Dag van de Fonetiek - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Dag van de Fonetiek PowerPoint presentation | free to download - id: 7d05a9-NjIyMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Dag van de Fonetiek

Description:

... (Adobe Audition 1.5 fft-filter) ... 443 1497 2260 Probleem: 1. Voor [ ] gaat dit argument minder goed op: F3 van [ ] verschilt ongeveer 250 Hz ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:38
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: URC8
Learn more at: http://www.fon.hum.uva.nl
Category:
Tags: dag | fonetiek | van

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Dag van de Fonetiek


1
PERCEPTIE VAN ONVOLLEDIG SPRAAKSIGNAAL
 • Dag van de Fonetiek
 • 18 december 2008
 • Bea Valkenier Dicky Gilbers
 • Rijksuniversiteit Groningen


onderzoeksvraag
2
uitgangspunt verschil tussen perceptie en
productie probleem voor fonologische
theorie onderzoek hoe worden
ondergespecificeerde primaire en secundaire
kardinale vocalen waargenomen? methode
resultaten discussie theoretische
implementatie cue constraints

Overzicht
3
Achtergrond
 • Johnson, Flemming Wright (1993) - Frieda,
  Walley, Flege Sloane (2000)
 • F2
 • F1
 • Deze extreme waardes komen echter niet voor in
  de door deze participanten zelf gerealiseerde
  is in nonsenswoorden (vgl. echter
  motherese, Kuhl et al 1997)

i
i
waargenomen als ideale /i/
zelf gerealiseerde i
4
Probleem
 • Productie Input Output
 • Perceptie Input Output

Zelfde grammatica zorgt voor productie en
perceptie
Wordt onze waarneming beïnvloed door ideale
patronen?
5
Is er evidentie te vinden voor ideale patronen
die de perceptie beïnvloeden?Hoe worden
onvolledig gespecificeerde klanken waargenomen
wanneer de invloed van context wordt
uitgesloten?

Onderzoeksvraag
6
Ito et al (2001) perceptie van /i,e,a,o,u/
berust niet alleen op de eerste twee formanten
in het akoestisch signaal Hele spectrum is van
belang voor de classificatie Ook bij
onderdrukking van F1 of F2 worden de vocalen
goed geïdentificeerdKiefte en Kluender
(2005) het hele spectrum is weliswaar van
invloed op de perceptie, maar F1 en F2 geven
wel degelijk de sterkste aanwijzingenIto et
al (2001) kijken alleen naar Primaire Kardinale
VocalenOns onderzoek ook Secundaire Kardinale
Vocalen

Literatuur
7
The Sounds of IPA Vowels
8
Primary and Secondary Cardinal Vowels (Jones,
19634)
 • Primary cardinal Vs Secondary cardinal
  Vs
 • front back front back
 • 1 ? 8 ? 9 ? 15 ?
 • 2 ? 7 ? 10 ? 14 ?
 • 3 ? 6 ? 11 ? 13 ?
 • 4 ? 5 ? 12 ?

Based on typology
9
Taalverwerving PCV gt SCV
/ky/ ? ku ki ku kiky
(21)
/y/ ?u i y
10
Experiment Primary Secondary Cardinal Vowels
 • Methode12 participanten 4 voorvocalen
  aangeboden de hoge en midden primaire
  kardinale vocalen /i,e/ en de hoge en midden
  secundaire kardinale vocalen /?,?/De
  participanten kregen alle vocalen zowel volledig
  als ondergespecificeerd aangeboden, waarbij het
  gebied van de tweede formant uit het akoestische
  signaal verwijderd was (Adobe Audition 1.5
  fft-filter)
 • De antwoorden van de participanten werden
  onderverdeeld in de categorieën oorspronkelijk,
  kardinale tegenhanger en anders

11
Experiment Primary Secondary Cardinal Vowels
 • Stimuli
 • ?,?,?,?,?,?,?,?,?
 • ?,?,?,?,?,?,?,?,? F2 SCV in rood

12


Resultaten
13
Experiment Primary Secondary Cardinal Vowels
 • Results
 • The primary cardinal vowels were perceived almost
  perfectly by all participants, whether the second
  formant was deleted or not
 • The manipulated (underspecified for F2) secondary
  cardinal vowels were more often perceived as
  primary cardinal vowels than as scv
 • Discussie Waarom worden scv-F2 waargenomen als
  pcv?

14
Waardes van de eerste drie formanten van de
voorvocalen(op basis van Rietveld Van Heuven,
2001, p.324) F1 F2 F3i 294 2208 276
6y 305 1730 2208e 407 2017 2553?
443 1497 2260Opvallend is dat de
F3-waarde van de SCV /?/ inderdaad dicht bij de
F2-waarde ligt van de PCV /?/

Discussie Substitutie
15
Waardes van de eerste drie formanten van de
voorvocalen(op basis van Rietveld Van Heuven,
2001, p.324) F1 F2 F3i 294 2208 276
6y 305 1730 2208e 407 2017 2553?
443 1497 2260

Discussie Substitutie
F1
F2
F2 F3
F3
16
Probleem1. Voor ? gaat dit argument minder
goed op F3 van ? verschilt ongeveer 250 Hz
van de F2 van e en toch wordt de
gemanipuleerde ? als /e/ waargenomen2. Een
gemanipuleerde i altijd als /i/
geïnterpreteerd, terwijl het signaal zonder de
robuuste, voor /i/ kenmerkende F2 minder op een
prototypische /i/ zou moeten lijken dan de
gemanipuleerde y

Discussie Substitutie
17
Discussie Substitutie
Probleem Een gemanipuleerde i wordt altijd als
/i/ geïnterpreteerd, terwijl het signaal zonder
de robuuste, voor /i/ kenmerkende F2 minder op
een prototypische /i/ zou moeten lijken dan de
gemanipuleerde y Alternatief /i/ mentaal
opgeslagen als de prototypische hoge voorvocaal
(en /e/ als prototypische mid voorvocaal) Waaro
m pcvs mentaal opgeslagen?
y
18
Flemming (o.a. 2004, 2006) perceptiegemak als
functionele verklaring voor het verschil tussen
de hoog-frequente primaire en de laag-frequente
secundaire kardinale vocalencontrast tussen
ongeronde voorvocalen en geronde achtervocalen
optimaal

Discussie Max. Contrast
Front
Central
Back
?
?
?
?
?
?
Close
?
?
?
Close-mid
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Open-mid
?
?
?
?
?
?
Open
19
Luycks, Kloots, Coussé en Gillis (2007) o.b.v.
van het Corpus Gesproken Nederlands /y/
typefrequentie (aantal voorkomens in het
lexicon) 1.628 (0,58) tokenfrequentie (aantal
voorkomens in het corpus) 14.976 (0,50)
/i/ typefrequentie 8.142 (2,92) tokenfreque
ntie 68.329 (2,30) /e/ typefrequentie
7.887 (2,83), tokenfrequentie 80.069
(2,70) /?/ typefrequentie 715
(0,26) tokenfrequentie 4.123 (0,14) Op
basis van (max. contrast en) frequentie stellen
we dat PCV een hogere activatiewaarde hebben dan
SCV

Discussie Frequentie
20
1. Omdat y -f2 als een /i/ herkend wordt
sluiten we uit dat de rest van het spectrum een
doorslaggevende rol speelt2. Omdat i -f2
vaker als /i/ herkend wordt dan y -f2
veronderstellen wij dat ook de sterkte van de
representatie van invloed is op de perceptie

Samenvattend
About PowerShow.com