Buddhism - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Buddhism PowerPoint presentation | free to download - id: 7f5565-ZjU4ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Buddhism

Description:

Buddhism Last modified by: Jonas ... Legenden Dukkha De 4 dla sanningarna Karma Den ttafaldiga v gen Nirvana Moralregler Olika riktningar Mahayana Theravada ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:25
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: weeblyCom
Learn more at: http://jonasekervarn.weebly.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Buddhism


1
Buddhism
 • Buddhas lära

2
De tre juvelerna
 • Jag tar min tillflykt till Buddha
 • Jag tar min tillflykt till läran
 • Jag tar min tillflykt till församlingen

3
Legenden
 • Siddharta Gautamas uppväxt, ett liv i överflöd
 • Tre möten åldrande, sjukdom död
 • Sökaren Siddharta
 • Buddha - den upplyste. Nådde det stora ljuset
 • Buddha - läraren. Ägnade resten av sitt liv åt
  att föra sin insikt vidare.
 • Fundera på Kan något vara gudomligt utan en Gud?
  Vad i människans inre kan leda till det eviga?

4
Dukkha
 • Betyder lidande, smärta, obehag, disharmoni
 • Livet är dukkha, det är obeständigt, osäkert och
  ger ingen varaktig ro.
 • Ändå har människan begär efter livet och dess
  tillbehör
 • Så länge begäret finns tvingas människan hänga
  fast vid livet.

5
De 4 ädla sanningarna
 • Sanningen om dukkha. Allt är lidande eftersom
  allt är förgängligt.
 • Sanningen om dukkhas orsak. Lidandet uppkommer ur
  begäret. Begäret efter förgängliga ting.
 • Sanningen om dukkhas upphävande. Lidandet upphör
  när begäret utplånas.
 • Sanningen om vägen till dukkhas upphävande. Följ
  den åttafaldiga vägen. Leder till frigörelse från
  samsara.

6
Karma
 • Buddha förnekar Vedas(Upanishadernas) lära om
  själens samhörighet med det högsta gudomliga
  Brahman
 • Det som tvingar en varelse att återfödas är
  karman
 • Karman är opersonlig

7
Den åttafaldiga vägen
1. Rätt förståelse (samma ditthi) Kunskap om de
Fyra Ädla Sanningarna a) den Ädla Sanningen om
lidandet b) den Ädla Sanningen om lidandets
uppkomst c) den Ädla Sanningen om lidandets
upphörande d) den Ädla Sanningen om Vägen som
leder till lidandets upphörande 2. Rätt tanke
(samma sankappa)Förståelse om frihet från a)
fasthållande av begärb) hatc) ondska 3. Rätt
tal (samma vaca)Avstå frånlögnerförtalhårda
ordtanklöst pladder 4. Rätt handlande (samma
kammanta)Avhålla sig från attdödastjälamissbru
ka sexualiteten
5. Rätt livsföring (samma ajiva)Avhålla sig från
att ha verksamhet meda) vapenb) människor
(slaveri, prostitution etc)c) kött (föda upp
djur för slakt)d) berusningsmedele) gifter6.
Rätt strävan (samma vayama)a) att inte hålla
fast det onda som redan uppståttb) att hindra
uppkomst av det onda som inte uppståttc) att
utveckla det goda som inte uppståttd) att gynna
det goda som redan har uppstått 7. Rätt
uppmärksamhet  (samma sati)Uppmärksamhet i fråga
oma) kroppb) känslorc) mentala företeelserd)
idéer, tankar, uppfattningar och företeelser
(dhamma) 8. Rätt koncentration (samma
samadhi)Klar uppmärksamhet på sinnet
8
Nirvana
Att vara fri från
- allt som binder - alla begär - allt hat - all
okunnighet - återfödelsens kretslopp
MÄNNISKORNAS  VÄRLDAR Att födas och återfödas som
människa är det det bästa som kan hända en
varelse. Det är bara i människovärlden som de
mest gynnsamma villkoren för befrielse finns. De
lägre världarna svämmar över av lidande och i de
högre är tillfredsställelsen och njutningen så
oföränderlig att det knappt sporrar till att
praktisera Dhamma.Vi skall vara tacksamma för
att vi lever som människor, särskilt om vi fötts
med tillräcklig förmåga att lyssna till och
förstå Dhamma. Vi bör tänka på de olika svåra
förhållandena isamsara- hjulet, så vi inte
slösar bort denna sällsynta möjlighet vi har som
människor.
9
Moralregler
Lekmän - inte döda - inte stjäla - inte ha sex
utanför äktenskapet - inte ljuga - inte använda
droger
Ett steg mot munklivet - Ät ej efter 12 på
dagen - Avstå från dans, musik och
underhållning - Avstå från smycken och parfym
10
Olika riktningar
11
Mahayana
 • Den stora vagnen
 • Alla kan uppnå Nirvana, flera vägar till
  befrilse, hjälp finns att få...
 • buddhor och boddhisattvor, ex Amithaba Buddha,
  Dalai Lama
 • Idealet är Boddhisattva, varför?
 • Gudstjänstliv etc

12
Theravada
 • Den lilla vagnen
 • Bara munkar kan ingå i Nirvana, fåtal lekmän har
  tid och möjlighet...
 • Idealet är en Arhat - en upplyst.
 • De tre korgarna - tal från Buddha och
  klosterregler

13
Viktiga skillnader
 • Buddha - människa eller Gud
 • Religiösa ideal - Arhat eller bodhisattva
 • Nirvana - Tillstånd eller paradis
 • Hur nå befrielse - På egen hand eller med hjälp
About PowerShow.com