Komponen Model Oleh Tyler - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Komponen Model Oleh Tyler PowerPoint presentation | free to download - id: 7b5b1f-NDY4MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Komponen Model Oleh Tyler

Description:

Komponen Model Oleh Tyler Apakah objektif p didikan yg ingin dicapai? Objektif P didikan Sst yg ingin dicapai Keperluan peserta Tujuan objektif Pendidikan – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:20
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 46
Provided by: PROF9186
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Komponen Model Oleh Tyler


1
Komponen Model Oleh Tyler
 • Apakah objektif pdidikan yg ingin dicapai?
 • Objektif Pdidikan
 • Sst yg ingin dicapai
 • Keperluan peserta
 • Tujuan objektif Pendidikan
 • Perubahan Perlakuan
 • Penilaian
 • Komitmen

2
 • Sumber Objektif Pendidikan
 • Pelajar sendiri
 • 2. Kajian tentang kehidupan semasa
 • 3. Pakar dlm bidang tertentu

3
 • Pemilihan Objektif Pendidikan
 • 1. Pemilihan objektif bdasarkan falsafah
 • 2. Pemilihan obj bdasarkan psikologi
  pbelajaran

4
 • Pernyataaan Objektif Pendidikan
 • Tiga komponen
 • Peserta yg inginkan perubahan
 • Perubahan t/laku (dlm jangkamasa tertentu)
 • Kandungan pelajaran

5
Taksonomi Objektif Pendidikan(Bloom 1956)
 • Domain T/laku Manusia
 • Kognitif
 • Afektif
 • Psikomotor

6
 • Domain Kognitif
 • Penekanan kpd kebolehan indiv mengetahui,
  mingat semula dan mpkembangkan kebolehan
  intelektual

7
 • Domain Afektif
 • Perasaan dan emosi, penerimaan atau penolakan.
 • Dinyatakan sbg pubahan sikap, minat dan nilai.

8
 • Domain Psikomotor
 • Kemahiran (motor dan manipulatif), amalan

9
 • Apakah pengalaman pembelajaran yg perlu diberi
  spy objektif dpt dicapai?
 • Pengalaman Pembelajaran
 • Interaksi antara pelajar dan keadaan
  persekitaran, melalui proses ini pembelajaran
  blaku.

10
 • Pengalaman pembelajaran boleh diberi melalui
 • pendengaran
 • penglihatan
 • perbuatan
 • kombinasi pendengaran dan penglihatan
 • kombinasai penglihatan dan perbuatan
 • kombinasi pendengaran, penglihatan dan perbuatan.

11
 • Prinsip Memilih Pengalaman Pbelajaran
 • Peng.pemb. yg boleh menyediakan peluang bg
  pelajar mcuba sst yg ingin dipelajari
 • Pelajar mdpt kepuasan drp peng.pemb.
 • Pelajar bupaya mberi respons yg dihrpkan
  thadap peng. pemb.
 • Bbp peng. pemb. boleh digunakan utk mcapai
  objektif
 • Peng. pemb. sama boleh mdatangkan bbp hasil
  pbelajaran

12
Bagaimana Cara Menyusun Peng. Pemb. Secara
Berkesan
 • Perkaitan Menegak
 • Melibatkan pkaitan antara pengalaman2
  pbelajaran yg melangkaui tempoh masa.

13
 • Pkaitan Melintang
 • Menyusun peng. pemb. dlm btk pkaitan melintang
  mambilkira pkaitan antara peng. pemb.
 • Penyusunan melintang dan menegak penting -
  menentukan kesan kumulatif
 • Pengalaman mjadi lebih bsepadu, kukuh, mpunyai
  kesan lebih signifikan

14
Kriteria Bagi Penyusunan Pengalaman Pembelajaran
Yg Berkesan
 • Ulangan
 • Turutan
 • Kesepaduan

15
Bagaimana Cara Menilai Pencapaian Objektif
Program
 • Utk mengetahui sama ada prog telah mhasilkan
  pubahan atau mcapai obj prog
 • Kekuatan dan kelemahan proses perancangan dan
  plaksanaan prog dpt dikenalpasti utk meneruskan
  prog dan mbuat pembaikan.

16
 • Prosedur Penilaian
 • 1. Kenalpasti pubahan t/laku yg dihrpkan
  bdasarkan objektif
 • 2. Kenalpasti situasi pemb. pelajar alami bg
  memboleh serta mgalakkan pelajar melahirkan
  t/laku diharapkan
 • 3. Btk instrumen penilaian sesuai dgn tujuan
  penilaian
 • 4. Tentukan pukuran bg setiap pubahan t/laku
 • 5. Tentukan kebolehpercayaan instrumen penilaian
 • 6. Tentukan kesahan Instrumen penilaian

17
Perencanaan ProgramModel Boyle (1981)
 • Asas Pembentukan Model
 • 1. Menentukan asas falsafah bg PP
 • Manalisis situasi thdp masalah dan keperluan
  peserta dan komuniti
 • 3. Melibatkan bakal peserta dlm PP

18
 • 4. Mberi phatian kpd pbezaan pengalaman dan
  latar belakang bakal peserta
 • 5. Manalisis sumber bg menentukan objektif prog
 • 6. Mberi phatian kpd halangan dr segi org dan
  indv
 • 7. Menentukan kriteria bg mbtk keutamaan prog

19
 • 8. Mberi phatian kpd keanjalan prog
 • 9. Mdptkan sokongan bakal peserta dan mereka yg
  mpunyai kuasa
 • 10. Memilih dan menyusun pengalaman pbelajaran
 • 11. Mengenalpasti rekabentuk pengajaran dgn
  kaedah dan teknik yg sesuai

20
 • 12. Mpromosi prog dgn mguna kaedah yg
  berkesan
 • 13. Mdapatkan sumber yg diperlukan utk program
 • 14. Menentukan kbkesanan program
 • 15. Melaporkan nilai program kpd mereka yg
  tlibat
 • dlm proses mbuat keputusan

21
Komponen Model Oleh Boyle Prog bagi
penyelesaian masalah Prog bagi peningkatan
pengetahuan dan kemahiran Prog penyebaran
maklumat
22
Komponen PP Bagi Penyelesaian Masalah
 • Fasa1 Mengenalpasti Asas Bg PP
 • Fasa2 Mengnalisis Situasi Komuniti dan Bakal
  Peserta
 • Fasa3 Mengenalpasti Hasil yg Diharapkan
 • Fasa4 Mengenalpasti Sumber dan Sokongan
 • Fasa5 Merekabentuk Pelan Pengajaran
 • Fasa6 Membentuk Program Tindakan
 • Fasa7 Merancang Penilaian
 • Fasa8 Menyediakan Laporan Mengenai Nilai
  Program

23
Komponen Perencanaan Program Bagi Peningkatan
Pengetahuan Kemahiran
 • Fasa1 - Kenalpasti peserta program
 • Fasa 2 - Tentukan kandungan program
 • Fasa 3 - Mengenalpasti pendekatan pengajaran
 • Fasa 4 - Merancang kaedah pengajaran
 • Fasa 5 - Menilai program

24
Komponen Perencanaan Program Penyebaran Maklumat
 • Fasa 1 - Tentukan maklumat yg sedia
  ada atau yg diperlukan
 • Fasa 2 - Bekalkan maklumat yg diperlukan
 • Fasa 3 - Tentukan keluasan penyebaran
  maklumat

25
 • Perencanaan Program Model Interaktif Caffarella
  (1994)

26
 • Komponen Model Caffarella
 • 1. Memastikan asas bagi perancangan
 • 2. Mengenalpasti idea bagi program
 • 3. Menentukan keutamaan bagi program
 • 4. Membentuk objektif program

27
 • 5. Membuat persediaan bagi pemindahan
  pembelajaran
 • 6. Membentuk rancangan bagi penilaian
 • 7. Menentukan format, jadual, dan keperluan
  staf
 • 8. Menyediakan peruntukan kewangan dan
  rancangan bagi pemasaran

28
 • 9. Merekabentuk rancangan bagi pengajaran
 • 10. Menyelaras penyediaan kemudahan dan acara
  program
 • 11. Menyediakan laporan program

29
Tugas Bagi Setiap Komponen Model Interaktif
 • Memastikan asas bagi perancangan
 • Memahami konteks bagi merancang
 • dlm dan luar org.
 • Membina sokongan struktural bagi merancang -
  misi, polisi, prosedur, sistem maklumat sumber
  kewangan

30
 • Pastikan sokongan drp peserta, staf organisasi
  serta pihak lain melalui penglibatan
 • Wujudkan budaya organisasi yg memberi penekanan
  kpd pembelajaran perubahan berterusan

31
 • 2. Mengenalpasti Idea Bagi Program
 • Tentukan sumber yg akan digunakan bagi menjana
  idea bagi prog. pend.
 • Tentukan cara terbaik bagi mengenalpasti
  idea-idea ini

32
 • 3. Menentukan Keutamaan Bagi Program
 • Memahami masalah utama yg dihadapi
 • Mengenalpasti keutamaan yg ada kemungkinan
  dipilih
 • Menentukan kriteria utk memilih keutamaan
 • Menentukan kepentingan keutamaan secara relatif
 • Memikirkan keutamaan drp segi akibat
  kesesuaiannya
 • Komitmen kpd tindakan utk melaksanakan keutamaan

33
 • 4. Membentuk Objektif Program
 • Tulis objektif yg menggambarkan pembelajaran yg
 • peserta peroleh serta perubahan hasil drpd
 • pembelajaran
 • Pastikan objektif prog. ditulis dgn jelas
 • Gunakan objektif prog. bagi memastikan latihan
 • rancangan penilaian selari dgn objektif
 • Nilai objektif program berdasarkan keperluan
  peserta,
 • praktikaliti, pengukuran dan jangka masa
  diperuntukan

34
 • 5. Membuat Persediaan Bagi Pemindahan
 • Pembelajaran
 • Tentukan bila pemindahan pembelajaran perlu
 • dilakukan
 • Tentukan individu penting dlm proses
 • pemindahan pembelajaran
 • Pilih strategi pemindahan pembelajaran yg
  paling berguna bagi membantu peserta
  mengguna apa yg telah dipelajari

35
 • 6. Membentuk Rancangan Bagi Penilaian
 • Nyatakan pendekatan penilaian yg akan digunakan
  termasuk penilaian secara tidak formal.
 • Tentukan bgmn data bagi penilaian akan
  dikumpulkan
 • Fikirkan bgmn data akan dianalisis
 • Tentukan bgmn pertimbangan akan dibuat, dgn
  menggunakan kriteria yg telah ditentukan/
  kriteria yg muncul sms proses penilaian

36
 • 7. Menentukan Format, Jadual Keperluan
 • Staf
 • Pilih format bagi aktiviti pembelajaran
 • Tentukan bgmn pertimbangan akan dibuat, dgn
  menggunakan kriteria tertentu
 • Buat cadangan bagi program yg sedia ada program
  yg akan datang serta cara bagi melaksanakan
  cadangan tersebut termasuk sumber yg diperlukan

37
 • Bentuk jadual yg sesuai dgn format yg dipilih
  sesuai dengan komitmen kerja bagi peserta
 • Kenalpasti keperluan staf
 • Tentukan sama ada staf dalaman blh merancang
  melaksana prog./ perunding luar diperlukan

38
 • 8. Menyediakan Peruntukan Kewangan
 • Rancangan Bagi Pemasaran
 • Buat anggaran bagi perbelanjaan prog., termasuk
  kos bagi pembentukan, pelaksanaan dan penilaian
  prog.
 • Tentukan bgmn program akan dibiayai

39
 • Jalankan analisis populasi dr segi latarbelakang
  pengalaman sbg salah satu drpd asas bagi
  rancangan pemasaran
 • Sediakan bahan cara bagi mempromosikan prog.
  dgn menyatakan apa, utk siapa, mengapa bgmn
  berkenaan prog.
 • Sediakan kempen yg hebat bagi mempromosikan prog.
  dgn memberi perhatian kpd kumpulan sasaran
  tertentu

40
 • 9. Mereka Bentuk Rancangan Bagi
 • Pengajaran
 • Bentuk objektif yg jelas bagi setiap sesi
  pembelajaran
 • Pilih susun kandungan berdasarkan pengetahuan
  pengalaman peserta, jenis kandungan,
  kecenderungan jurulatih/fasilitator

41
 • Pilih teknik pengajaran yg sesuai dgn hasil
  pembelajaran yg dicadangkan serta teknik yg
  jurulatih/fasilitator berkebolehan utk mengguna
 • Pilih/ bentuk bhn pengajaran yg blh merangsang
  pembelajaran
 • Pilih komponen yg perlu dinilai bagi setiap unit
  pengajaran bagi menentukan sama ada aktiviti
  pembelajaran mencapai hasil yg diharapkan

42
 • 10. Menyelaras Penyediaan Kemudahan Acara
  Program
 • Dptkan kemudahan sesuai bagi suasana
  pembelajaran, peralatan berfungsi.
 • Selaraskan pengaturan prog. spt kemudahan, tenaga
  pengajar, staf lain, peralatan jadual prog.
 • Wujudkan iklim positif bagi pembelajaran bermula
  dari ketibaan peserta

43
 • Sediakan sistem bagi pemantauan prog. supaya
  perubahan blh dibuat jika perlu
 • Kumpul data bagi penilaian prog.
 • Beri penghargaan kpd peserta prog.
 • Uruskan perkara yg perlu diselesaikan spt
  menyimpan peralatan menyemak urusan pentadbiran

44
 • 11. Menyediakan Laporan Program
 • Sediakan laporan prog. yg mengambil kira fungsi,
  skop peserta prog.
 • Pastikan laporan dibuat dlm format yg sesuai bagi
  indiv, kumpulan/ org tertentu dan/atau orang
  ramai
 • Buat susulan mengikut keperluan ke atas indiv,
  kumpulan/ org tertentu bagi menerangkan perkara
  yg kurang jelas berkenaan prog.

45
 • Rangka Kandungan Laporan
 • 1. Pengenalan
 • a. Tujuan laporan
 • b. Bagaimana maklumat berkenaan laporan
 • diperoleh
 • c. Perkara yg akan dilaporkan
 • 2. Kandungan utama laporan
 • a. Objektif prog.
 • b. Peserta aktiviti prog.
 • c. Hasil prog.
 • d. Penutup dan cadangan
 • 3. Lampiran
About PowerShow.com