Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 7377e6-ZmM1YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Administrator Last modified by: Administrator Created Date: 12/13/2007 11:41:18 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:72
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: jcu61
Learn more at: http://botanika.bf.jcu.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Perifyton jako spolecenstvo a funkcní složka
ekosystému
Jan Mareš
Periphyton missing!
2
Definice
the entire complex of attached aquatic biota
on submerged substrates, icluding associated
non-attached organisms and detritus (Azim et
al. 2005)
assemblage of attached microorganisms
(primarily algae) which form living biofilms on
the free surface of submerged substrates
(Swift Nicholas1987)
3
Složení - taxonomické
rasy a) rozsivky (Bacillariophyta) b)
zelené vláknité rasy (Chlorophyta) c)
další rasy (Euglenophyta, Xanthophyta aj.) sinice
- kokální i vláknité - casto velké množství
druhu 98 druhu (Biggs Smith 2002) potok
na N. Zélande 87 druhu sinic (Rejmánková et
al. 2004) mokrady v Belize
163 druhu (Mareš et
al., in prep.) mokrady na Floride 157 druhu
(Kapitulcinová 2006) oligotrofní rybník v
Cechách další baktérie Protista
nálevníci, améby, aj. Rotifera ruzní
vírníci, prisedlí i pohybliví Nematoda napr.
hádátka Arthropoda Crustacea, larvy hmyzu
(Chironomidae, Ephemeroptera, Diptera)
4
Složení - funkcní
 • primární producenti rasy, sinice
 • konzumenti mikroinvertebráti aj.
 • rozkladaci prvoci, baktérie
 • perifyton funguje (do jisté míry)
 • jako samostatné spolecenstvo

grazing
produkce
 • rozklad,
 • chemická premena látek
 • microbial loop

5
Sukcese na substrátu
Azim et al. 2005
6
Sukcese na substrátu
 • tlouštka biofilmu, hustota ras,
 • biomasa, chlorofyl a
 • zelené kokální rasy ? rozsivky
 • ? vláknité sinice a zel. rasy

Sekar et al. 2004
7
Sukcese vliv faktoru
Sekar et al. 2002
- motor sukcese napr. zmena pomeru dostupných
živin (vycerpání N
? rozvoj N-fixujících sinic)
- vliv dalších faktoru napr. svetlo
8
Sukcese herbivori
škrabaci ? škrabaci a sberaci ? drtici a sberaci
Azim et al. 2005
9
Sukcese - sloughing
Azim et al. 2005
 • odumírání vrstvy nejblíž substrátu ? sklouznutí
  vlastní vahou
 • - návrat na pocátek sukcese

10
Produkce
 • casto srovnatelná nebo vyšší než fytoplankton
  (toky, mokrady, korálové útesy,
 • cistá jezera s vyvinutým litorálem)

Azim et al. 2005
Liboriussen Jeppesen 2003
- 77 v cistém jezere
11
Grazing
 • hlavní biotický faktor regulující rust
 • a složení perifytonu
 • predevším plži (Gastropoda), ryby
 • kaskádový top-down efekt
 • korýš a ryba v mokradu Everglades
 • grazing zde podporuje rust

Geddes Trexler 2003
12
Vztah epifyton - rostlina
 • review Azim et al. 2005
 • mutualismus perifyton získává živiny z
  rostliny a na oplátku ji chrání
 • pred grazingem
 • kompetice soutež o svetlo (vítezí epifyt) a
  živiny (vítezí makrofyt)
 • alelopatie vypouštení substancí, kterými si
  vzájemne škodí
 • prevážne neutrální vztah povrch rostliny je
  jen jedním z mnoha substrátu,
 • epifyt príliš neškodí

Azim et al. 2005
13
Alelopatie
Gross et al. 1996
 • Myriophyllum spicatum obsahuje fenolické látky
 • inhibující epifytickou sinici Trichormus

14
Zpracování a kolobeh živin
 • napríklad fixace dusíku v oligotrofním prostredí
 • (alkalické mokrady v Belize)

15
Využití v cištení vod
Everglades napr. Bays et al. 2003
? eliminace živin
? cas
Vymazal et al. 1988
- eliminace živin v pokusném znecišteném toku
About PowerShow.com