Anatomie%20nohy - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Anatomie%20nohy

Description:

Title: Foot Anatomy Last modified by: St a Document presentation format: p edv d n na obrazovce Other titles: Times New Roman Arial Fireball Anatomie nohy ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:158
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: ochranavz
Learn more at: http://ochranavz.unas.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Anatomie%20nohy


1
Anatomie nohy
2
Bone Anatomy
 • Tarsální kosti
 • Calcaneus
 • Sustentaculum Tali
 • Peroneal Tubercle
 • Cuboideum
 • Naviculare
 • 3 Cuneiformní
 • 5 metatarsu
 • 5 falang (proximální, prostrední, distální)
 • výjimky

3
Rozdelení nohy
 • Zadní
 • Strední
 • Prední

4
Zadní noha
 • Subtalární kloub
 • skloubení Talu a calcaneu (dolní hlezno)
 • Individuální postavení kostí
 • Calcaneus
 • Tuberositas calcanei
 • Sustentaculum Tali
 • Spodní plocha talu
 • tri facety
 • pet funkcních skloubení

5
Strední noha
 • Složena z
 • os naviculare
 • 3 cuneiformní kosti
 • os cuboideum

6
Prední noha
 • 5 metatarsu
 • proximálne 1-3 komunikují s cuneiformními kostmi
 • proximálne 4-5 komunikují s os cuboideum
 • hlavice komunikují s
 • Falangy

7
Skloubení a podpora ligament
 • Subtalární skloubení
 • tri facety
 • Pohyby subtalárního skloubení
 • Supinace
 • Pronace

8
Klouby zadní nohy a podpora ligament
 • Subtalární kloub
 • vazy
 • Intraartikulární vazy
 • Interosseální Talocalcaneární
 • Ligamentum Cervis
 • Mediální Talocalcaneární
 • Laterální Talocalcaneární

9
Klouby strední nohy a vazy
 • šest kloubu
 • Talocalcaneonaviculární
 • Calcaneocuboidní
 • Cuboideonaviculární
 • Intercuneiformní
 • Cuneocuboidní
 • Cuneonaviculární
 • Transversální tarsální (Chopart)
 • Comprised by calcaneocuboid talonavicular
 • Stabilita je vztažena k subtalárnímu kloubu

10
Klouby strední nohy a vazy
 • Vazy
 • Talocalcaneonaciculární kloub
 • Plantární calcaneonaviculární (Spring Ligament)
 • Talonaviculární
 • lig. bifurkárum
 • Calcaneonaviculární
 • Calcaneocuboidní
 • Calcaneocuboidní kloub
 • lig. bifurkátum
 • Calcaneocuboidní porce
 • Plantární calcaneocuboidní
 • Ligamentum plantare longum

11
Klouby strední nohy a vazy
 • Vazy
 • Intercuneiformní kloub
 • Dorsální a plantární intercuneiformní vazy
 • Cuneocuboidní kloub
 • Plantární a dorsální cuneocuboidní vazy
 • Cuneonaviculární klouby
 • Plantární a dorsální cuneonaviculární vazy

12
Klouby prední nohy a vazy
 • Tarsometatarsální klouby (Lisfrankuv kloub
 • Intermetatarsální kloub
 • Metatarsofalangeální kloub (MTP)
 • Interfalangeální kloub

13
Klouby prední nohy a vazy
 • Vazy
 • Intermetatarsální kloub
 • Proximální
 • Distální
 • MTP klouby
 • Plantární fascie
 • Plantární vaz
 • Interfalangeální klouby
 • Plantární a dorsální kloubní pouzdro

14
Klenby nožní
 • Funkce
 • Mediální longitudinální klenba
 • Laterální longitudinální klenba
 • Prícná klenba

15
Klenby nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Calcaneus
 • Talus
 • Naviculare
 • 1-3 cuneiformní
 • 1-3 MT
 • Funkce

16
Klenby nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Vazy
 • Plantární calcaneonaviculární
 • Lig. plantare longum
 • Deltoideum
 • Plantární fascie

17
Klenby nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Vazy
 • Plantární calcaneonaviculární
 • Lig. plantare longum
 • Deltoideum
 • Plantární fascie

18
Klenby nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Vazy
 • Plantární calcaneonaviculární
 • Lig. plantare longum
 • Deltoideum
 • Plantární fascie

19
Klenby nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Vazy
 • Plantární calcaneonaviculární
 • Lig. plantare longum
 • Deltoideum
 • Plantární fascie

20
Klenba nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Svaly
 • Intrinsické
 • Abductor Hallucis
 • Flexor Digitorum Brevis
 • Extrinsické
 • Tibialis Posterior
 • Flexor Hallucis Longus
 • Flexor Digitorum Longus
 • Tibialis Anterior
 • Flexor Digitorm Longus

21
Klenba nožní
 • Mediální longitudinální klenba
 • Svaly
 • Intrinsické
 • Abductor Hallucis
 • Flexor Digitorum Brevis
 • Extrinsické
 • Tibialis Posterior
 • Flexor Hallucis Longus
 • Flexor Digitorum Longus
 • Tibialis Anterior
 • Flexor Digitorm Longus

22
Klenba nožní
 • Laterální longitudinální klenba
 • Je tvorena
 • Calcaneem
 • Cuboideem
 • 4-5 MT
 • Vazy
 • Dlouhý a krátký plantární
 • Plantární fascie

23
Arches of the Foot
 • Laterální longitudinální klenba
 • Svaly
 • Intrinsické
 • Abductor Digiti Minimi
 • Flexor Digitorum Brevis
 • Extrinisické
 • Peroneus Longus, Brevis Tertius

24
Souhrn kleneb
25
Klenby nožní
 • Prícná klenba
 • Je tvorena
 • Vazy
 • Intermetatarsální vazy
 • Plantární fascie
 • Svaly
 • Všechny intrinsické
 • Extrinisické
 • Tibialis Posterior
 • Tibialis Anterior
 • Peroneus Longus

26
Svaly nohy, planta pedis
 • Povrchová vrstva
 • Abductor Hallucis
 • Abductor Digiti Minimi
 • Flexor Digitorum Brevis

27
Svaly nohy, planta pedis
 • Strední vrstva
 • Quadratus Plantae
 • Lumbricales

28
Svaly nohy, planta pedis
 • Hluboká vrstva
 • Flexor Hallucis Brevis
 • Adductor Hallucis
 • Transverse and Oblique Heads
 • Flexor Digiti Minimi

29
Svaly nohy, planta pedis
 • Interosseální vrstva
 • Interossei plantares
 • Interossei dorsales

30
Svaly nohy, dorsum pedis
 • Extensor Digitorum Brevis
 • Extensor Hallucis Brevis
About PowerShow.com