Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Diapositiva 1 PowerPoint presentation | free to download - id: 7bf718-MzFjOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Diapositiva 1

Description:

Title: Diapositiva 1 : Author: 12345 : Last modified by: Ambrosio : Created Date: 3/7/2010 7:57:57 PM : Document presentation format: Presentaci n en pantalla ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: 12359
Learn more at: http://seesantmarti.wikispaces.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapositiva 1


1

USEE
CEIP CONCEPCIÓN ARENAL
2
La diversitat al centre
 • El nostre centre (1 línea) té un total de 201
  alumnes.
 • La majoria dalumnes són d'ètnia gitana i
  pakistaní.
 • Molts dells amb necessitats específiques
 • derivades de lentorn socio cultural que
  viuen.
 • La majoria de les aules entre 20-25 alumnes.

3
Diferents models organitzatius
 • Petit grup dins laula.
 • Desdoblaments.
 • Doblatge de mestres a laula.
 • Agrupaments flexibles.
 • Atenció en petit grup fora de laula ordinària
  (E.E, USEE).
 • Projectes dinnovació (Projecte amb TIC _at_flash i
  Punt.edu).

4
Projecte USEE
 • Millorar lautoestima (motivar i donar
  confiança).
 • Millorar els hàbits de comportament (c.b)
 • Millorar els hàbits de treball (treballar bé i de
  forma autònoma).
 • Potenciar els recursos individuals.
 • Millorar les competències i les capacitats
  bàsiques.

5
Alumnes atesos per la USEE
 • 3 alumnes de P3
 • Alumne amb absència de parla per traqueotomia.
 • Alumne amb retard global (antecedents amb TDA)
 • Alumne amb possibleTGD.
 • Es combina latenció dins i fora de lAO.

6
Alumnes atesos per la USEE
 • 3 alumnes de P5
 • Alumne amb mutisme selectiu.
 • Alumne amb forta impulsivitat amb antecedents
  familiars TDAH.
 • Alumne amb important TDA amb antecedents
  familiars.
 • Es combina latenció dins i fora AO.

.
7
Alumnes atesos per la USEE
 • 3 alumnes de 1r
 • Alumne amb dèficit auditiu, possible TDAH amb
  conductes molt disruptives.
 • Alumne amb possible TDAH.
 • Alumne amb un important bloqueig emocional (inici
  conductes disruptives).
 • Atenció fora AO

8
Alumnes atesos per la USEE
 • 2 alumnes de 2n
 • Alumne amb trastorn greu de conducta i
  daprenentatges.
 • Alumne amb dislèxia, important retard en els
  aprenentatges i conductes disruptives.
 • Atenció fora AO

9
Alumnes atesos per la USEE
 • 5 alumnes de 4t
 • Alumne amb disminució física i greu retard
  escolar.
 • Alumne amb TDA, hipotonia i greu retard escolar.
 • Alumne amb retard maduratiu i daprenentatges.
 • Alumne amb possible trastorn neurològic amb
  antecedents familiars d'esquizofrènia.
 • Alumne amb dislèxia, bloqueig emocional i greu
  retard escolar.
 • Atenció fora AO

10
Funcionament de la USEE.Recursos metodològics
 • La conversa com eina pedagògica.
 • Adaptació de materials (consignes molt clares).
 • Promoure la utilització autònoma dels
  coneixements que aprenen.
 • Partir dels seus interessos.
 • Explicar els objectius daprenentatge.
 • Establir estratègies de collaboració i ajut.
 • Fomentar experiències dèxit a laula.
 • Utilitzar materials de suport molt variats.
 • Afavorir la reflexió i lautoavaluació.

11
Coordinacions
 • Reunions EAP, EE i USEE (setmanals).
 • Revisió de casos.
 • Reunions amb tutors (mensuals)
 • Seguiment alumnes.
 • Elaborar i consensuar PI alumnes.
 • Reunions Comissió Atenció a la Diversitat
 • (subcomissió de la comissió pedagògica. Quan
  cal).
 • Detecció i propostes de casos.
 • Disseny d'estratègies dactuació.

12
USEE / AEE
 • L unitat de suport a leducació especial atén en
  petit grup a alumnes amb dictamen o pendents de
  dictamen que presenten dificultats greus
  daprenentatge deguts a deficiències mitjanes, o
  bé derivats de trastorns emocionals, de conducta
  o de personalitat.
 • Laula deducació especial atén en petit grup
  prioritzant la funció de reforç de les arees
  instrumentals ,sobretot en el cicle inicial,
  derivades per lús de la llengua (nouvinguts),
  absentisme, manca datenció i desenvolupament
  inmadur.
About PowerShow.com