SPLETNA APLIKACIJA SI SSN Koper, november 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SPLETNA APLIKACIJA SI SSN Koper, november 2009 PowerPoint presentation | free to download - id: 7ea185-OTkxYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SPLETNA APLIKACIJA SI SSN Koper, november 2009

Description:

... LRIT, radar...) ARSO (smer in mo vetra, valovanja, stanje morja, napovedi...) navigacijski podatki (opozorila, notice to mariners,...) baze podatkov ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: Mira106
Learn more at: http://www.up.gov.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SPLETNA APLIKACIJA SI SSN Koper, november 2009


1
SPLETNA APLIKACIJA SI SSNKoper, november 2009
 • PRIMOŽ BAJEC in ARTURO STEFFE
 • primoz.bajec1_at_gov.si , artur.steffe_at_gov.si

2
Namen izobraževanja
 • predstavitev spletne aplikacije SI SSN
 • predstavitev elektronskega poslovanja med Upravo
  RS za pomorstvo in pomorskimi agencijami
 • prakticni prikaz uporabe spletne aplikacije SI
  SSN

3
Pomen okrajšav
 • SSN - Safe Sea Net
 • Informacijski sistem, kot ga definira EU
  Direktiva 2002/59
 • SI SSN SlovenskI Save Sea Net
 • Informacijski sistem za spremljanje in nadzor
  pomorskega prometa v Republiki Sloveniji
 • EMSA European Maritime Safety Agency

4
Zgodovina
 • 1993 Direktiva 93/75 Hazmat
 • 1999 pomorska nesreca tankerja ERIKA na zahodni
  obali Francije
 • 2002
 • Direktiva 2002/59 o vzpostavitvi sistema
  spremljanja in obvešcanja za ladijski promet
 • ustanovitev Evropske Agencije za pomorsko varnost
  (EMSA),
 • pricetek projekta SafeSeaNet
 • 2005 prenos Direktive 2002/59 v slovenski pravni
  red s Pravilnikom o nadzoru pomorskega prometa
  (Ur.l. RS, št. 22/2005)

5
Udeleženci v SSN
6
SafeSeaNet monthly report
Table 1 - SSN Notifications (Mar.2009)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
Uvedba elektronskega poslovanja
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
  o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št.
  75/2008 z dne 22.07.2008)
 • Clen 8.a (tocka 3) doloca "Pri elektronski
  izmenjavi sporocil se ob upoštevanju pogojev in
  pravil za elektronsko poslovanje z Upravo, ki so
  objavljena na spletni strani Uprave, lahko
  uporabi spletna aplikacija SI SSN ali drug
  informacijski sistem, ki zagotavlja skladnost z
  navodili za pošiljanje podatkov v XML obliki, ki
  so objavljena na spletni strani Uprave

10
Namen portala
 • spremljanje in nadzor pomorskega prometa
 • vzpostavitev vecje preglednosti nad stanjem
  pomorskega prometa
 • izmenjava podatkov o pomorskem prometu med
  državnimi organi
 • povezava s sistemi ADRIREP in SafeSeaNet

11
Udeleženci
 • narocnik Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
 • upravljalec sistema SSN Evropska agencija za
  pomorsko varnost (EMSA)
 • upravljalec infrastrukture na kateri bo sistem SI
  SSN deloval Ministrstvo za javno upravo
 • drugi uporabniki sistema
 • -Statisticni urad,
 • -pomorske agencije,
 • -drugi državni organi (policija, vojska,
  SVOM, ribiški inšpektor...)

12
MRCC Inšpekcija SAR posadke Racunovodstvo
Pomorske agencije Luka Koper INPO
Uprava RS za pomorstvo
Zunanje organizacije
Pomorska policija Slovenska vojska Ribiški
inšpektor Carina SVOM
EMSA - SSN Statisticni urad Fakulteta za
pomorstvo
Drugi državni organi
Zunanji uporabniki
13
Roki za vkljucitev
 • Pricetek vkljucevanja 01.10.2008
 • Zadnji rok za vkljucitev v sistem 31.12.2009

14
Portal SI SSN
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
Cilji SI SSN
 • dostopnost podatkov uporabnikom in ostalim
  subjektom
 • lažja uporaba obstojecih informacijskih sistemov
 • enostavno vkljucevanje novih sistemov in
  senzorjev (odprta
  arhitektura)
 • posredovanje podatkov na ravni pooblastil
  ( varen
  nacin)
 • uporabniki pridobijo podatke in opozorila v
  realnem casu (v
  bodoce)
 • omogocati dostop do aplikacije z daljave
  (za mobilne uporabnike)
 • skladnost s predpisi, EU direktivami
  (mednarodne in nacionalne konvencije)
 • popolna operativnost z UE SSN

18
Storitve
 • Storitve za pomorske agente
 • najava prihoda ladje
 • najava odhoda ladje
 • najava statisticnih podatkov za SURS

19
Bistvene novosti v postopkih
 • uvedba standardnih postopkov
 • beleženje izvršitev dejanj v postopkih
 • elektronsko vlaganje dokumentov
 • povezovanje informacijskih sistemov
 • kontrola pravilnosti podatkov

20
Razvoj sistema SI SSN
 • integracija
 • na ravni državnih organov
 • med gospodarskimi subjekti in državno upravo
 • nadzor prometa (AIS, VTS, VTMS, LRIT, radar...)
 • ARSO (smer in moc vetra, valovanja, stanje morja,
  napovedi...)
 • navigacijski podatki (opozorila, notice to
  mariners,...)
 • baze podatkov (EMSA SSN, Lloyds, IMDG, AT
  NET,....)
 • ostali viri (piloti, Marine, tovorni , naftni
  terminali,...)
 • posodobitve ob spremembah predpisov
 • vecjezicnost

21
 • Trenutno je v teku integracija sistema SSN s
  THETIS-om (informacijski sistem pomorskih
  inšpekcij Paris MOU, ki zajema vse clanice EEA in
  Kanado, Rusijo ter Hrvaško)

22
 • MRS (mandatory reporting sistem)
 • ADRIAREP
 • (obvezno javljanje ladij v Jadranskem morju
 • katere prevažajo nevarni tovor)

23
MRS in EU waters - current status of data
exchanged in SSN (June.2009)
24
(No Transcript)
25
 • Od maja 2009 poteka avtomatsko pošiljanje
  podatkov v SSN o gibanju ladij s pomocjo AIS
  oddajnikov

26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
Potek izobraževanja
 • prakticni prikaz uporabe spletne aplikacije SI
  SSN
 • - vnos nove ladje
 • - najava prihoda ladje
 • - najava odhoda ladje
 • - zavrnjena najava

29
Portal SI SSN
 • https//ssn.up.gov.si,
 • https//ssn-test.up.gov.si.
 • http//www.up.gov.si/ (novice)
 • http//www.up.gov.si/si/varnost_plovbe/
 • Portal SI SSN
 • Prihodi in odhodi ladij - obrazci

30
 • Hvala za vašo pozornost!
 • KONEC
About PowerShow.com