De
  groenestroomcertificaten per 1000 kWh worden
  betaald door de netbeheerders en uiteindelijk
  doorgerekend aan alle stroomverbruikers.
 • De terugdraaiende kilowattuurteller is gewoon een
  besparing op de factuur. Zonnestroom vermijdt
  immers het aankopen van klassieke stroom bij de
  stroomleverancier.
 • De meerkost van alle groenestroomcertificaten van
  alle PV-systemen die eind 2009 in Vlaanderen
  geïnstalleerd stonden, bedraagt per kWh ongeveer
  0,25 eurocent.
 • Dat komt voor een gemiddeld gezin per jaar uit op
  10 euro (bij een verbruik van 4000 kWh).
 • In 2020 zal dat bedrag slechts stijgen tot 20
  euro per gezin per jaar, door de elk jaar dalende
  prijs van de groenestroomcertificaten (voor
  nieuwe systemen).
 • De belastingvermindering voor zonnepanelen
  betekent minder inkomsten voor de federale
  overheid. Maar de installatie van zonnepanelen
  zorgt ook voor extra indirecte- en directe
  belastingsikomsten uit BTW en de groeiende
  tewerkstellingin de sector.
 • Hier misschien toch ook vermelden dat de totale
  energiefactuur voor bedrijven en gezinnen voor
  ongeveer 40 uit taksen en belastingen bestaat.
  Merkelijk meer dus dan de subsidies voor PV.

11
Er is te weinig plaats voor zonnepanelen in
Vlaanderen
 • Open ruimte is schaars en moet behouden blijven
  in Vlaanderen. Maar de dichte bebouwing heeft als
  voordeel dat er veel dakoppervlakte beschikbaar
  is voor het opstellen van zonnepanelen.
 • Volgens een berekening van het Internationaal
  Energieagentschap is in West-Europese landen
  statistisch een oppervlakte van 18m2 per inwoner
  beschikbaar, dit na aftrek van ongunstige
  oriëntaties en ongeschikte daken (schaduw).
 • De helft van deze oppervlakte is hellend, de
  helft plat dak. Daarnaast is statistisch nog 6,5
  m2 per inwoner bruikbaar op gevels.
 • De totale zonnestroomproductie per inwoner is dan
  ongeveer 2700 kWh per jaar, of ruim 30 van het
  huidige totale Belgische stroomverbruik,
  inclusief de industrie.

12
 • Gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen,
  zonneboilers met het hoogste rendement aan
  zonne-energie. Prijs Zonnepanelen. Kosten
  zonnepanelen info? Installateur van zonne panelen
  en zonneboilers, Wetteren.
 • http//www.mini-energietechniek.be
About PowerShow.com