PENGENALAN KEPADA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PENGENALAN KEPADA PowerPoint presentation | free to download - id: 814fd9-ODU5NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PENGENALAN KEPADA

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: nur adha Last modified by: Rosilah Hj Hassan Created Date: 4/5/2002 10:52:44 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 15 October 2019
Slides: 19
Provided by: nura155
Learn more at: http://www.ftsm.ukm.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PENGENALAN KEPADA


1
1
PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI DATA
2
KOMUNIKASI DATA
KOMUNIKASI DATA
(i)Telekomunikasi,data,komunikasi data
(ii)3 ciri keberkesanan perhubungan data
komponen komunikasi
PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI DATA
PROTOKOL PIAWAIAN
RANGKAIAN
RANGKAIAN
PROTOKOL PIAWAIAN
 1. Protokol,piawaian kepentingan

(i)Definisi pengagihan pemproses (ii)Kriteria
rangkaian (iii)Aplikasi
ORGANISASI PIAWAI
ORGANISASI PIAWAI
(i)Badan2 organisasi data telekomunikasi
di luar negara (ii)7 tugas piawaian
3
TELEKOMUNIKASI Cara berkomunikasi dalam sesuatu
jarak Cth peranti Televisyen dan telefon
DATA rujuk pada sesuatu yang tetap,konsep dan
arahan dalam apa sahaja bentuk yang telah
dipersetujui oleh pengguna
KOMUNIKASI DATA Pertukaran data dalam bentuk bit
0 dan 1 diantara 2 komponen yang melalui 1
medium penghantaran(kabel wayar)
4
Komunikasi data
Ciri-ciri keberkesanan perhubungan data
Komponen komunikasi
1.Penghantaran
1.Pesanan
2.Ketepatan
2.Penyampai
3.Penerima
3.Rangkuman masa
4.Media
5.Protokol
5
 • Ciri-ciri keberkesanan perhubungan data
 • Penghantaran
 • - Sistem menghantar data pada destinasi yang
  betul
 • - Data hanya boleh diterima oleh penerima
  yang betul
 • Ketepatan
 • - Sistem menghantar data dengan tepat
 • Rangkuman masa
 • - Sistem menghantar data dalam tempoh masa
  yang
 • telah ditetapkan

6
Komponen komunikasi
Protokol
Pesanan
Penyampai
Penerima
Media
 • -Maklumat data
 • yang saling
 • Menghubungkan
 • Cth- gambar,
 • bunyi, video
 • -Alatan yang
 • menghantar
 • pesanan
 • Cth- komputer,
 • Telefon, kamera
 • video

-Alatan yang menerima Pesanan -Cth-komputer,
kamera video, telefon
-Laluan fizikal bagi pesanan untuk dihantar
dari penyampai kepada penerima Cth- wayar,
kabel, gelombang radio
 • Satu set
 • peraturan yang
 • mengiringi
 • komunikasi data
 • -Cth- bahasa
 • rasmi

7
Protokol
Pesanan
Protokol
Media penghantaran
Penyampai
Penerima
Komponen sistem komunikasi data
8
DEFINISI RANGKAIAN set peralatan yang
dihubungkan oleh talian media. Sambungan yang
menghubungkan peralatan dipanggil saluran
komunikasi
9
 • PENGAGIHAN PEMPROSES
 • Menggunakan cara pemprosesan teragih tugas
  dibahagikan antara beberapa komputer untuk
  diproses
 • Kebaikan keburukan pengagihan pemproses
 • Keselamatan/pengkapsulan
 • Pengagihan pangkalan data
 • Cepat menyelesaikan masalah
 • Keselamatan melalui perlimpahan
 • Pemprosesan bersama

10
(ii) KRITERIA RANGKAIAN
Perlaksanaan
Penggunaan
Keselamatan
 • Pencerobohan
 • virus
 • Virus
 • Bilangan pengguna
 • Jenis media penghantaran
 • Peralatan
 • Perisian
 • Frekuensi kegagalan
 • Masa pulih rangkaian selepas kegagalan

11
APLIKASI RANGKAIAN DLM PELBAGAI BIDANG
 • Electronic Data Interchange
 • (EDI)
 • Tele-conferencing
 • Telefon selular
 • Kabel televisyen
 • Pemasaran dan jualan
 • Servis kewangan
 • Perkilangan
 • Pemesanan elektronik
 • Servis direktor
 • Servis maklumat

12
PROTOKOL
PIAWAIAN
PROTOKOL PIAWAIAN
KEPENTINGAN PROTOKOL
13
 • Sintaks
 • Merujuk kepada struktur /
 • format data

PROTOKOL
Satu set peraturan yang mengiringi komunikasi
data
 • Semantik
 • Merujuk kepada maksud
 • setiap seksyen bit

Kunci Elemen
 • Masa
 • Merujuk kepada 2 ciri iaitu
 • bila perlu dihantar berapa
 • cepat ia dihantar

14
Piawaian
De facto (Berdasarkan fakta/ perhimpunan)
De jure (Berdasarkan undang- Undang/perintah)
Tdk diiktiraf oleh badan berkuasa tetapi
diambil sebagai piawaian melalui
penggunaannya yg meluas
Perkara yang digubal oleh badan berkuasa
Kepentingan
Bukan kepentingan
15
Kepentingan protokol Dikenali sebagai
kawalan pautan data Mengawal format ,
pemasaan , error essential correction ,
permintaan semasa Setiap protokol
bertanggungjawab untuk sebahagian daripada
fungsi komunikasi Meneliti pesanan/mesej
yg boleh dihantar , struktur pesanan cara utk
memula dan akhiri komunikasi
16
 • ORGANISASI PIAWAI

ISO
ANSI
IEEE
ITU
EIA
17
 • IEEE
 • Tingkatkan teori,kreativiti
 • kualiti produk
 • Matlamat majukan
 • tingkatkan piawaian
 • ant/bangsa bagi komputer
 • komunikasi
 • ISO
 • Tugas
 • mudahkan pertukaran barangan
 • perkhidmatan
 • Menetapkan satu piawaian untuk
 • pelbagai perkara
 • Galak kerjasama dalam aktiviti
 • intelek,saintifik,teknologi
 • ekonomi
 • sbg jambatan ant sektor swasta
 • awam
 • Aplikasikan piawaian yang beri
 • faedah kepada industri

ORGANISASI PIAWAI
 • ANSI
 • Bertanggungjawab
 • mengemukakan
 • cadangan piawai
 • ITU
 • tugas mempiawaiankan
 • telekomunikasi di
 • peringkat antarabangsa
 • Piawai terkenal siri x
 • siri v
 • EIA
 • Beri penekanan pd
 • pengeluaran pembuatan
 • industri elektronik
 • Kenalpasti antmuka
 • samb. fizikal

18
TUGAS PIAWAIAN
Pengurusan rangkaian
pemulihan
Antaramuka
pengalamatan
Penghala
Penjana isyarat
Keselamatan
About PowerShow.com