Konferenca, 19. oktober 2006 UCINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Konferenca, 19. oktober 2006 UCINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI PowerPoint presentation | free to download - id: 7e1f0c-NjBiMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Konferenca, 19. oktober 2006 UCINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI

Description:

Title: U inkovito upravljanje z javnimi sredstvi Last modified by: Mojca Giacomelli Created Date: 9/14/2005 8:41:48 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:25
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 6
Provided by: rsr68
Learn more at: http://www.rs-rs.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Konferenca, 19. oktober 2006 UCINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI


1
Konferenca, 19. oktober 2006UCINKOVITO
UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI
 • NACINI SODELOVANJA Z RACUNSKIM SODIŠCEM
 • tomaz.vesel_at_rs-rs.si

2
KDO JE RACUNSKO SODIŠCE
 • kje smo
 • trenutno zaposlenih 131, od tega 88 revizorjev
 • rs-rs.si
 • aktivnosti poleg izvajanja revizij
 • poslanstvo

3
ORGANIZACIJSKA SHEMA RSRS
4
SHEMA SODELOVANJA
POBUDE
IZOBRAŽEVANJE
 • REVIZIJSKI
 • POSTOPEK
 • dokumentacija
 • razcišcevanje
 • priporocila
 • ugovor

PREDREVIZIJSKE POIZVEDBE
 • POREVIZIJSKI
 • POSTOPEK
 • odzivno porocilo
 • kršitev obveznosti
 • PREDSTAVITEV
 • POROCILA
 • javnosti
 • DZ

MNENJA O PREDPISIH
SVETOVANJE UJS
5
SVETOVANJE
 • Uporabnikom javnih sredstev RSRS svetuje
 • revizor v casu izvajanja revizije
 • vrhovni državni revizor in clan
 • ko mnenje opre na prakso racunskega sodišca
 • ko izrazi svoje strokovno mnenje
 • senat o javnofinancnem vprašanju, ki ne izhaja
 • iz prakse racunskega sodišca sprejeto
  mnenje je
 • obvezno pri izvajanju revizij
About PowerShow.com