Samen Stevig Staan Een effectonderzoek naar een kind- ouder training voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblemen - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Samen Stevig Staan Een effectonderzoek naar een kind- ouder training voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblemen PowerPoint presentation | free to view - id: 7a87f1-ODhiNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Samen Stevig Staan Een effectonderzoek naar een kind- ouder training voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblemen

Description:

Samen Stevig Staan Effectonderzoek naar SSS, een training voor LVB jeugdigen met externaliserende gedragsproblemen Hilde Schuiringa Maroesjka van Nieuwenhuijzen Bram ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:113
Avg rating:3.0/5.0

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Samen Stevig Staan Een effectonderzoek naar een kind- ouder training voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblemen


1
(No Transcript)
2
Samen Stevig Staan Effectonderzoek naar SSS,
een training voor LVB jeugdigen met
externaliserende gedragsproblemen
 • Hilde Schuiringa
 • Maroesjka van Nieuwenhuijzen
 • Bram Orobio de Castro
 • Walter Matthys

3
Achtergrond
 • Literatuurstudie naar
 • Gedragsproblemen van LVB jeugd
 • Behandeling van LVB jeugd
 • Daaruit blijkt dat er behoefte is aan
 • Geprotocolleerde programmas
 • Specifiek voor LVB jeugd
 • Evidence based

(Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Matthys,
2006 zie website Coping LVB)
4
Samen Stevig Staan
 • Geprotocolleerde cognitieve gedragstraining
 • Doelgroep LVB jeugd met gedragsproblemen, en hun
  ouders
 • a) Gebaseerd op theorie oorzaken gedragsproblemen
 • Sociale probleem oplossingsvaardigheden
 • Opvoedingsvaardigheden
 • b) Gebaseerd op Minder Boos en Opstandig
 • (Van de Wiel, Matthys, Cohen-Kettenis, Maassen,
  Lochman, Van Engeland, 2007 Zonnevylle-Bender,
  Matthys, Van de Wiel, Lochman, 2007)
 • c) Effect ???

5
Ontwikkeling SSS
 • Programma ontwikkeld i.s.m. VOBC-LVG
 • kindtherapeut Christien van t Hof
 • maatschappelijk werkster Marion Eikelenboom
 • onderzoekers UU
 • klankbordgroep
 • Pilot Arkemeyde om programma uit te proberen
 • Programmaboeken en Materiaal klaar om mee te
  werken in het effectonderzoek

6
Basisprincipes SSS
 • Kindtraining
 • Basale communicatieve vaardigheden
 • Herkennen van en omgaan met emoties
 • Sociale probleem oplossingsvaardigheden
 • Oudertraining
 • Regels stellen
 • Omgaan met gedrag van kind (belonen en straffen)
 • Positief opvoeden
 • Probleem oplossingsvaardigheden

7
Voetballers (m)
Bangig
Driftig
Stevig
Ontwerp Karin v/d Veen, vormgeving Thijs Kelder
8
Voetballers (v)
Bangig
Driftig
Stevig
Ontwerp Karin v/d Veen, vormgeving Thijs Kelder
9
Effectonderzoek naar SSS
 • Onderzoeker Hilde Schuiringa
 • Werkt de training?
 • Ene groep krijgt alleen care-as-usual
  (controlegroep), andere groep extra SSS training
  (interventiegroep)
 • Op meerdere momenten meten van gedrag, opvoeding
  en sociale probleem oplossing

10
Deelnemende instellingen
 • Arkemeyde
 • Amstelduin
 • Pameyer
 • De Reeve
 • Ipse De Bruggen
 • De la Salle
 • Zonnehuizen
 • OPL
 • 30 Gezinnen in de interventiegroep
 • 40 Gezinnen in de controlegroep
 • 20 Trainers getraind
 • 1e training start a.s. maandag 19 jan
 • 2e ronde jan 2010

11
 • Interesse in deelname?
 • Meldt u aan!
About PowerShow.com