Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 7ddcea-ODQ0NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Guiness Last modified by: O GA OROSOV Created Date: 2/15/2007 10:29:58 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:39
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: Guin152
Learn more at: http://www.ff.upjs.sk
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
  • Zameranie na psychodynamické sily
  • Klasická psychoanalýza Sigmunda Freuda
  • 2. 3. Prednáška

2
Osnova prednášky 1. Definovanie PsA 2. Život
S. Freuda 3. Predpoklady PsA 4. Prínos PsA a
Kritika PsA 5. Topografická rovina PsA 6.
Štrukturálna rovina PsA 7. Dynamická a
energetická rovina PsA 8. Genetická rovina
PsA 9. Defenzívne mechanizmy
3
  • Definovanie PsA
  • Psychoanalýza je veda o nevedomí
  • Co si Freud o Vás myslí?
  •  
  • http//web.tickle.com/tests/freud/?sid2005supps
    earch_freud_2testfreudogt

4
2. Život S. Freuda (1856 - 1939)
5
2. Život S. Freuda (1856 - 1939) Jedna
z najväcších intelektuálnych postáv 20. storocia.
Podla niektorých historikov psychológie je
považovaný za najvyznanejšieho predstavitela
psychológie 20. str.  
6
2. Život S. Freuda (6.5.1856 23.9.1939)  1856
Freiberg/Pribor na Morave Rodinný pôvod Rodinná
konštelácia Súrodenci Prestahovanie sa Sigmund
ako dieta a študent Svadba a deti Špecializácia
a profesionálna dráha Metódy S. Freud ako
clovek 1939 Londýn Golders Green Crematorium
7
3. Predpoklady PsA Nevedomé
procesy    Psychický determinizmus   
Hydraulické pudy
(Eros/inštinkt života, Thanatos/inštinkt
smrti)       Psychodynamický konflikt Štádia
vývinu
8
4. Prínos PsA pre psychológiu

  Rozvoj osobnosti Morálny/pohlavný vývin
(Oidipovský a Elektrin komplex)       
Agresia   Abnormalita Pamät
9
5. Topografická rovina psychoanalytickej teórie
osobnosti (vedomie, predvedomie, nevedomie)
http//wilderdom.com/personality/L8-3TopographyMin
dIceberg.html
10
6. Štrukturálna rovina PsA id, ego,
superegohttp//www.kheper.net/topics/psychology/F
reud.html, Anthony A. Walsh
11
7. Dynamická a energetická rovina
PsAErós Erós sa riadi princípom slasti.
Thantos Thantos sa vyznacuje deštruktívnostou
a riadi sa princípom nirvány.
12
8. Genetická rovina PsA Zameranie libida sa
vyvíja od ranného detstva a prechádza
nasledujúcimi štádiami orálne análne falické
latencie genitálne
13
Vývin ucenie sa novým spôsobom, ako redukovat
napätie. Rola vedomia a nevedomia S. Freud
veril, že pravda lieci psychické poruchy, aj ked
pritom cloveka nemusí urobit štastným, pretože
pravda je horká, zatial co ilúzie bývajú sladké
(Rican, 2007). Redukovat napätie môžu napomôct
procesy Obranných (defenzívnych) mechanizmov 9.
Defenzívne mechanizmy potlacenie,
projekcia, reaktívny výtvor, fixácia, regresia
14
Súcasná psychoanalytická teória Anna
Freud Nabudúce Dakujem za pozornost
About PowerShow.com