Wallpapers - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Wallpapers PowerPoint presentation | free to download - id: 7a600d-ODlkMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Wallpapers

Description:

Title: Wallpapers Author: Hector Velsket Last modified by: jos Created Date: 8/12/2002 8:45:26 AM Document presentation format: Diavoorstelling Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: Hecto210
Learn more at: http://www.hervormdpernis.nl
Category:
Tags: wallpapers

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Wallpapers


1
Eigenaardig hoe dit uitkomt. Zelfs als je niet
religieus bent, zou je dit moeten lezen
2
V Wat is het kortste hoofdstuk in de Bijbel?
A Psalm 117.
3
V Wat is het langste hoofdstuk in de Bijbel?
A Psalm 119.
4
V Welk hoofdstuk staat in het midden van de
Bijbel?
A Psalm 118.
5
Gegeven Er zijn 594 hoofdstukken voor Psalm
118. Er zijn 594 hoofdstukken na Psalm 118.
Tel deze getallen op en je krijgt 1188.
V Wat is het middelste vers in de Bijbel?
A Psalm 1188
6
Zegt dit vers iets belangrijk over Gods wil voor
ons leven?
Als iemand zegt dat hij graag Gods wil voor zijn
leven wil vinden, dat hij graag in het centrum
van Zijn wil wil zijn, verwijs hem dan naar het
centrum van Zijn Woord.
7
Psalms 1188 (NKJV)"Het is beter zijn toevlucht
te nemen tot de HEER, dan op de mens te
vertrouwen."
Is dat niet treffend? God zit in het
midden! Voordat ik dit stuurde heb ik voor jou
gebeden. Heb je een minuut 60 seconden voor
God? Bid dan volgend klein gebed voor wie dit
naar jou stuurde.
8
Lieve Vader, zegen mijn vriend(in) in wat U
weet dat hij of zij vandaag nodig heeft. Moge
zijn/haar leven vol zijn van Uw vrede, voorspoed
en kracht als hij/zij zoekt naar een diepere
relatie met U. Amen.
9
Stuur dit door naar 10 anderen. Binnen een paar
uur hebben 10 mensen voor jou gebeden en jij
hebt er voor gezorgd dat veel mensen tot God
bidden voor anderen. Wacht en kijk hoe de kracht
van God in jouw leven werkt omdat je doet waar
Hij van houdt.
10
Als je leven moeilijk verloopt, onthou dan dat
geloof je niet vrijwaart van problemen, maar je
er doorheen helpt! Als je het verlangen je
toekomst te bepalen loslaat, word je gelukkig.
11
God zegene en beware je!
12
(No Transcript)
About PowerShow.com