Diapositiva%201 - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Diapositiva%201

Description:

Title: Diapositiva 1 Author. Last modified by. Created Date: 6/2/2010 3:53:28 PM Document presentation format: Presentaci n en pantalla (4:3) Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 30
Provided by: M434
Learn more at: http://centros.edu.xunta.es
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapositiva%201


1
ESTUDO DO NOSO CONTORNO
TRABALLO FEITO DENTRO DO PROXECTO ATLÁNTICO DAS
ESCOLAS ASOCIADAS DA UNESCO
2
O RÍO GAFOS CHEGANDO Ó SEU FIN NA CIDADE DE
PONTEVEDRA
3
AFLUENTES
4
DIFERENTES NOMES DO RÍO SEGUNDO O SEU PASO
5
FOTOS DO RÍO NUN DOS SEUS TRAMOS
6
O RÍO POLO TRAMO URBANO
7
T R A B A L L O S
8
(No Transcript)
9
Rosalia, Helvia e Sara
10
Henar, Catuxa, David, E Sofía
11
Paula L. Iago
12
(No Transcript)
13
NACEMENTO DO RÍO
14
RÍO NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA
15
(No Transcript)
16
FLORA
  • Mésturase floresta autóctona coa invasora.
  • Queda pendente separar ámbalas dúas nos cursos
    vindeiros.

INVASORA
17
SALGUEIRO
18
CARBALLO
19
PIÑEIRO
20
FAUNA
21
TEIXUGO
22
CURUXA
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
(No Transcript)
26
COMPORTAMENTO MEDIOAMBIENTAL
NON SE DEBE TIRAR O LIXO NOS VERTEDEIROS
INCONTROLADOS
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
LIGAZÓNS A DIFERENTES PÁXINAS RELACIONADAS CO
TRABALLO
Vídeo Ría de Pontevedra
Poemas río nas árbores
Fai algo por ti e por min
Vídeos youtube do Río Gafos
Traballos
Xogo Avifauna
About PowerShow.com