F - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

F

Description:

Title: PowerPoint bemutat Last modified by: VK Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Diavet t s a k perny re Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:20
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: info2170
Learn more at: http://w3.geo.info.hu
Category:
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: F


1
Földhasználati nyilvántartás
2
Bevezetés
 • A nyilvántartás hatálya, célja és jogi
  kereteinek rövid ismertetése
 • A nyilvántartás vezetéséhez került
  kifejlesztésre a FöNYIR azaz Földhasználati
  NYIlvántartó Rendszer

3
A nyilvántartás célja
 • Termoföldek tényleges muvelésérol ad információt
  (ki milyen jogcímen muveli meg a földet)
 • Bejelentés hiányában a tulajdonos a földhasználó
 • Földmuvelok támogatásához, pályázatok
  elbírálásához adhat igazolást

4
Jogszabályokról
 • 184/1999.(XII.13.)Korm.rendelet
 • Földtörvény (1994.évi LV.tv.)
 • Ket. (2004.évi CXL.tv.)
 • / az eljárási szabályok tekintetében /

5
Az eljárás megindítása, díja
 • Bejelentolap és szükség esetén pótlap (saját,
  szivességi)
 • Szerzodés (haszonbérlet)
 • Térképmásolat
 • Eljárás díja illetékbélyegben
 • 2200,-
 • fellebbezés 5000,-
 • Földhasználati lap másolat teljes 50,- Ft/tétel
 • részleges 100,-Ft/oldal

6
Földhasználati jogcímek
 • Saját tulajdon
 • Haszonélvezet
 • Haszonbérlet
 • Részmuvelés
 • Felesbérlet
 • Szívességi használat (Ptk. 685..-a szerinti
  hozzátartozók esetén)

7
Használati korlátok
 • A bejelentonek (használónak) nyilatkoznia kell
  annak tekintetében, hogy az általa használt
  összterület nem haladja meg a törvény által
  eloírt határt.
 • Maximálisan használt terület
 • Természetes személyeknél 6000 AK vagy 3000 ha
 • Jogi személyeknél 50000 AK vagy 2500 ha

8
Tartalma
 • Iktatás
 • Földhasználati lap (personalfolium)
 • Földhasználó adatai (név, anyja neve,
  születési ido, lakcím)
 • Muvelt terület, alrészletenként (
  muvelési ág, terület, min.oszt. AK.)
 • Használat jogcíme és ideje
 • Családi gazdálkodás ténye
 • A gyakorlatban a bérbeadót is feltüntetjük.
 • Segédállományok

9
(No Transcript)
10
Fönyir 2.4.0.0.
 • Nyilvántartás vezetése, intézkedés készítése
 • Földhasználati lap kiadás
 • Kapcsolat az ingatlan-nyilvántartási adatbázissal
  (átemelések)
 • Statisztikák, kigyujtések

11
Életközelség
 • Mi várható el a bejelentotol?
 • Egyeztetés a TAKAROS adatbázisával
 • Nyilvántartásba-vétel elott meg kell gyozodni
  róla, hogy a területet más még nem jelentette be
  (majd törlés)

12
Zárógondolatok
 • Az ügyfél jön a földhasználati bejelentovel,
  látom, be van írva "szívességi használat", a
  végén XYZ Jánostól. Kérdem az ügyféltol - XYZ
  János közeli hozzátartozója-e, mert csak attól
  lehet szívességi használatba venni. - Igen,
  persze. A nagynéném. - XYZ János a nagynénje? -
  Igen. ... Akarom mondani a keresztanyám.
 • Kérdések
About PowerShow.com