DEEL 1 Organismen vormen een levensgemeenschap - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DEEL 1 Organismen vormen een levensgemeenschap PowerPoint presentation | free to view - id: 84dc67-MzEwZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DEEL 1 Organismen vormen een levensgemeenschap

Description:

Title: Voedselrelaties Subject: Naturalis 2_ppt Author: Evelyne Vanoutrive - Plantyn Last modified by: Tom Dorau Created Date: 9/7/2006 4:57:35 AM Document ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:113
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: Evely87
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DEEL 1 Organismen vormen een levensgemeenschap


1
DEEL 1Organismen vormen een levensgemeenschap
Hoofdstuk 1VOEDSELRELATIES
2
BIOTOOP invloeden
 • Elk organisme wordt beïnvloed door
 • Biotische factoren (levend)
 • voedsel
 • predatoren
 • soortgenoten
 • individuen van andere soorten
 • Abiotische factoren (levenloos)
 • temperatuur,
 • water
 • licht,
 • bodemgesteldheid
 • lucht

3
Biotoop grasland
 • Planten als basis van de voedselrelaties
 • Planten aangepast aan hun voortplanting

4
VOEDSELKETEN
 • Opeenvolging van organismen waarbij elke schakel
  uit de reeks geheel of gedeeltelijk als voedsel
  dient voor de volgende.

5
Voedselketen
Consument 3e orde
Consument 2e orde
Consument 1e orde
Producent
Autotroof Heterotroof Heterotroof
Heterotroof
Autotroof kunnen zèlf hun organische stoffen
maken (door fotosynthese) Heterotroof andere
organismen nodig om aan organische stoffen te
komen
6
Producenten
 • Ze maken energierijke stoffen met behulp van
  lichtenergie.
 • Ze brengen energie in de kringloop.
 • Organismen die de eerste schakel vormen in elke
  voedselketen.

7
Consumenten
 • Organismen die zich voeden met producenten en /
  of andere organismen

8
VOEDSELWEB
 • Schema waarop met pijlen de voornaamste
  voedselrelaties binnen een levens-gemeenschap
  weergegeven zijn.

9
Voedselweb
Consument 3e orde
Consument 2e orde
Producent
Consument 1e orde
10
VOEDSELPIRAMIDE
 • Grafische voorstelling van de opeenvolgende
  voedselniveau s in een voedselketen.
 • De groene planten vormen de basis, de
  consumenten de top.
 • Het aantal is duidelijk!

11
Slechts ca. 10 van de aanwezige energie in een
niveau wordt doorgegeven aan het volgende
niveau. (warmte en beweging kost energie)
12
Reducenten of ontbinders
 • Afvaleters die afgestorven organismen
 • (planten dieren) omzetten in mineralen.

13
VOEDSELKRINGLOOP
14
Biologisch evenwicht
 • Toestand waarbij in een levensgemeenschap het
  aantal individuen van elke soort om een
  gemiddelde waarde schommelt. Voor een bepaald
  biotoop blijft deze waarde in de tijd constant.
 • Er is dan voldoende voedsel voor elke schakel
  uit de voedselkringloop!

15
(No Transcript)
About PowerShow.com