VAC Brugge Jacob van Maerlantgebouw Werkgroep Facilities 02/03/2012 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – VAC Brugge Jacob van Maerlantgebouw Werkgroep Facilities 02/03/2012 PowerPoint presentation | free to download - id: 82c2f9-ODk1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

VAC Brugge Jacob van Maerlantgebouw Werkgroep Facilities 02/03/2012

Description:

Title: Constraints & Risks Author: Valerie Jacqmain Last modified by: Delmulle, Geert Created Date: 11/5/1998 2:18:04 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 11
Provided by: Valeri191
Learn more at: http://www2.vlaanderen.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: VAC Brugge Jacob van Maerlantgebouw Werkgroep Facilities 02/03/2012


1
VAC BruggeJacob van Maerlantgebouw Werkgroep
Facilities 02/03/2012
2
HVAC - installatie
 • Verwarming
 • Gevraagde temperatuur nacht 16 graden
 • Gevraagde temperatuur dag 21 graden
 • Elk lokaal/ruimte een profiel
 • Vergaderzalen/cockpits bewegingsdetectie
 • (Landschaps)bureaus op klok (vanaf 6u)
 • Lokalen met enkel convectoren
 • Lokalen met convectoren en warmtebalken
 • Lokalen met enkel warmtebalken
 • Meeste lokalen koelbalken koeling indien temp
  hoger is dan 23 graden
 • Indien buitentemperatuur lager dan 6 graden
  geen koeling
 • Luchtvochtigheid/CO2 meting

3
Bijregelen van de temperatuur
 • Enkel in lokalen met deze regelaar
 • Indien lokaal warmte én koudebalk heeft gt
  gevraagde temp of 3
 • Indien lokaal enkel koudebalk heeftgt setpoint
  voor koeling of 3

4
Bij gebadgde deuren
 • Bij electriciteitspanne
 • Overbruggen van de badgecontrole
 • STEEDS MELDEN AAN SITEVERANTWOORDELIJKENA
  GEBRUIK VAN DE KNOP

5
Verhuisdozen en karren
 • Ten laatste op
 • 23 maart
 • alle lege verhuisdozen en lege karren verzamelen
 • Kern 1 gelijkvloers / restaurant

6
Evacuatie alarmen korte info
 • Waarschuwingsalarm
 • _____ _____ _____ _____
  onderbroken signaal
 • Geactiveerd door rookmelder of gele knop
 • Binnen drie minuten kunnen wij valse melding
  resetten
 • Evacuatiealarm
 • ___________________ doorlopend signaal
 • Geactiveerd door 2 rookmelders of 2 gele knoppen
  of rookmelder en gele knop
 • Indien we niet binnen de drie minuten op
  waarschuwingssignaal reageren

7
Evacuatieplan EHBO verantwoordelijken
 • Rondvraag
 • Wie is er op de dienst gebrevetteerd ikv EHBO?
 • Rondvraag
 • ikv de evacuatie is het gebouw in zones verdeeld
 • per zone twee zonevrijwilligers 1 reserve
 • soms dienstoverschrijdend
 • 1 iemand groep naar beneden begeleiden
 • 1 iemand controle of zone leeg is
 • controle tijdens maandelijks oefen-alarm
 • bijhouden van de aanwezigheidslijsten

8
Zone verantwoordelijken
 • Per verdiep 5 zones

4K0
4K2
4K3
4K1
4K4
9
Infosessies
 • Wat
 • Info over het gebouw
 • Evacuatieplan richtlijnen
 • Hoe ergonomisch werken
 • Voor Wie
 • Voor iedereen
 • Waar en Wanneer
 • 13 infosessies tussen 21 maart en 12 april in
  zaal Quercus
 • Inschrijven verplicht
 • link naar online inschrijvingsformulier wordt
  doorgemaild naar communicatieverantwoordelijken

10
Enkele kleine meldingen
 • Werkgroep welzijn voorzitter Koen Surdiacourt -
  AWV
 • Gelieve de TGV in orde te brengen
 • Sinterklaas V.O. verzamelen van het speelgoed
  in die periode in een vergaderzaal
 • Problemen/vragen telefonie doorgeven aan
  siteverantwoordelijke (wekelijkse interventie)
 • Lampen toiletten op klok doven nu pas vanaf 19u
 • Namenlijst hoeft niet meer doorgegeven te worden
  bij reservatie zaal
About PowerShow.com