KAJIAN TINDAKAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KAJIAN TINDAKAN PowerPoint presentation | free to view - id: 3ecf42-ZDhkOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KAJIAN TINDAKAN

Description:

KAJIAN TINDAKAN Meningkatkan Penguasaan Tatabahasa Murid Tingkatan 3A Dalam Kemahiran Menulis Dengan menggunakan kaedah Majalah Dalam Kelas /MDK-DS – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:3279
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: NORHAYATI
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KAJIAN TINDAKAN


1
KAJIAN TINDAKAN
 • Meningkatkan Penguasaan Tatabahasa Murid
 • Tingkatan 3A Dalam Kemahiran Menulis
 • Dengan menggunakan kaedah Majalah Dalam Kelas
  /MDK-DS
 • Disediakan oleh
 • Pn Aleimmah binti Ali
 • Guru BM Tingkatan 3A/2009

2
REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU
 • Kelas 3 Anggerik merupakan kelas yang mempunyai
  34 orang murid yang merupakan target panitia BM
  PMR tahun 2009 ialah sebanyak 16 orang dan 17
  orang lagi dalam Qnett, dalam target lulus.
 • Walaupun majoriti murid daripada kelas ini
  merupakan penuntut asli Bahasa Melayu iaitu
  sebanyak 27 orang murid berbangsa melayu namun
  tahap penguasaan mereka terhadap tatabahasa masih
  lemah. Saya sungguh terkejut kerana kebanyakan
  mereka tidak dapat menguasai kemahiran
  tatabahasa, sedangkan mereka telah diajarkan
  semasa tingkatan 1 dan 2. Perkara-perkara asas
  telah didedahkan kepada mereka sebelum ini.
  Buktinya apabila saya memberi latihan membina
  ayat kata kerja transitif, kebanyakkan mereka
  tidak dapat membina ayat dengan gramatis kerana
  tidak faham akan konsep kata kerja transitif.
  Kesalahan penggunaan kata kerja transitif begitu
  ketara apabila murid-murid menulis ringkasan
  karangan, menulis karangan dan menjawab soalan
  pemahaman bagi kertas 2 BM PMR. Keadaan ini
  menggambarkan ada berlaku proses gangguan sama
  ada dalam penyampaian maklumat atau kecuaian yang
  nyata dari aspek tatabahasa, kerana bukan sahaja
  dari aspek kata kerja transitif malah banyak
  bahagian / unit-unit tatabahasa yang belum boleh
  dikuasai dengan baik oleh murid-murid 3A.

3
Sebagai seorang guru kelas, saya bertanya apakah
punca perkara itu berlaku, antara jawapan pelajar
-
 1. Kemahiran tatabahasa peringkat menengah rendah
  semasa tingkatan 1 dan 2 lebih mudah dan soalan
  diberikan hanya berdasarkan soalan berbentuk
  objektif. Jikalau tidak mengetahui jawapan yang
  tepat murid masih boleh menjawab dengan
  menandakan pilihan jawapan yang diberi (A, B, C,
  D).
 2. Mereka keliru dengan media cetak yang banyak
  melakukan kesalahan.
 3. Mereka menggunakan sesuatu konsep berdasarkan
  kebiasaan
 4. Terpengaruh dengan ayat sms.
 5. Cikgu tidak mengajar dengan teliti semasa
  tingkatan 1 dan 2 terutama aspek bidang kesalahan
  bahasa bagi tatabahasa.

4
Jika perkara ini tidak di atasi dengan segera,
saya bimbang akan menjejaskan pencapaian peratus
lulus cemerlang BM peringkat PMR kerana
kesinambungan ialah menjejaskan pula BM peringkat
SPM. Apakah ertinya sekiranya pelajar mendapat
gred A tetapi pada hakikatnya aspek tatabahasa
mereka masih tunggang langgang.
 • Contoh -
 • Antara kekeliruan murid dalam tatabahasa ialah
 • Kata Kerja
 • Kata Kerja menN_
 • Kata Kerja meN_kan dengan satu objek
 • Kata Kerja menN_kan dengan dua objek
 • Kata Kerja menN_i dengan satu objek
 • Kata Kerja meN_i dengan dua objek

5
Penguasaan tatabahasa yang lemah juga
dikenalpasti bermula ujian selaras 1 (Februari)
dan ujian selaras 2
 • ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN
 • Banyak kesalahan yang berkaitan dengan tatabahasa
  yang saya kenalpasti, namun kajian ini akan
  memfokus kajian terhadap penggunaan kata kerja
  berimbuhan meN_ (tanpa akhiran-kan) dan meNkan
  (dengan akhiran kan).
 • DENGAN CARA MENGGUNAKAN KAEDAH MDK
 • Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan
  ayat majmuk.
 • Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara
  yang betul dan gramatis.
 • Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan
  perkataan tanda baca dalam ayat.
 • Mengenalpasti kesalahan penggunaan kata dalam
  ayat.
 • Mengambil bahan/hasil penulisan/rencana dalam MDK
  (Dewan Siswa) sebagai bahan untuk dipandang dan
  contoh bagi setiap kesalahan aspek tatabahasa.

6
Berdasarkan pencapaian ujian selaras satu pada
bulan Februari, dapatan saya pencapaian keputusan
ujian satu amat mencemaskan. Bagaimanakah saya
sendiri sebagai Guru Bahasa Melayu yang beropsyen
dapat mengekalkan prestasi saya sendiri sebagai
guru Bahasa Melayu (BM). Keputusan murid pada
ujian selaras satu yang lebih berdasarkan kepada
soalan-soalan tatabahasa, murid-murid dalam Qnett
cemerlang sebanyak 17 orang tidak memperoleh gred
A seperti mana yang diharapkan oleh target
panitia dan sekolah bagi PMR tahun 2009. Berikut
keputusan murid semasa ujian selaras (1).
7
BIL NAMA PELAJAR TARGET TARGET UJIAN 1 UJIAN 1 UJIAN 1
BIL NAMA PELAJAR SEKOLAH PANITIA TOV M G
1. ABDUL AUF BIN RAHMAN C C B 73 B
2. HAZARUL FIKRI B. SRI AZMI L L B 58 C
3. LIM CHEE YONG L L C 55 C
4. HAW GUAN SENG L L D 50 C
5. MOHD REDUAN BIN AZLEE L L C 65 B
6. MOHD HARIS BIN BUANG C C C 58 C
7. MOHD AMIRUDDIN IBRAHIM L L C 58 C
8. MOHD ZULHELMI BIN ZAINURIN L L C 68 B
9. MUHAMMAD SHAFIQ BIN MAHSURI L L C 70 B
10. MOHD FITRI BIN FUAD L L 70 B
11. MUHAMAD AFIQ BIN MOHD NOR L L C 60 C
12. MUHAMMAD SHAFIQ BIN AMRAN L L 73 B
13. MOHD KHAIRUL NIZAM BIN ABD RAZAK L L C 63 C
14. MOHD IRSYAD BIN SIDON C C B 63 C
15. SAIA TIONG YAO L L E 70 B
8
BIL NAMA PELAJAR TARGET TARGET UJIAN 1 UJIAN 1 UJIAN 1
BIL NAMA PELAJAR SEKOLAH PANITIA TOV M G
16. SITI SYAFIQAH BINTI RAHMAD C C B 55 C
17. NURUL SHAFIQAH IHSAM C C A 73 B
18. NORA BINTI KABIL L C B 68 B
19. NURUL FAEZAH BINTI ABDULLAH L L B 70 B
20. NUR ATIKAH BINTI ZAINUDDIN L L - 65 B
21. MAIZATUL KHALEEDA KHALID C C - 65 B
22. ASMIRA BINTI MOHAMAD C C C 65 B
23. NUR NAJWA BINTIYUSRI L L C 68 B
24. NUR FATIHA AFFIN BINTI RAZALI L C B 68 B
25. NOOR AZILAH BINTI ROSLIN L C B 65 B
26. SYAHIDA BINTI ABU BAKAR L C B 55 C
27. JOYCEYLYN LOO ZI QI C C B 55 C
28. ELAINE LEE YI XIN C C C 33 B
29 HAU BOON SHIN C C A 65 B
30. NG SHIN WEN L C 38 D
31. SITI NURAZLINDA ZAKARIA C C B 78 B
32. NUR HAZIQAH MD SANI C C B 78 B
33. FATIN SYAHIRAH BINTI KAMZANI L C - 75 B
34. NUR HIDAYAH HAMZAH C C - 75 B
9
OBJEKTIF KAJIAN
 • Selepas kajian selesai dijalankan, murid-murid
  diharapkan dapat mencapai objektif berikut -
 • 1. Objektif Umum
 • Meningkatkan kemahiran tatabahasa dalam kalangan
  murid tingkatan 3 Anggerik.
 • Objektif Khusus
 • i) Meningkatkan pemahaman murid terhadap
  penggunaan kata kerja berimbuhan men, dan
  menkan.
 • ii) Membina ayat-ayat yang gramatis dalam
  pelbagai jenis penulisan.
 • III) Meningkatkan kualiti mata pelajaran Bahasa
  Melayu dalam peperiksaan sekolah dan
  peperiksaan awam.
 • IV) Dapat membina kemahiran bertutur dengan baik
 • 2. Kumpulan Sasaran
 • Kajian ini melibatkan 34 orang murid tingkatan
  3A yang terdiri daripada 34 orang murid iaitu 27
  orang murid Melayu dan 7 orang murid Cina.

10
TINDAKAN YANG DICADANGKAN
 • Berdasarkan pemerhatian dan penyemakkan latihan
  atau kerja rumah yang diberi oleh guru saya
  mendapati 60 murid tidak dapat memberi jawapan
  yang tepat dan kurang berkeyakinan setiap kali
  memberi jawapan secara lisan atau bertulis.
  Sebanyak 34 murid yang terdiri daripada kelas 3A
  telah dipilih sebagai subjek kajian panitia BM,
  golongan murid ini ialah murid yang boleh
  menguasai kemahiran (3M), tetapi menunjukkan
  kelemahan yang ketara dalam kertas 1 (tatabahasa)
  yang meliputi 30 soalan pengajian tatabahasa.
  Kelemahan aspek tatabahasa dapat dikesan juga
  melalui kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam
  penulisan karangan (kertas 2). Murid-murid tidak
  menunjukkan penggunaan ayat yang gramatis dalam
  penulisan karangan. Murid-murid juga sering
  menggunakan bahasa pasar baik dalam penulisan
  karangan mahupun dalam komunikasi harian mereka
  yang kurang menunjukkan kemahiran bertutur dengan
  baik semasa sesi ujian lisan dijalankan mahupun
  apabila guru menyoal dalam sessi pemelajaran dan
  pengajaran harian. Murid-murid lebih mudah
  menjawab secara ringkas menggunakan kesalahan
  tatabahasa, seolah-olah menggambarkan
  ketidakcekapan berbahasa dengan baik apatah lagi
  penggunaan kosa kata yang terhad.

11
CARA PELAKSANAAN KAJIAN
 • Kaedah Majalah Dalam Kelas (MDK) merupakan satu
  kaedah yang dapat membantu dalam mempelbagaikan
  teknik dan bahan dalam proses P P BM di kelas.
  Kaedah ini, bagi saya merupakan satu kaedah yang
  berupaya mengembangkan sayap guru bagi membantu
  murid-murid pada bahagian tatabahasa malah
  meningkatkan kemahiran menulis, membaca, dan
  asas-asas pengetahuan berbahasa yang kukuh kepada
  murid-murid.

12
Terdapat beberapa faktor yang mewajarkan kaedah
MDK digunakan oleh saya semasa P P antara
sebabnya ialah -
 • Kaedah MDK sejajar dengan hasrat Kementerian
  Pelajaran Malaysia yang menginginkan murid
  sentiasa dalam proses pembudayaan ilmu. Hal ini
  bermakna disamping berusaha supaya murid mendapat
  kecemerlangan, guru haruslah mengasuh dan melatih
  murid untuk meraih dan mendapat seberapa banyak
  ilmu tambahan yang manfaat hasil daripada
  pembacaan bahan yang bermutu. Oleh itu MDK (Dewan
  Siswa) digunakan oleh saya dalam setiap kali P
  P.
 • Majalah Dewan Siswa berupaya meningkatkan
  kecekapan berbahasa dan ketetapan komunikasi
  dalam kalangan murid. Hal ini demikian kerana
  Dewan Siswa menghidangkan bahan dalam pelbagai
  situasi, sistem bacaan dan gaya bahasa yang
  indah. Selain itu, bahan yang dihidangkan
  meningkatkan kepekaan murid terhadap penggunaan
  BM dalam pelbagai konteks dan situasi.

13
MDK - Dewan Siswa (DS) memupuk minat membaca
murid, kesan secara langsungnya ialah -
 • Mewujudkan suasana belajar yang lebih bermakna
 • Mewujudkan pelbagai aktiviti P P dengan
  pemaksimuman penggunaan deria murid.
 • Membantu guru dalam mewujudkan aktiviti
  penulisan, pengukuhan dan pengayaan.
 • Menarik minat dan menambah minat murid terhadap
  peningkatan penguasaan tatabahasa.
 • Pengajaran dan pembelajaran tidak membosankan.

14
PELAKSANAAN TINDAKAN
 • CARA PELAKSANAAN AKTIVITI 1
 • Lima minit yang pertama setiap kali P P guru
  memberi latihan, latih tubi secara lisan dan
  secara intensif didalam kelas.
 • Refleksi
 • Murid seronok dan dapat belajar perkataan baru
  daripada MDK (DS) digunakan.
 • Hal ini dapat diperhatikanberdasarkanbuku kosa
  kata mereka. Murid mencatat ejaan yang betul
 • dan menyebut perkataan dengan ejaan yang betul.

15
PERLAKSANAAN AKTIVITI 2
 • Aktiviti ini merupakan aktiviti murid membina
  frasa dan ayat berpandukan gambar.
 • Pada awal penulisan guru mempamerkan gambar yang
  ada dalam Majalah Dewan Siswa.
 • Murid-murid mengenalpasti tema yang ingin
  disampaikan dalam gambar.
 • Murid-murid membina 5 frasa dengan berpandukan
  gambar.
 • Murid-murid membina ayat dengan menggunakan frasa
  yang telah dibina
 • Guru menganalisis kerja murid.

16
PERLAKSANAAN AKTIVITI
 • LATIHAN KARANGAN
 • Latihan karangan dalam kelas yang meliputi
  Karangan Respond terbuka iaitu karangan bahagian
  C (250 patah perkataan)
 • Proses pengajaran dan pembelajaran penulisan
  karangan berdasarkan karangan yang menggunakan
  model/teknik DIKEMASEN dan 5W 1H.
 • Guru memberi latihan untuk dijawab oleh murid
  dengan memberi penerangan teknik (5W 1H) dan
  teknik DIKEMASEN.
 • Murid-murid menganalisis/meneliti/buku rencana
  daripada teks untuk menulis isi-isi karangan
  berdasarkan teknik (5W 1h) dan teknik DIKEMASEN
  yang telah diajarkan sebelum ini untuk
  diaplikasikan dalam penulisan karangan.
 • Maklumat sebagai isi penting daripada bahan /
  rencana majalah DS
 • Dengan menggunakan teknik pemetaan isi-isi
  penting dikumpulkan.

17
 • Selain itu murid mencari penanda wacana yang
  menarik untuk setiap pendahuluan, setiap
  permulaan perenggan dan penutup perenggan daalm
  Majalah DS dan mencatat perkataan-perkataan
  tersebut dan menggunakan dalam hasil penulisan.
 • Aspek tatabahasa bagi imbuhan kata kerja
  ditekankan melalui pembacaan DS. Tinjauan
  masalah setiap kali peperiksaan program ialah
  guru mendapati murid lemah dalam menguasai
  tatabahasa kerana kurang membaca bahan berbentuk
  ilmiah seperti buku teks, rujukan dan sebagainya
  berbanding bahan bacaan berbentuk hiburan seperti
  majalah hiburan dan komik. Oleh yang demikian
  kadah MDK / Dewan Siswa sebagai alternatif
  penyelesaian masalah kelemahan murid secara
  teknik ansur maju dalam semua aspek kemahiran BM.
 • Pelajar juga di suruh menyalin dan menulis
  karangan mengikut status mereka samada mereka
  lulus atau cemerlang. Pelajar lulus hanya perlu
  menyalin satu karangan pada setiap kali P P.
  Manakala murid cemerlang dikehendaki menulis
  karangan pada setiap minggu. Semakan latihan
  oleh guru pada setiap minggu.

18
JADUAL PELAKSANAAN UJIAN
1. Mengenalpasti masalah dari pengumpulan data awal Minggu pertama Jan 2009
2. Menulis proposal kajian Minggu kedua Feb 2009
3. Merancang tindakan Februari 2009
4. Melaksanakan tindakan - Aktiviti Minggu ketiga Februari 2009
5. Membincang masalah yang timbul dalam aktiviti 1 Minggu kedua Mac 2009
6. Melaksanakan tindakan - Aktiviti 2 Minggu ketiga Mac 2009
7. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 April
8. Refleksi kajian April
9. Menulis laporan Jun
10. Pembentangan dapatan kajian LDP Julai 2009
19
Cara Pelaksanaan
 • Guru menyemak semua latihan dan ujian yang
  dijalankan dan mengenalpasti kesilapan ejaan,
  membetulkan kesilapan ejaan serta mencadangkan
  cara mengatasi kesilapan ejaan secara spontan
  didalam kelas dan secara bertulis di setiap
  helaian kertas latihan yang diperiksa.
 • Membetulkan kesilapan penggunaan kata kerja menN.

20
Refleksi
 • Setiap latihan karangan yang baru akan berubah
  mengikut pembetulan yang dilakukan ini bermakna
  murid sentiasa mengambil perhatian setiap kali
  melakukan kesalahan tatabahasa dan memberi
  penekanan terhadap pemahaman dalam penggunaan
  kata kerja berimbuhan men dan menkan.
 • Membina ayat-ayat yang gramatis. Dengan ini saya
  mendapati penguasaan tatabahasa murid meningkat
  dengan secara ansur maju dengan menggunakan DS
  yang bukan sahaja membantu aspek penguasaan
  tatabahasa malah semua ruang lingkup
  kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam BM.

21
Dapatan Kajian
 • Setelah semua aktiviti mengikut item dijalankan,
  saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran
  tatabahasa (kosa kata, ejaan, tanda baca) amat
  memuaskan terutama item 1 2, murid mengambil
  berat terhadap penggunaan tanda baca dan
  ayat-ayat yang gramatis. Kesimpulannya akibat
  kecuaian bagi murid cemerlang dapat dikurangkan
  dan berpotensi cemerlang. Hasil daripada kaedah
  MDK-DS-secara ansur maju pencapaian murid 3A
  dalam peperiksaan pertengahan tahun dapat
  ditingkatkan kualiti gred A meningkat (rujuk
  markah pertengahan tahun).

22
BIL NAMA PELAJAR ½ TAHUN ½ TAHUN ½ TAHUN
BIL NAMA PELAJAR C/TC M G
1. ABDUL ALIF BIN RAHMAN 70/82 76 B
2. HAZARUL FIKRI B. SRI AZMI 53/77 66 B
3. LIM CHEE YONG 50/55 53 C
4. HAW GUAN SENG 40/40 50 D
5. MOHD REDUAN BIN AZLEE 43/77 60 C
6. MOHD HARIS BIN BUANG 68/62 65 B
7. MOHD AMIRUDDIN IBRAHIM 58/87 73 B
8. MOHD ZULHELMI BIN ZAINURIN 63/72 68 B
9. MUHAMMAD SHAFIQ BIN MAHSURI 73/70 72 B
10. MOHD FITRI BIN FUAD 70/77 74 B
11. MUHAMAD AFIQ BIN MOHD NOR 75/66 71 B
12. MUHAMMAD SHAFIQ BIN AMRAN 65/80 73 B
13. MOHD KHAIRUL NIZAM BIN ABD RAZAK 68/54 64 C
14. MOHD IRSYAD BIN SIDON 60/62 65 B
15. SAIA TIONG YAO 38/42 40 D
23
BIL NAMA PELAJAR ½ TAHUN ½ TAHUN ½ TAHUN
BIL NAMA PELAJAR C/TC M G
16. SITI SYAFIQAH BINTI RAHMAD 73/84 74 B
17. NURUL SHAFIQAH IHSAM 78/82 80 A
18. NORA BINTI KABIL 63/85 75 B
19. NURUL FAEZAH BINTI ABDULLAH 63/83 73 B
20. NUR ATIKAH BINTI ZAINUDDIN 55/70 63 C
21. MAIZATUL KHALEEDA KHALID 78/84 81 A
22. ASMIRA BINTI MOHAMAD 70/79 75 B
23. NUR NAJWA BINTIYUSRI 65/79 72 B
24. NUR FATIHA AFFIN BINTI RAZALI 60/85 74 B
25. NOOR AZILAH BINTI ROSLIN 58/73 66 B
26. SYAHIDA BINTI ABU BAKAR 68/80 75 B
27. JOYCEYLYN LOO ZI QI 73/85 80 A
28. ELAINE LEE YI XIN 50/74 62 C
29. HAU BOON SHIN 63/76 70 B
30. NG SHIN WEN 53/67 60 C
31. SITI NURAZLINDA ZAKARIA 76/86 80 A
32. NUR HAZIQAH MD SANI 73/90 82 A
33. FATIN SYAHIRAH BINTI KAMZANI 68/72 70 B
34. NUR HIDAYAH HAMZAH 65/86 76 B
24
Refleksi kajian.
 • Penilaian pencapaian murid.
 • Kesemua aktiviti dirancang telah berjalan lancar.
  Keyakinan diri murid menunjukkan peningkatan
  yang positif. Latihan harian diteruskan masih
  menggunakan MDK-DS daripada guru. Peningkatan
  markah dan penambahan gred A dalam kalangan murid
  yang cemerlang semasa peperiksaan pertengahan
  tahun menunjukkan keberkesanan MDK-DS meskipun
  tidak semua murid memperoleh gred A dalam
  peperiksaan pertengahan tahun yang lalu.
  Sekurang-kurangnya
 • membantu murid yang lemah dan cemerlang secara
  ansur maju.

25
Rumusan Pemerhatian
 • Sikap kurang minat, malas, kurang tumpuan,
  kesilapan penggunaan tatabahasa dalam penulisan
  menunjukkan pengurangan. Kesemua aktiviti
  berjaya mengurangkan kesilapan tatabahasa dalam
  penulisan karangan. Penggunaan imbuhan mendapat
  dikuasai oleh murid.
 • Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan
  murid dalam kelas pemulihan pula memandangkan
  banyak kebaikan iaitu -
 • KAEDAH MDK-DS -
 • Dapat menggerakkan kepada Guru Kreatif Pelajar
  Aktif. Pendekatan ini mampu mengurangkan
  kebosanan murid dalam P P kerana bahan sajian
  MDK-DS pelbagai bentuk. Kaedah MDK berterusan
  berupaya melahirkan modal insan seperti
  diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

26
Kesan jangka panjang kepada murid-murid jika
menggunakan MDK-DS - Secara berterusan oleh
guru-guru hingga peringkat SPM boleh mendatangkan
faedah melalui aktiviti-aktiviti yang diatur
iaitu -
Contoh aktiviti Faedah kepada murid
a.) Memanfaat ayat dan frasa yang menarik (indah) Berupaya bertutur dan menulis dengan menggunakan bahasa yang indah
b.) Meramalkan watak perwatakan Kebolehan meramal watak perwatakan seseorang
c.) Meneruskan cerpen Berpotensi menjadi penulis cerpen dan novel
d.) Meneruskan cerpen kepada komik Melahirkan penulis / pelukis komik
e.) Menukar cerpen kepada skrin dram Berpotensi menjadi penulis skrip drama / filem
f.) Melagukan sajak Melahirkan penyanyi
g.) Menterjemahkan puisi kepada bentuk grafi / lukisan Berpotensi menjadi pelukis grafik
27
Kesimpulan
 • Kajian ini menunjukkan guru sentiasa membuat
  refleksi ke atas amalan pengajaran dan
  pembelajaran yang lebih berkesan. Hal ini kerana
  kebanyakan aktiviti yang dijalankan adalah
  berpusatkan kepada murid. Guru mestilah kreatif
  dan inovatif dalam mengintegrasikan pelbagai
  kaedah dan teknik mengajar terkini.
 • Akhir kata, murid adalah amanah yang
  dipertanggungjawab. Oleh itu, meskipun agak
  sukar dan kandangkala kita mengeluh dengan
  pencapaian minima murid, namun itu bukanlah
  alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Kita perlu
  berbuat sesuatu supaya semua murid menerima
  pendidkan berkualiti dan selaras berdasarkan
  kurikulum pendidikan kebangsaan.
About PowerShow.com