Cloud voor uw bestuur? - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Cloud voor uw bestuur? PowerPoint presentation | free to download - id: 7ccd4d-ZGE0MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Cloud voor uw bestuur?

Description:

Cloud voor uw bestuur? Donderdag 28 maart 2013 Provinciehuis, zaal Spoor 95 Agenda 10u00 Inleiding: wat is de cloud? 10u20 Case: Gemeente/OCMW Dilbeek (Kevin ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:13
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: Rob2168
Learn more at: http://www.vera.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Cloud voor uw bestuur?


1
Cloud voor uw bestuur?
 • Donderdag 28 maart 2013Provinciehuis, zaal Spoor
  95

2
Agenda
10u00 Inleiding wat is de cloud?
10u20 Case Gemeente/OCMW Dilbeek (Kevin
Lecossois, Louis Massagé) Case Politiezone
AMOW (Jimmy Ruysseveldt) Case OCMW Bertem/
OCMW Haacht 12u00 Pauze met broodjeslunch 13u00 Ve
iligheidsaspecten (Jan Guldentops) 13u30 Regelgeve
nd kader (Prof. Jos Dumortier) 14u30 Nabespreking
15u00 Discussie
3
Inleiding wat is de cloud?
 1. Het ontstaan
 2. Een definitie
 3. Enkele voorbeelden
 4. VERA en de cloud
 5. Connectiviteit, de levenslijn
 6. Samengevat

4
1. Het ontstaan
Computernetwerken worden al jaren getekend als
wolken van verbonden apparatuur.In 1997 begon
men te praten over de cloud. Het ging niet meer
om een concept van een netwerk, wel om een
denkwijze over IT. IT omgevingen werden niet
meer beperkt door hun fysieke infrastructuur.
Voortaan zouden de financiële middelen de grenzen
bepalen van IT omgevingen. Cloud is in 2013 al
lang geen hype meer.
5
2. Een definitie
National Institute of Standards and Technology
(NIST) Cloud computing is a model for enabling
ubiquitous, convenient, on-demand network access
to a shared pool of configurable computing
resources (e.g., networks, servers, storage,
applications, and services) that can be rapidly
provisioned and released with minimal management
effort or service provider interaction. This
cloud model is composed of five essential
characteristics, three service models, and four
deployment models.
6
2.1 5 cloud eigenschappen volgens NIST
 • On-demand self-service Diensten kunnen zelf
  aangevraagd worden zonder menselijke tussenkomst
 • Broad network access Diensten zijn beschikbaar
  over het netwerk (en dus ook bereikbaar via
  mobiele toestellen en thin clients)
 • Resource poolingDe diensten worden aangeboden
  op basis van verschillende onderlinge platformen.
  De locatie van die platformen is minder
  belangrijk.

7
2.1 5 cloud eigenschappen volgens NIST
4) Rapid elasticityDe aangeboden platformen
kunnen groeien of verkleinen, de vraag van de
klant is het uitgangspunt. 5) Measured
serviceAlle aangeboden diensten worden gemeten
en gemonitord. De klant betaalt wat hij gebruikt.
8
2.2 3 service modellen volgens NIST
Software as a Service (SaaS)De dienst wordt
aangeboden op een cloud platform. De klant moet
zich niet bezighouden met de de onderdelen
netwerk, servers, besturingssysteem, opslag of
specifiek applicatiebeheer. Het aantal unieke
gebruikers lijkt ook onbeperkt.Platform as a
Service (PaaS) De aangeboden dienst is een
platform waarop de klant zelf toepassingen kan
plaatsen en ontwikkelen. De klant moet geen
beheer doen van de onderliggende
infrastructuur. Infrastructure as a Service
(IaaS)De klant krijgt toegang tot het
besturingssysteem, de opslag en de
applicaties.In sommige gevallen krijgt hij ook
controle over het netwerk (vb hosted
firewalls). Ps DaaS staat voor Desktop as a
Service, een desktop aangeboden in een SAAS model.

9
Cloud ClientsWebbrowsers, tablets , thin
cliënts, terminals
SAASHosted Exchange, CRM, Chat, virtuele
desktop
Applicatie
PAASOntwikkeling omgevingen, database,
webserver
Platform
IAASServers, opslag capaciteit, firewalls,
netwerk
Infrastructuur
10
2.3 4 Deployment Modellen volgens NIST

Private cloud Het cloud platform is privé
voor de klant. Het kan zelfs zijn eigendom zijn.
Het kan zowel in een intern data center als in
een extern data center staan.Community cloud
Nog steeds privé, maar nu voor samenwerkende
organisaties. Het kan eveneens lokaal of in een
data center staan.Public cloud Dit cloud model
staat open voor het publiek. Kan aangeboden
worden door bedrijven, onderzoekinstellingen of
overheden. Het staat in een data center van de
cloud leverancier.Hybrid cloud Een combinatie
van private, community of public. Een deel is
beperkt en beschermd, het andere deel is open en
toegankelijk. Een deel kan lokaal staan bij de
klant, een ander deel kan in een data center
staan.
11
2.4 Voordelen / nadelen
 • Aan de verschillende cloud modellen zijn voor en
  nadelen.
 • Een publieke cloud zal goedkoper zijn, de kosten
  worden gedragen door een grote groep afnemers.
 • Een private cloud zal duurder zijn, maar je kan
  ook maatwerk bekomen.
 • We zouden kunnen stellen dat een overheid, die
  toch met persoonsgebonden materie omgaat ofwel
  een private cloud gebruikt ofwel een publieke
  cloud die helemaal voldoet aan de vereisten van
  beveiliging, garanties en eigendomsrecht.

12
3.1 Cloud voorbeeld Google/Gmail
Google en zijn diensten zoals Gmail/Google Docs
worden algemeen beschouwd als cloud
diensten. Het zijn public cloud diensten.
Iedereen kan er gebruik van maken. Ze zijn
elastisch en het is duidelijk een SaaS model.
13
3.1 Cloud voorbeeld Google/Gmail
Toch zitten ook Google diensten in data centers,
verspreid over de wereld.
Google mag dan een cloud model gebruiken, maar
uiteindelijk staan de diensten op fysieke servers
(in bv. Saint-Ghislain).
14
3.1 Cloud voorbeeld Google/Gmail
15
3.2 Cloud voorbeeld Dropbox
Algemeen aangenomen als voorbeeld van
clouddienstenOnce a file is added to your
Dropbox, the file is then synced to Dropbox's
secure online servers. All files stored online by
Dropbox are encrypted and kept securely on
Amazon's Simple Storage Service (S3) in multiple
data centers located across the United States.
16
3.2 Cloud voorbeeld Dropbox
17
3.3 Nog voorbeelden
 • VDAB Google
 • Groot Brittannië http//gcloud.civilservice.gov.u
  k
 • Vlaamse overheid Digitale bouwaanvraag
 • Vlaamse overheid Kanooh voor websites
 • Vlaamse overheid ICT contract http//www.bestuurs
  zaken.be/ict-contract
 • Federale overheid Myfin,
 • FEDICT G-Cloud

18
3.4 FEDICT en de G-cloud.
 • De Fedict cloud ofwel de Government cloud
  (G-cloud) zal bestaan uit een self-service
  portaal waarmee infrastructuurdiensten op een
  transparante wijze uit zowel een private cloud
  als een publieke cloud kunnen geleverd worden.
 • Combinatie mogelijk van lokale en publieke cloud
  oplossingen
 • Termijnen mogelijk van 1 dag tot enkele
  maandenresources
 • Model op basis van vraag (flexibel)
 • Betalen voor reëel verbruik

19
3.4 FEDICT en de G-cloud.
FEDICT heeft lastenboek klaar om een partner te
zoeken die hun eigen IT kan gebruiken om  DC2.0
- Implementatie en exploitatie van Data Center as
a Service  1. Data Center as a Service
(DCaaS) 2. Unmanaged server set 3. Identity aware
reverse proxy service (opzet) 4. Proxy service
for outgoing traffic 5. Interconnectivity
service 6. Hardware Security Module (HSM) / Key
management service 7. Online storage service 8.
Online backup service 9. Database service
20
3.5 De Vlaamse overheid en de cloud?
 • http//www.bestuurszaken.be/ict-contract
 • 1 raamovereenkomst Exploitatiegebonden
  ICT-diensten en integratiete gunnen via een
  onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan 1
  dienstverlener voor de duur van 7 jaar
 • 1 raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten te
  gunnen via een onderhandelingsprocedure met
  bekendmaking aan 3 dienstverleners, voor een duur
  van 4 jaar (verlengbaar met 3 jaar)
 • 1 raamovereenkomst Technische ondersteuning door
  ICT-profielen, te gunnen via een beperkte
  offerteaanvraag aan 1 dienstverlener voor de duur
  van 4 jaar
 • 1 raamovereenkomst Aankoop van diverse
  ICT-producten te gunnen via een beperkte
  offerteaanvraag aan 1 dienstverlener voor de duur
  van 4 jaar.

21
3.5 De Vlaamse overheid en de cloud?
 • Status dossier 04/03/2013
 • Volgende leveranciers zijn weerhouden en kunnen
  nu indienen.
 • ATOS Belgium NV
 • CSC Computer Sciences VOF
 • Hewlett-Packard Belgium BVBA Belgacom NV
 • IBM Belgium BVBA Cegeka NV
 • Antwoord op een vraag van een leverancier

Als algemeen uitgangspunt kan wel gesteld worden
dat maximaal naar een "as a service"-model wordt
gestreefd en dat enkel nog eigen investeringen
voorzien worden voor componenten die specifiek
zijn voor de Vlaamse Overheid.
22
4. VERA en de cloud.
 • Sinds 2004 bood VERA vanuit een datacenter enkele
  diensten aan.
 • Hosted mail (Agendaweb), 100 besturen
 • Centrale firewall
 • Centrale DNS
 • Websites
 • Digitaal Sociaal Huis
 • .
 • Sinds 2011 is de hosted mail naar een ander data
  center van COLT gegaan en zijn de servers en de
  applicaties eigendom van COLT. Ook voor VERA dus
  een SaaS oplossing. Wel in een private setup.

23
4. VERA en de cloud
In 2010 had VERA een eigen virtualisatie
omgeving, die nood had aan vernieuwing. Er zijn
veel besturen die zon platform ook hebben of
plannen om een aan te kopen. VERA stelde echter
vast dat de upgrade/vernieuwing veel geld zou
kosten. VERA besliste om zijn servers te kunnen
afnemen in cloud model.Het Europees
gepubliceerd bestek in 2010 had niet de titel
cloud maar de titel HOSTED SERVICES - HOSTED
INFRASTRUCTUURVERA heeft daardoor ook veel
ervaring opgedaan en is sindsdien de evoluties
blijven volgen.
24
5. Connectiviteit, de levenslijn
 • Ja maar, wat als mijn internetlijn dan uitvalt,
  kunnen we dan niet meer werken?
 • Dit moet worden genuanceerd.
 • De overheid doet meer en meer online (dus
  onderbrekingen zijn sowieso een issue) (koppeling
  rijksregister).
 • De telecom aanbieders bieden hogere garanties
  (SLAs).
 • Redundantie (2 lijnen) is voor steeds meer
  besturen haalbaar.

25
6. Samengevat
 • VERA verdedigt het idee van het hosten van
  services in datacenters.
 • Met een gedeelde infrastructuur bekomt men meer
  elasticiteit, kostenbesparing, kennisdeling,
 • Een correcte TCO analyse is van groot belang
 • Kosten die vervallen lokale serverruimtes,
  airco, UPS, tijd van het fysieke serveronderhoud
  enz.
 • Maar cloud diensten zijn ook niet gratis
 • VERA heeft een TCO template gemaakt
 • Evolutie reeds zichtbaar bij OCMWs die gebruik
  maken van de infrastructuur van de gemeente
 • Volgende stap met meerdere besturen naar
  gedeelde clouds? Lokaal of hosted.

26
 • We laten nu enkele besturen aan het woord die hun
  manier van werken komen toelichten
 • Allemaal zijn het cloud diensten, in minstens
  de helft van de eigenschappen volgens de
  definitie van NIST
 • Laat u niet imponeren door de cloud, de studiedag
  vandaag moet kunnen helpen om meer zicht te
  krijgen op de materie
 • Op het einde van de dag bespreken we nog een
  aantal aandachtspunten

27
Bronnen
 • http//csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145
  /SP800-145.pdf
 • http//www.bestuurszaken.be/ict-contract
 • http//gcloud.civilservice.gov.uk/
About PowerShow.com