Presentaci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Presentaci PowerPoint presentation | free to download - id: 860b3a-YjQ0MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Presentaci

Description:

Title: Presentaci n de PowerPoint Author: aalcon aalcon Last modified by: Anaya Created Date: 11/12/2009 10:30:24 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 7
Provided by: aalc110
Learn more at: http://www.edistribucion.es
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Presentaci


1
(No Transcript)
2
El major contrast al món
La malnutrició afecta milions de persones arreu
del món. Pot ser conseqüència tant der la manca
d'aliments (desnutrició), com der l'excés
(sobrenutrició).
3
Distribució de la població mundial desnutrida
4
Com ha evolucionat la desnutrició al món entre
1990 i 2005
5
Per a fer les activitats sobre aquesta
presentació PREMEU
Activitats
6
Activitats
Analitza les imatges 1 Observa el mapa de la
desnutrició al món i respon les qüestions
següents. a) Quins països tenen una població
desnutrida del 35? b) A quin continent es
troben majoritàriament els països localitzats en
l'activitat anterior? c) Quines zones del
món tenen menys desnutrició? d) A quines
conclusions arribes després de l'anàlisi duta a
terme en les qüestions anteriors? 2 Observa els
gràfics de l'evolució de la desnutrició al món i
respon les qüestions següents. a) Ha
augmentat o ha minvat la desnutrició amb el pas
del temps? b) A quines zones ha augmentat la
desnutrició? A quines ha minvat?
Per a tornar a veure aquesta presentació.
PREMEU
Inicia
About PowerShow.com