Brunam - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Brunam PowerPoint presentation | free to download - id: 7dfcde-NGZkNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Brunam

Description:

Brunam lask linn Regluger um hl f arb na sl kkvili smanna 914/2009 Gl rusafn sem fylgir Regluger um hl f arb na sl kkvili smanna – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: Ptur2
Learn more at: http://www.mannvirkjastofnun.is
Category:
Tags: brunam | hafa

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Brunam


1
Brunamálaskólinn
 • Reglugerð
 • um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna
 • 914/2009

Glærusafn sem fylgir Reglugerð um hlífðarbúnað
slökkviliðsmanna
2
Hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna
 • Mönnum, sem skipaðir eru í slökkvilið, skal séð
  fyrir fullnægjandi hlífðarbúnaði til að nota við
  slökkvistörf.

3
Hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna.
 • Hlífðarbúnaður skal uppfylla
 • 1. Hann skal ekki leiða rafmagn og vera úr
  illbrennanlegum efnum.
 • 2. Auðvelt skal vera að hreinsa búninginn, hann
  skal þola venjulegan þvott án þess að öryggi,
  þægindi eða útlit hans breytist til hins verra.

4
Hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna
 • Hjálmur,
 • stígvél og skór,
 • heill samfestingur eða jakki og buxur,
 • hanskar.
 • hettur.

5
Hlífðarbúnað slökkviliðsmanna
 • Seljandi hlífðarbúnaðar fyrir slökkviliðsmenn er
  skyldur að afla upplýsinga um eiginleika
  búnaðarins með hliðsjón af viðurkenndum stöðlum
  og rannsóknum og láta Brunamálastofnun ríkisins
  þær í té.

6
Hjálmur
 • Við val á hjálmi ber að leggja áherslu á
  eftirfarandi atriði
 • úr efnum, sem þola vel raka, hita og kulda, án
  þess að brotna eða breyta lögun sinni.
 • nægilega sterkur til að þola þrýsting og högg
  samkvæmt nánari skilgreindum ákvæðum þar um.
 • einangra nægilega vel gegn rafleiðni, hitageislun
  og hitaleiðni, bæði er varðar efnisval og lit á
  yfirborði.
 • falla vel að höfðinu og vera hæfilega léttur,
  ekki yfir 900 grömm.
 • Festibúnaður traustur og auðveldur í notkun.
  Hökureim og innri búnaður traustur og þægilegur.
 • halda tilskildum eiginleikum í minnst 10 ár.

7
Stígvél og skór
 • Við val á skóbúnaði ber að leggja áherslu á
  eftirfarandi atriði
 • úr efnum, sem þola raka og hitabreytingar, olíur,
  sýrur og ýmis tærandi efni.
 • Stáltá og sólinn með stálinnleggi. Í stað stáls
  má nota önnur efni, sem veita a.m.k. sömu vörn.
  Stál skal vera ryðvarið og stálinnleggið nægilega
  sveigjanlegt. Skótá og stálinnlegg skal prófa með
  viðurkenndum hætti hvað varðar höggþol og
  stunguþol.
 • einangra vel gegn hita og kulda, ekki leiða
  rafmagn og vera úr illbrennanlegum efnum.
 • vera hæfilega léttur og fara vel á fæti, vera vel
  sveigjanlegur og sólinn þannig gerður að hann
  verði ekki háll í bleytu.
 • auðvelt sé að fara í og úr. Festingar og
  lokunarbúnaður einfaldur að gerð og auðveldur í
  notkun.

8
Hlífðarfatnaður
 • Gert er ráð fyrir, að velja megi á milli tvenns
  konar hlífðarbúninga. Þeir eru
 • Heill samfestingur
 • jakki og buxur.

9
Við val á hlífðarbúningum ber að leggja áherslu á
eftirfarandi atriði
 • Allt efni í búningunum skal fullngæja kröfum um
  gæði og eiginleika í samræmi við staðla á
  Norðurlöndum, sem Brunamálastofnun ákveður að
  hafa til viðmiðunar hverju sinni.
 • einangra vel gegn hita og kulda. Hann skal ekki
  leiða rafmagn og vera úr illbrennanlegum efnum.
 • Ysta byrði skal standast sterka hitageislun og
  neistaflug, án þess að í því kvikni, það bráðni
  eða hrökkvi sundur.
 • nægilega rúmur og lofti eða andi hæfilega, til að
  viðhalda megi þolanlegum líkamshita, jafnvel við
  erfið skilyrði.
 • hrinda af sér vatni og ekki safna í sig
  lofttegundum eða vökvum, nema að því marki sem
  viðunandi getur talist.
 • ekki úr efnum, sem hætta er á að hlaðist geti
  statísku rafmagni. Þola vel raka og hitasveiflur,
  olíur, sýrur, lút og ýmis tærandi efni.
 • Auðvelt að hreinsa og þola venjulegan þvott, án
  þess að öryggi, þægindi eða útlit hans breytist
  til hins verra.
 • Festingar og lokunarbúnaður traustur og
  fljótvirkur. Ekki hnappar eða lykkjur, sem til
  trafala geta orðið við slökkvistörf og reykköfun.
 • Litur á hlífðarbúningi sal vera þannig valinn, að
  hann sjáist vel. Búningurinn skal hafa
  sjálflýsandi rendur eða borða, við hæfi.

10
Hanskar
 • Við val á hönskum ber að legja áherslu á
  eftirfarandi atriði
 • Efnið skal vera illbrennanlegt og þola vel hita,
  án þess að bráðna eða hrökkva í sundur. Það skal
  hrinda frá sér vatni og ekki safna því í sig,
  nema að takmörkuðu leyti.
 • falla vel að hendi og vera hæfilega mjúkir, þótt
  þeir séu notaðir í miklum kulda eða séu rakir.
  Þeir skulu einangra vel gegn hita og kulda og
  þeir skulu ekki leiða rafmagn.
 • ekki vera hálir í lófa. t.d. fyrir verkfæri og
  við átök.
 • Hanskarnir skulu vera slitsterkir og veita
  fullnægjandi vörn gegn hvössum málmeggjum.
 • Þeir skulu standast olíur, sýrur, lút og tærandi
  efni.

11
Aukabúnaður
 • Aukabúnaður, s.s. hjálmhlíf fyrir augu og
  axlahlíf undir hjálminn skal vera úr þeim efnum
  og af þeirri gerð, sem Brunamálastofnun mælir
  með.
 • Hjálmhlífin skal vera vel gagnsæ og standast
  högg, sterka hitageislun og eldtungur, án þess að
  brotna eða bráðna. Hún skal vera tryggilega og
  haganlega fest við hjálminn.
 • Axlahlífin skal standast eldgneista og vera
  þægileg í notkun.

12
Breytingar á hlífðarbúnaði
 • Brunamálastjóri getur ákveðið að sérmerkja
  hlífðarbúnað, sem hlotið hefur viðurkenningu.
  Slökkviliðsmönnum er ekki heimilt að gera
  breytingar á hlífðarbúnaði sínum, sem skert gæti
  notagildi eða öryggi búnaðarins að mati
  slökkviliðsstjóra eða brunamálastjóra.

13
VIÐAUKI
 • Listi yfir nöfn staðla sem hlífðarbúnaður skal
  uppfylla.
 •  
 • ÍST EN 443ÍST EN 443 Hjálmar fyrir
  slökkviliðsmenn (Helmets for firefighters).

14
VIÐAUKI
 • Listi yfir nöfn staðla sem hlífðarbúnaður skal
  uppfylla.
 •  ÍST EN 469 Hlífðarfatnaður fyrir
  sökkviliðsmenn - Kröfur og prófunaraðferðir fyrir
  hlífðarfatnað fyrir slökkvistarf (Protective
  clothing for firefighters - Requirements and test
  methods for protective clothing for firefightig)

15
VIÐAUKI
 • Listi yfir nöfn staðla sem hlífðarbúnaður skal
  uppfylla.
 •  ÍST EN 659 Hlífðarhanskar fyrir
  slökkviliðsmenn (Protective gloves for
  firefighters).

16
VIÐAUKI
 •  ÍST EN 943-1 Hlífðarfatnaður til nota gegn
  fljótandi og loftkenndum efnum, að úðaefnum og
  ögnum úr föstum efnum meðtöldum - 1. hluti
  Nothæfiskröfur vegna óloftræstra hlífðarflíka
  með loftþétt samskeyti (gerð 1) og ekki loftþétt
  (gerð 2) hlífðarföt

17
VIÐAUKI
 •  ÍST EN 943-2 Hlífðarfatnaður til nota gegn
  fljótandi og loftkenndum efnum, að úðaefnum og
  ögnum úr föstum efnum meðtöldum - 2. hluti
  Nothæfiskröfur vegna loftþéttra (gerð 1)
  hlífðarbúninga gegn kemískum efnum fyrir
  neyðarlið (ET)
About PowerShow.com