Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad, - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad, PowerPoint presentation | free to download - id: 7d307a-OWIzYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad,

Description:

Title: Slide 1 Author: NL015525 Last modified by: NL015525 Created Date: 3/24/2009 1:51:55 PM Document presentation format: On-screen Show Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 5
Provided by: NL01
Learn more at: http://visie2020.toekomstscheveningenbad.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad,


1
 • Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen
  Bad,
 • Zoals u weet is de Gemeente Den Haag op dit
  moment bezig om te onderzoeken hoe de inrichting
  van Scheveningen Bad er in 2020 uit moet komen te
  zien. Hierbij is in een eerder stadium door de
  Gemeente een visie gepresenteerd die ingrijpende
  consequenties kan hebben voor bewoners en
  ondernemers van Scheveningen Bad, voor ons.
 • Op basis van de meest ingrijpende plannen zouden
  tot 2020 maar liefst 2000 mensen moeten verhuizen
  en zouden zeker 70 bedrijven de deuren moeten
  sluiten. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar.
 • Om hier iets tegen te doen en de belangen van
  ondernemers en bewoners te behartigen, is het
  Comité Toekomst Scheveningen Bad opgericht. Doel
  van dit Comité is vernieuwing van Scheveningen
  Bad op een zodanige wijze dat ondernemers kunnen
  blijven ondernemen en bewoners kunnen blijven
  wonen. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij het
  behoud van bestaande bebouwing.
 • Inmiddels hebben vele VVEs, bewoners en
  ondernemers zich verbonden aan het Comité.
  Daarnaast werken we nauw samen met de
  bewonersvereniging (BNS,ONS,GSBO) die ons goed
  bijstaat en verschillende belangenverenigingen
  voor ondernemers (OSS, e.a.).
 • Op dit moment wordt in verschilllende werkgroepen
  binnen het Comité gewerkt aan de volgende
  hoofdpunten
 • Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst
  van Scheveningen Bad. Eind Mei zullen we dit
  graag aan u presenteren. Nog leuke ideëen?
 • Analyse van de zwakke punten van de Nota van
  Uitgangspunten (Structuurvisie 2020) van de
  Gemeente Den Haag. (Zie ook
 • www.toekomstscheveningenbad.com, een site
  waar buurtgenoot Chris Sonnemans menige analyse
  voor u heeft gemaakt).
 • Beinvloeding van de gemeenteraad ten aanzien
  van de besluitvorming over Scheveningen Bad op 28
  juli!

De volgende stukken geven u een impressie van de
voorlopige visie die het Comité in samenwerking
met Architectuur Studio Wezenberg heeft
ontwikkeld. Deze visie is ingediend bij de
Gemeente Den Haag in het kader van de door de
Gemeente opgestelde samenspraak procedure. Mocht
u goede ideeën hebben over de toekomstige
ontwikkeling van Scheveningen Bad of een bijdrage
willen leveren aan de werkzaamheden van het
Comité, dan nodigen wij u graag uit. Met
vriendelijke groeten, Namens het Comité Toekomst
Scheveningen Bad, Harry Bruintjes toekomstscheven
ingenbad_at_hotmail.com www.toekomstscheveningenbad.n
l
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
About PowerShow.com