Tr - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Tr PowerPoint presentation | free to view - id: 805c0a-Y2I1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Tr

Description:

... Oktantov strom (8 strom, 8-tree, OcTree) Vektorov modelov n B-reprezentace Primitivn t lesa 2 D modelov n CSG modelov n B reprezentace ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:33
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: vani165
Category:
Tags: octree

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Tr


1
Trírozmerné modelování
2
Modelování a zobrazování
Obraz(y) modelu
model
Realita (sutecnost)
modelování
Zobrazování (vizualizace)
3
3D modelování
 • Rastrové (voxelové)
 • Vektorové

4
Voxelové modelování
0 není v telese 1 je v telese
5
Kvadrantový strom (4-tree, QuadTree)
6
Oktantový strom (8 strom, 8-tree, OcTree)
7
Vektorové modelování
 • B-reprezentace
 • Primitivní telesa
 • 2 ½ D modelování
 • CSG modelování

8
B reprezentace (hranicní, boundary)
9
Tabulka vrcholu
V1 X Y Z
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
v1
v2
v4
v3
v5
v6
v7
v8
10
Tabulka hran
E1 V1 V2
E2 V2 V3
E3 V3 V4
E4 V4 V1
E5 V1 V5
E6 V2 V6
E7 V3 V7
E8 V4 V8
E9 V5 V6
E10 V6 V7
E11 V7 V8
E12 V8 V5
e1
v1
v2
e4
e2
v4
v3
e3
e6
e5
e7
e8
v5
e9
e12
v7
v8
e10
e11
11
Tabulka ploch
P1 E1E2E3E4
P2 E1E5E6E9
P3 E2E6E7E10
P4 E3E7E8E11
P5 E4E8E5E12
P6 E9E10E11E12
e1
e4
e2
P1
e3
P3
e6
e5
e7
e8
P4
v5
e9
e12
e10
e11
12
Tabulka teles
Q P1P2P3P4P5P6
13
Modelování z primitivních teles
Kvádr Zadat dva protilehlé vrcholy Nebo Zadat
dva protilehlé vrcholy podstavy a výšku
14
Primitivní telesa v AutoCADu
 • Kvádr
 • Koule
 • Válec
 • Kužel
 • Klín
 • Torus
 • .

15
2 ½ D modelování
 • Modelování 3D teles pomocí transformací z 2D
  objektu
 • Posunutí (vysunutí, extrude)
 • Rotace (rotate, revolve)
 • napr posunutí podle krivky

16
Vysunutí
 • Obdélník ? Kvádr
 • Kruh ? Válec

17
Otocení
 • Obdélník ? Válec
 • Trojúhelník ? Kužel
 • Kruh ? Koule

18
Computer Solid Geometry (CSG) modelování
 • Množinové operace
 • Sjednocení
 • Prunik
 • Rozdíl
 • CSG strom

19
CSG strom
20
CSG strom
substract union
box0,0,04,4,1
cylinder4,2,0,4,2,1,1
cylinder3,3,03,3,5,0.5
About PowerShow.com