Projektist programmini - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Projektist programmini PowerPoint presentation | free to download - id: 80eb4d-ZDU2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Projektist programmini

Description:

Title: Projektist programmini Author: Marika Last modified by: haldur Created Date: 8/11/2009 9:16:13 AM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:23
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: Mari7263
Learn more at: http://www.andras.ee
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Projektist programmini


1
Projektist programmini
 • Inna Laanmets
 • Projekti- ja programmijuht
 • Inna.Laanmets_at_hm.ee
 • Kutseõppeasutuste koostööseminar täiskasvanute
  koolituse korraldajatele
 • 13.-14. augustil 2009 Haapsalu Kutsehariduskeskuse
  s

2
Projekt "Täiskasvanute tööalane koolitus
kutseõppeasutustes2007-2009
 • Projekt jätkus kahe laiendusega sügisel 2008 ja
  kevadel 2009
 • ning lõppes 30. juunil 2009

3
Kursustel osalejaid
  Alustas naisi mehi Lõpetas naisi mehi
Projektis KOKKU 23495 15190 8317 22784 14718 8066
2007. II p.a. 4304 3060 1244 4186 2976 1210
2008 I p.a. 4598 3022 1576 4516 2969 1547
2008 II p.a. 8221 5586 2635 7959 5412 2547
2009 I p.a. 6372 3522 2862 6123 3361 2762
4
Kokkuvõtteks
TTK RKT käskkirja nr Aeg Inimesi Kursuseid viidi läbi Kursuste maksumus
KK 1111 2007 II pa 4304 297 9 828 540
KK 1111 2008 I pa 4598 331 8 940 760
KK 861 2008 II pa 8221 607 20 565 744
KK 261 356 406 2009 I pa 6372 489 20 653 812
Projekti lõppedes 06.2009.a seis 23495 1724 59 988 856
5
Õppekavarühm Õppijate arv projekti lõpuks Kogumaksu-mus projekti lõpuks
Aiandus 320 733 128
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 154 124 560
Arvutikasutus 4316 6 828 440
Audiovisuaalne ja muu meedia 26 159 840
Disain 114 515 616
Ehitus ja tsiviilrajatised 1741 6 698 860
Elektroonika ja automaatika 383 1 461 780
Elektrotehnika ja energeetika 595 2 346 600
Hulgi- ja jaekaubandus 1311 2 509 140
Juhtimine ja haldus 1199 2 166 520
Juuksuritöö ja iluteenindus 63 207 648
Kaevandamine ja rikastamine 55 163 200
Kalandus 86 524 880
Keemia ja protsessitehnoloogia 36 86 400
Keskkonnakaitse 110 114 912
Koduteenindus 832 1 571 880
Lastehooldus ja noorsootöö 30 78 400
Majandusarvestus ja maksundus 588 1 371 240
Majutamine ja toitlustamine 2440 4 696 016
Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas) 429 1 702 155
6
Mehaanika ja metallitöö 1110 5 113 680
Metsandus 304 1 260 288
Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika 234 909 000
Muusika ja esituskunstid 278 1 042 704
Põllundus ja loomakasvatus 615 2 061 520
Reisimine, turism ja vabaajaveetmine 536 1 252 068
Sekretäri- ja ametnikutöö 460 715 860
Sotsiaaltöö ja nõustamine 328 1 208 240
Tarbekunst ja oskuskäsitöö 156 876 512
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine 227 495 796
Teraapia ja taastusravi 221 538 680
Tervis 40 245 560
Toiduainetöötlus ja -tootmine 393 393 960
Transporditeenused 1029 3 571 473
Õendus 404 606 320
Üldoskused 2332 5 635 980
KOKKU 23495 59 988 856
7
Programm Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused2009-2013
 • Kinnitati 06. veeb. 2009 ministri käskkirjaga nr
  75
 • Programm muutmisel
 • Meeskond Inna Laanmets programmijuht,
  koolitajate koolitus
 • Marika Tuga programmi spetsialist, õppekavad
 • Maire Vaask raamatupidaja

8
Programmi Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevusedtegevused
 • 6.1 Täiskasvanud elanikkonna koolitamine
 • 2009 a. 16 milj., mida suurendasime 10 .
 • 6.2 Täiskasvanute koolituse vastavusse viimine
  tööturu ja elanikkonna vajadustega
 • 2009 a. planeeritud analüütik, kes tegeleb
  selle teemaga.
 • 6.3 Täiskasvanute koolituse kvaliteedi tõstmine
  valdkonna koolitajate ja ekspertide koolituse
  kaudu
 • 2009 a. alustame, optimaalne kokkusaamiste
  sagedus?

9
Programmi Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevusedtegevused
 • 6.4 Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi
  analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi
  tõstmiseks
 • 6.5 Täiskasvanute koolituse alamregistri loomine
  ja kasutuselevõtmine EHISes
 • 2009 a. tegevus käib, planeeritud
  teavitusseminarid.
 • 6.6 Uuringute ja analüüside läbiviimine
 • 2009 a. töögrupp lähteülesande koostamiseks

10
Programmi Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevusedtegevused
 • 6.7 Teavitustegevused
 • 2009 a. ? Ühine kuulutamine , koostöö
  KOV-idega peale valimisi.
 • 6.8 Programmi elluviimise korraldamine

11
Programmi raames toimuvate TTK RKT 2009 II
poolaastaks kinnitati 10. juulil 2009 ministri
käskkirjaga nr 677
 • Juhime Teie tähelepanu, et käesoleva tellimusega
  kaasneb 2 uut nõuet 
 • 1.       Õppekava lühiandmete avalikustamine
  kooli kodulehel kursuste info juures. Õppekava
  / õppekava lühiandmed
 • 2.       14. detsembriks koos detsembrikuu
  aruandega on vaja esitada aruanne kursustel
  osalejate kohta (lisa 5). Selleks, et Teil oleks
  seda lihtsam teha, oleme koostanud abitabeli
  (lisatud failina). Soovitame seda tabelit täita
  iga kursuse kohta. Andmed saate avaldustelt ja
  tagasisidelehtedelt.
 •  
 • Palume üle vaadata, et sihtrühmades oleks
  välistatud lihtsalt huvilised, töötud,
  kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes
  riigieelarvelisel kohal õppijad.

12
Kursustele registreerimine
 • 19. mai 2009 täiskasvanute koolitajate
  koostööseminaril kirja pandu
 • testid enne teatud kursust,
 • pikem motivatsioonikiri,
 • esmaõppesse avalduste laekumise järjekorras,
 • täiendõpe nõuded õpingute alustamiseks,
 • soovituskiri tööandjalt,
 • reguleerimata küsimused sisedokumentatsiooniga
  (õppekorralduse või täiendkoolituse eeskiri)
 • peale käskkirja 2 nädalat / 1nädal ootel algab
  registreerimine
About PowerShow.com