Joseph Haydn - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Joseph Haydn PowerPoint presentation | free to download - id: 7df969-MzUwOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Joseph Haydn

Description:

Joseph Haydn 1732 Rohrau 1809 V de rakousk hudebn skladatel vedouc mu klasick ho obdob v hudb asto ozna ov n jako otec ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:84
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 12
Provided by: HV7
Learn more at: http://www.zsbystrice.cz
Category:
Tags: haydn | joseph

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Joseph Haydn


1
Joseph Haydn
 • 1732 Rohrau 1809 Víden

2
 • rakouský hudební skladatel
 • vedoucí muž klasického období v hudbe
 • casto oznacován jako otec symfonie
  nebo otec smyccového kvarteta

3
Franz Joseph Haydn
 • otec Matthias kolár

  matka Maria kucharka v paláci hrabete Harracha
 • v 6-ti letech odchází s Johannem Matthiasem
  Franchem, ucitelem hudby, do Hainburgu.
 • studium nebylo lehké casto trpel hlady, nosil
  špinavé oblecení
 • dostal však hudební vzdelání a naucil se hrát na
  cembalo a housle, zpíval ve sboru (soprán)

4
 • v osmi letech odchází zpívat do Vídne do
  katedrálního sboru

5
 • po té, co se mu zmenil hlas, je ze sboru
  propušten živí se jak se dá
 • nevede se mu dobre, pracuje jako nejobycejnejší
  clovek delá i metare
 • nakonec má štestí - opisuje noty
 • V této dobe se Joseph Haydn žení.
  Bere si za ženu
  Annu Marii Kellerovou.
  Žijí spolu 40 let.

6
 • nemá peníze na další studium ucí se sám
 • zdokonalí se natolik, že dostal nabídku od
  madarského hrabete Paula Antona Esterházyho na
  místo vedoucího dvorního orchestru
 • byla to práce velice nárocná rídí orchestr
  organizuje operní predstavení hraje
  komorní hudbu rídí nauku zpevacek
  pecuje o hudební nástroje
 • po smrti hrabete Esterházyho Haydnovy povinnosti
  u dvora koncí, plat i titul mu však zustaly

7
 • již ke konci služby v Madarsku dostává Haydn
  nabídky a zakázky ze zahranicí
 • skládá neuveritelným tempem
 • jeho popularita prudce roste
 • setkává se s W. A. Mozartem a stávají se dobrými
  práteli
 • r. 1791 odjíždí na pozvání
  do
  Londýna
 • rukopis galerie Londýn

8
 • r. 1795 se Haydn vrací zpet do Rakouska
 • jeho zdravotní stav se zhoršuje
 • prestává psát, venuje se jen svému klavíru
 • r. 1809 umírá ve svém dome ve Vídni
 • Haydn byl mezi svými vrstevníky oblíbený hlavne
  pro svou laskavost a optimismus.

 • Vynikal smyslem pro humor a láskou ke
  kanadským žertíkum. Byl respektován pro
  udržování dobré nálady mezi hudebníky.
 • Ríkalo se mu Papa Haydn.

9
 • památník J. Haydna - Berlín

10
Úkoly
 • Vyhledej na internetu díla Josepha Haydna.
 • Poslechni si nejznámejší z nich.
 • V roce 1797 napsal Haydn k císarovým narozeninám
  písen.
 • Jaký byl její další osud?

11
V prezentaci byly použity obrázky z techto
webových stránek
 • http//www.haydnsocietyofgb.co.uk/
 • http//mestasveta.cz/viden/pamatky/stephansdom
 • http//www.decembermoonlight.com/Joseph_Haydn.html
 • http//cs.wikipedia.7val.com/wiki/Joseph_Haydn
 • Bylo cerpáno z knížky Bohumila Voborníka
  Povídáme si o hudebních skladatelích
 • Vypracovala Renata Pavlacková, Mgr.
 • ZŠ Bystrice n.P., Nádražní 615
 • 59301 Bystrice nad Pernštejnem
About PowerShow.com