Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 7e8b94-MjY4MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: mso Last modified by: user Created Date: 10/2/2013 1:01:37 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:29
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 38
Provided by: mso136
Learn more at: http://www.krasec.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
 • cást ekologicko osvetového cyklu
 • Mesta Strakonic
 • ZAHRADOU POZNÁNÍ
 • 2013 - 2018

Ing. Miroslav Šobr MeÚ Strakonice, odbor ŽP
www.souteze.strakonice.eu
2
Mesto Strakonice realizovalo v letech 2003 až
2012 celkem jedenáct dlouhodobých ekologicko
osvetových projektu, venujících se jednotlivým
složkám životního prostredí v prírodne kulturne
historických souvislostech.
www.souteze.strakonice.eu
3
Zároven se venuje, již z dob cinnosti okresních
úradu, problematice starších a puvodních odrud
ovocných drevin, které postupne mizí z naší
krajiny.
1998 2002 Dotazníková akce na starší odrudy
ovocných drevin pres Ceský zahrádkárský svaz,.
Díky zahradnictví Vodnany naroubováno a do
krajiny vysazeno cca 300 kusu jabloní.
2008 - 2009 inventarizace území jihozápadního
Strakonicka, bývalých zahrad a alejí velkostatku
2011 Výsadba 40 kusu starších odrud jabloní a
semenácu hrušní, prostrednictvím Mysliveckého
sdružení Dražejov u Strakonic
2011-2012 Projektová spolupráce s Obcí Drachkov
na výsadbe cca 60 kusu starších odrud jabloní a
švestek v rámci obnovy vesnické liniové zelene
4
2011 Obnova malého ovocného sadu (jablone
Míšenské, Strýmka, Panenské, Cervencové, Lohák a
Alkmene) v areálu NKP Hoslovický mlýn
5
2012 Odhalení sochy Švandovy Dorotky s osazenou
lavickou a vysazenou trešní pro májové políbení
bylo poslední inspiracní kapkou
6
Spojení myšlenky a hmoty je cesta, kterou se
vydáme dál
Hmota zrízení pametních zastavení s výsadbou
starších odrud ovocných drevin našeho regionu,
které z krajiny pomalu mizí
Myšlenka, duch významný clovek, dílo,
událost, týkající se našeho regionu Práchenska
PRÁCHENSKO
7
A tak vzniká cyklus poznávacích ekologicko
osvetových projektu, ZAHRADOU POZNÁNÍ, približujíc
í formou pametních zastavení s výsadbami
starších odrud ovocných drevin, významné
osobnosti, prípadne události regionu
Práchenska.
Pro rok 2013 byly zvoleny osobnosti literární,
které k regionu mají vztah svým prozaickým
Dílem nebo životem. Proto názevPutování
románovou krajinou.
8
Projekt má dve cástiTeoretickou desetidílný
soutežní seriál na internetu pro verejnost a
základní školy, jehož výstupem je tematická
publikace (nyní v tisku).Praktickou zrizování
pametních zastavení s výsadbami starších odrud
ovocných drevinHlavní podmínka presvedcit
dotcené obce. V první fázi bylo osloveno deset
obcí a mest. Nakonec se zúcastnilo obcí sedmnáct.
9
Obce, které v r. 2013 pristoupily k projektu
Putování románovou krajinou
Strakonice Josef Šmidinger apoštol ceské
knihy Vodnany František Herites Tajemství strýce
Josefa Blatná Ladislav Stehlík Zeme
zamyšlená Bratronice Ota Pavel Baroni na
kolech Drahonice Václav Písar Zlatá stezka
Chelcice Petr Chelcický Sít víry
pravé Katovice Karel Klostermann Na ceste k
domovu Krejnice kníže Bretislav Dekrety 1045
Osek Franz Kafka Zámek Radomyšl Jaroslav
Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka
Radošovice František Teplý Dejiny Volyne a okolí
Repice Václav Hájek Kronika
Ceská Slaník Bohuslav Balbín Pametihodnosti
král.ceského Stožice Josef Holecek Naši I. X.
Sudomer Alois Jirásek Proti všem Šteken Karel
Klostermann Dve gardy Volenice Josef
Šmidinger apoštol ceské knihy
10
Každá z obcí se zavázala, že pokud obdrží od
Mesta Strakonic stromky ovocných drevin, v poctu
od 5 do 10 kusu,na své náklady je vysadí, bude
ošetrovat a zároven u výsadeb zrídí posezení a
umístí kámen s informacní tabulkou, címž
vznikne tzv. pametní zastavení. Což se i stalo
20. dubna 2013 privezeno 152 kusu PK jablunek
14. ríjna 2013 privezeno 50 kusu PK jablunek a
hrušek
Z ovocnárské školky Crhov u Kunštátu, Ing.
Stanislav Bocek, PhD.
11
 • Seznam odrud jabloní, použitých pro výsadby 2013
 • Ananasová reneta 2. Api hvezdnaté 3. Astrachán
  bílý 4. Batul
 • 5. Bernské ružové 6. Booskopské cervené 7.
  Boikovo 8. Borovinka
 • 9. Citronové zimní 10. Croncelské 11.
  Coulonova reneta 12. Coxova
 • reneta 13. Cervené tvrdé 14. Ceská pochoutka
  15. Gascoyneho šarlatové
 • 16. Gdanský hranác 17. Grahamovo 18.
  Gustavovo trvanlivé
 • 19. Hájkova muškátová reneta 20.Hetlina
  21.Hvezdnatá reneta
 • 22. Jadernicka moravská 23. Jeptiška 24.
  Kalvil cervený podzimní
 • 25. Kardinál žíhaný 26. Kasselská reneta 27.
  Košíkové 28. Královnino
 • 29. Krasokvet žlutý 30. Malinové holovouské
  31. Malinové hornokrajské
 • 32. Matcino 33. Panenské ceské 34. Parmena
  zlatá 35. Prusvitné letní
 • 36. Ribstonská reneta 37. Rehtác soudkovitý
  38. Sikulské 39. Strýmka
 • 40. Zuccalmagliova reneta
 •  
 • Seznam odrud hrušní, použitých pro výsadby 2013
 • 1.Muškatelka letní 2. Špinka 3. Boscova
  lahvice 4. Solnohradské

12
Pametní zastavení vybudováno v nove zrízené
odpocinkové zóne obce (10 jabloní)
13
Pametní zastavení vybudováno pri nové cyklostezce
Krejnice-Macice (10 jab.)
14
František Teplý (1867 Marcovice u Volyne
1945 Malenice)
Pametní zastavení vybudováno pri turistické
stezce Radošovice - Kapsova Lhota (10 jabloní).
15
Povídka Baroni na kolech
Ota Pavel (1930 Praha 1973 Praha)
Pametní zastavení zbudováno pri cyklostezce
Blatenskem Kristiána Battaglii (10 jab.).
16
Pametní zastavení zbudováno pri nove opravené
tvrzi v obci (6 jab.)
Václav Písar, vl. Jménem Václav Kopista (1899
Praha 1982 Vodnany)
17
Pametní zastavení zrízeno v lokalite u památné
Slanické lípy, zasazené r. 1848 po zrušení
roboty (5 jabloní).
BOHUSLAV BALBÍN (1621 - 1688)
Pametihodnosti království ceského
18
Pametní zastavení zrízeno pri stávající naucné
stezce Josefa Holecka (10 jabloní).
JOSEF HOLECEK (1853 Stožice 1929 Praha)
19
Pametní zastavení zrízeno pri turistické ceste k
židovskému hrbitovu za Osekem (11 jabloní).
Franz Kafka (1883 Praha 1924 Klosterneuburk),
Dolní Rakousko
20
Pametní zastavení zrízeno pri cyklostezce
Bojištem u Sudomere (10 jabloní).
ALOIS JIRÁSEK (1851 Hronov 1930 Praha)
21
Výsadba podél nove vybudované cyklostezky
Repice- Rovná (10 jabloní).
VÁCLAV HÁJEK Z LIBOCAN (1495 1553)
Repice Vesnice roku CR 2012
22
KAREL KLOSTERMANN (1848 Haag am Hausruck 1923
Šteken)
Pametní zastavení zbudováno pri vodácké stezce z
kempu na štekenský zámek (10 jabloní)
23
Pametní zastavení budováno v odpocinkové zóne u
jezu reky Otavy (5 jabloní).
24
Jihoceská vesnice roku 2005
Pametní zastavení zbudováno v obci u
sportovního a odpocin kového areálu (10 jab.).
Jaroslav Hašek (1883 Praha 1923 Lipnice nad
Sázavou)
25
Pametní zastavení zbudováno v odpocinkové zóne
obce pod kostelem Sv.Prokopa (10 jabloní).
PETR CHELCICKÝ (asi 1390, Záhorícko u Chelcic
1460 tamtéž)
26
FRANTIŠEK HERITES (1851 Vodnany 1929 Praha)
Pametní zastavení zbudováno pri turistické
stezce Vodnanskem (10 jabloní).
27
Pametní zastavení zrízeno pri turistické stezce
Blatná Paštiky - Belcice (10 jabloní).
Ladislav Stehlík (1908 Belcice u Blatné 1987
Praha)
28
JOSEF ŠMIDINGER (1801 Strakonice- 1852 Hostomice
pod Brdy) -apoštol ceské knihy-
29
Výsadba nového ovocného sadu (26 jabloní, 4
hrušne, 2 trešne) pri nové cyklostezce
Strakonice Krty-Blatná.
30
Jindrich Šimon Baar (1869 Klencí pod Cerchovem
1925 tamtéž)
Božena Nemcová (1820 Víden 1862 Praha)
Nekterá další pripravovaná pametní zastavení pro
rok 2014
Julius Zeyer (1841 Praha 1901 Praha)
Frána Šrámek (1877 Sobotka 1952 Praha)
31
Strakonický deník, 23.10. 2013
32
11. srpna 2013
33
(No Transcript)
34
Vzory informacních listu pametních zastavení
35
ZHODNOCENÍ PRAKTICKÉ CÁSTI PROJEKTU 2013 V
rámci Putování románovou krajinou 2013 bylo
vysázeno 202 kusu polokmenu starších odrud
(celkem 44) ovocných drevin a vzniklo 17
pametních zastavení. Náklady na nákup ovocných
stromku cinily 40.000,- Kc (30.000,- Kc z grantu
Nadace Partnerství Brno). Náklady na vysazení
ovocného sadu ve Strakonicích pak 10.000,-
Kc. Ostatní náklady (teoretická cást projektu)
56. 000,- Kc (propagacní predmety, informacní
tabulky, 60.000,- Kc dva tematické zájezdy pro
vítezné školy v souteži) CELKEM NÁKLADY
166.000,- Kc (z toho 30.000,- Kc grant Nadace
Partnerství a 20.000,- grant Jihoceského kraje,
odboru kultury).
36
A plány do budoucna? Pokud se podarí zajistit
finance, ceká 2014 Putování básnickou
krajinou 2015 Putování malovanou krajinou 2016
Putování dramatickou krajinou 2017 Putování
vedeckou krajinou 2018 Putování filmovou krajinou
V plánu do 2018 je výsadba cca 1000 kusu ovocných
drevin (jablone, hrušne, trešne, višne, švestky,
orechy) a zrízení cca 60 pametních zastavení
Se snahou zapojit krome obcí více základní školy
a domovy senioru. Pokracovat v teoretických
internetových soutežích a prednáškové cinnosti,
podle zkušeností z roku 2013.
Uvidíme
37
Mejte se hezky a zase nekdy nashledanou
Více a kontakt
miroslav.sobr_at_mu-st.cz
606 669 920
www.souteze.strakonice.eu
About PowerShow.com