MRP%20I-II,%20ERP - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

MRP%20I-II,%20ERP

Description:

MRP I-II, ERP Termel s s folyamatmenedzsment 2012 MRP F ggetlen vs. f gg kereslet term k Anyagsz ks glet tervez s: szg p alap inform ci s rendszer ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:132
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: Kots1
Learn more at: http://oktato.econ.unideb.hu
Category:
Tags: 20erp | 20i | mrp | hand | receipts

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: MRP%20I-II,%20ERP


1
MRP I-II, ERP
 • Termelés és folyamatmenedzsment
 • 2012

2
MRP
 • Független vs. függo keresletu termék
 • Anyagszükséglet tervezés szgép alapú információs
  rendszer, mely a végérmék keresletét, amelyet a
  termelési vezérprogram ütemez bontja le
  alkatrészek és komponensek iránti igényre.
 • Mit?
 • Mennyit?
 • Mikorra?

3
Az MRP elemei
 • Termelési vezérprogram amely megadja a
  végtermék iránti igényt idoszakra lebontva. A
  tervezés során számolni kell a megelozo lépések
  idoigényével is (kumulatív átfutási ido)
 • Anyagjegyzék (BOM) tartalmazza a végtermék
  eloállításához szükséges alkatrészeket,
  alapanyagokat fa-struktúrába rendezve.
 • Készletnyilvántartás tartalmazza a készletek
  mennyiségét, fajtáit

4
(No Transcript)
5
 • Lower-level coding ha egy komponens több szinten
  is elofordul, akkor az adott alkatrész mindig a
  legalacsonyabb szinten jelenik meg
 • Feladat Határozza meg 6 darab X termék
  legyártásához szükséges anyagigényt!

Bruttó igény
B 2816 db
C 188 db
D 31648 db
E 11628448224 db
F 2816 db
6
Készlet nyilvántartás
 • Bruttó darabigény
 • Úton lévo készlet
 • Készleten lévo mennyiség
 • Szállító nyilvántartás
 • Átfutási ido
 • Tétel nagyság
 • Törölt rendelések, kivétek

7
MRP-folyamat
8
 • Bruttó anyagigény a teljes anyagigény egy adott
  alkatrészre egy adott idoszakban
 • Úton lévo készlet (scheduled receipts) az adott
  idoszak elejére várhatóan beérkezo készletek
 • Kéznél lévo készlet (inventory on hand) amely
  várhatóan elérheto lesz az adott idoszak elején
  (az úton lévo készlet és az elozo idoszakból
  fennmaardt készlet)
 • Nettó anyagigény (net requirements) a szükséges
  rendelési mennyiség az adott idoszakban (a bruttó
  anyagigény kéznél lévo készlet)
 • Tervezett beérkezo rendelési mennyiség
  (planned-order receipts) az adott idoszak
  elejére beérkezo megrendelés
 • Tervezett feladási mennyiség az a mennyiség,
  amelyet az adott idoszakban meg kell rendelni (a
  tervezett beérkezo rendelési mennyiség korrigálva
  a beérkezés idoigényével)

9
Rendelési mennyiség
 • Egyszeri rendelés (lot-for-lot ordering) a nettó
  anyagigényt egy tételben rendeljük meg
 • Tétel rendelés (lot-size ordering) a rendelési
  mennyiség a tétel vagy annak egész számú
  többszöröse.

10
Feladat 2.
 • Egy vállalat zsalukat gyárt. Ehhez két
  összetevore van szükség keretre (B) és lécre (C).
  Két rendelés érkezett be a végtermékre. Egy 100
  darabos rendelést kell leszállítani a 4. hét
  elején és egy 150 db-os rendelést a 8. hét
  elején. A keretet (B) a vállalat maga gyártja, és
  egy hét kell az eloállításhoz. A másik alkatrészt
  (C) rendelik, és két hét kell a beérkezéshez. A
  két összetevo összeszereléséhez 1 hétre van
  szükség.
 • A (B) alkatrészbol úton lévo készlet 70 darab az
  1 héten.
 • a) határozza meg a rendelési mennyiségeket és
  idot lot-for-lot rendelés esetén.
 • b) határozza meg a rendelési mennyiséget és idot
  tétel-rendelés esetén. (tételnagyságok B 70 db,
  c 320 darab és ezek többszörösei)

11
Megoldás
12
MRP frissítés
 • Regenerative system periodikusán történik a
  frissítés a legjobban használható nagyjából az
  állandó rendszerek esetén
 • Némi késés jelentkezik az adatok rögzítése és a
  tényleges változás között
 • A fenntartási költsége lényegesen kevesebb
  (egymás ellen ható változások esetén a tényleges
  változásra nem kerül sor)
 • Net-change system folyamatos frissítés
  állandóan változó rendszereknél
 • a folyamatos frissítés költségesebb
 • A vezetésnek naprakész információi vannak a
  rendszerrol

13
Biztonsági készlet
 • Függo keresletu termékek esetében nincs szükség
  biztonsági készletre, mivel teljes biztonsággal
  lehet tudni a szükséges mennyiségeket
 • Kivéve ha van szuk keresztmetszet, vagy
  viszonylag nagy szórással (a selejtet tekintve)
  lezajló folyamat. Elofordul késés vagy a gyártási
  ido hosszabb a vártnál.
 • Biztonsági készlet helyett biztonsági ido, ha az
  átfutási ido vagy a gyártási ido bizonytalan.
 • Ha a mennyiségben mutatkozik ingadozás, lehet
  biztonsági készlet, de ennek mérlegelése a teljes
  költség függvényében lehetséges.
 • Korábbi beérkezés alkalmazása (de ez növeli a
  készletet, míg a késo szállítmány feltartja a
  követo folyamatokat is) ? gyakoribb a hosszabb
  átfutási ido alkalmazása és a készlettartási
  költségek viselése

14
Tétel nagyság
 • Független keresletu termékek esetében gazdaságos
  tétel nagyság
 • Függo keresletu termékek esetében nincs
  egyértelmu modell
 • Összevonni több idoszak igényét kihatással lesz
  az alacsonyabb szintu alkatrészek rendelésére is
  ? ezeknek a tartási és rendelési/átállási
  költségét is figyelembe kell venni
 • Az egyenetlen kereslet és a rövid tervezési
  idotáv miatt folyamatosan újra kell kalkulálni a
  rendelési mennyiségeket
 • Lot-for-lot ordering (a rendelési tétel egyenlo
  lesz az adott idoszak keresletével) hátránya az
  igen különbözo mennyiségek és így nem lehet
  kihasználni a fix rendelési mennyiség kínálta
  elonyöket
 • EOQ (a a felhasználás nagyjából egyenletes, akkor
  alkalmazható, de minél szakaszosabb a kereslet,
  annál kevésbé alkalmazható) általában nem a
  végtermék, hanem a legalacsonyabb szintu
  alkatrészek esetében célszeru
 • Fixed-period-ordering (a rendeléssel egyszerre
  azonos periódusok anyagigényét fogjuk össze)
  ezeket felül írhatják célszeruségi megfontolások
  is.

15
MRP II
Piaci kereslet
Termelési terv
 • Gyártási eroforrás tervezés
 • Magába foglalja a kapacitás tervezést is és
  kiegészíti a tervezést pénzügyi és marketing
  információkkal
 • Kereslet elorejelzés
 • Termelési vezérprogram elkészítése a pénzügyi és
  marketing valamint gyártási információk alapján

Durva kapacitás ellenorzés
Probléma?
I
Termelési terv módosítása
N
Termelési vezérprogram
MRP
Kapacitás igény tervezés
I
Probléma?
Termelési vezérprogram módosítása
N
Követelmény tervezés
16
Kapacitás igény
 • 100 db termék eloállításához szükség van
  darabonként 1,5 óra élomunka és 2 óra gépi
  megmunkálásra, valamint a muhelyek kapacitása 200
  gép illetve munkaóra.
 • Munkaigény 1001,5150 óra
 • Gépóra igény 1002200 óra
 • Kihasználtság
 • Munkaero 150/20075
 • Berendezés 200/200100

17
 • DRP (Distirbution requirements planning) -
  Elosztási igény tervezés készlet menedzsment és
  elosztás tervezés
 • ERP (Enterprice resource planning) Vállalati
  eroforrás tervezés pénzügyi, termelési és
  emberi eroforrások integrációját megvalósító
  válllatirányítási rendszer

18
Köszönöm a figyelmet!
About PowerShow.com