Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsf - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsf PowerPoint presentation | free to download - id: 7a28ab-YzNlZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsf

Description:

Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsf rbund rf Examen i kustnavigation 13.12.2013 Exempell sningar Examen g rs med en 12 m l ng sj v rdig motorb t ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:34
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: keLi152
Learn more at: http://www.suomennavigaatioliitto.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsf


1
Suomen Navigaatioliitto -Finlands
Navigationsförbund rfExamen i kustnavigation
13.12.2013Exempellösningar
 • Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt,
  som är utrustad med bland annat huvudkompass,
  fast monterad reservkompass, sjö- VHF , GPS och
  radar. Väderrapporten för sjöfarande 27.8.2004
  kl. 12.45. Utsikterna fram till i morgon bitti
  Finska viken, västlig till sydvästlig vind 2-5
  m/s. God sikt. Missvisningen är 6O om inte annat
  nämns i uppgiften

Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
2
1. 27.8.2004 kl.18.45 är din position 59?35,5N
022?45,5O. Du planerar din rutt mot havsfyren
Bengtskär. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs
och fart?(2p)
27.8.2004
HW 15.46 2,9 m MRs4,0m LW 21.55
0,5 m MRn2,4m Höjdskillnad 2,4 m (neap)
HW tid 15.46 Sökt tid 18.45 Tidskillnad
3h efter HW
Ks 270o
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
3
 • Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet
  förorsakade strömmen antas förbli oförändrad
  under hela resan och den västliga vinden
  förorsakar en avdrift på 7?
 • Din fart är 6 knop. (3p)

Ks 270?
Fs 3,1kn
Kög 315?
Kgv 337? a () - 7? K 330? m () -6? Km
324? d () - 2? Kk 322?
Kgv
Kgv 337?
vind
Fög 7,9 kn
Fgv 6 kn
 1. När skulle du vara på 1 M avstånd från havsfyren?
  (1p)

Kög 315? Dög 11,3M - 1 M 10,3M Fög 7,9 kn
Framme kl. 20.03
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
4
 • Du anländer natten den 28.8.2004 till Hangö hamn.
  Fartyget har ett djupgående på 2,1 m. Du önskar
  en säkerhetsmarginal på 0,6 m. Djupet i hamnen
  är, enligt sjökortet, 1,2 m.
 • När kan du anlända till hamnen? (1,5p)
 • Du har planerat fortsätta färden samma dag före
  klockan 08.00, när måste du senast avgå för att
  du ännu skall ha tillräkligt vattendjup? (1,5p)

Vi behöver tidvatten 2,1 m 0,6 m 1,2 m 1,5
m
Läser från tabellen LW 0,3 m HW 3,0 m
Ankomst kl. 00.45 Avfärd kl. 07.25
04.05
-3h 20 min
3h 20 min
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
5
 • Frånseglad ort är 5700,0N 01710,0O. Du är på
  väg till positionen 5824,0N 01820,0O.
 • Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p)
 • Beräkna körtid då farten är 12 knop. (1p)

Utseglad ort 57?00,0N
017?10,0O Inseglad ort 58?24,0N
018?20,0O D.lat 84,0 N D.lon
70,0O
Tabell. 2 57?40 m 1,870
Tabell. 3 dep/D.lat
K N 24? O ? Kög 024?
Tabell. 1 Kursen 24?, D.lat 84 och dep 37,4 ?
Distans 92M
b)
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
6
 • Bestickpunkten är 59?47,5N 024?10,0O. Havsfyren
  Porkkala pejlas 45 om babord klockan 14.00 och
  tvärs om babord klockan 14.30. Båtens kompasskurs
  är 080 och farten 8 knop.
 • Vilken är din position klockan 14.30? (1,5p)

Kk 080o d 2o Km 082o m 6o K 088o
B 358o
B 043o
K 088? sv - 45o B 043o
Fart 8kn Tid 30 min
4M
K 088? sv - 90o - 2? 360? B 358o
5948,2N 02418,5O
K 088o
Bp
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
7
 1. Du fortsätter din resa mot havsfyren Helsinki.
  Vilken är kompasskursen (1,5p)

K 065?
K 065? m -6? Km 059? d - 4? Kk
055?
5948,2N 02418,5O
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
8
5. Bestickpunkten är 5954,0N 02456,0O. Du
styr kompasskurs 050 och farten är 10 knop.
Klockan 16.00 pejlar du med huvudkompassen
havsfyren Helsinki i kompassbäring 340 och
klockan 16.30 pejlar du den i kompassbäring 265.
Vilken är din position klockan 16.30(2p)
Kk 050? d 4? Km 054? m 6? TS 060?
Fart 10kn Tid 30 min
B 275?
K 060?
Bk 340? d 4? Bm 344? m 6? B 350?
B 350?
5 M
5956,4N 02505,2O
Bk 265? d 4? Bm 269? m 6? B 275?
Bp
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
9
 1. Bestickpunkten är 6001,0N 02526,0O. Du styr
  kompasskurs 010 och farten är 8 knop. Klockan
  18.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren
  Porvoon Majakka i kompassbäring 041 och
  havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 127.
  Bestäm observerad position? (2p)

Kk 010? d - 1? Km 009? m 6? K 015?
B 046?
Porvoon Majakka Bk 041? d - 1? Bm 040? m
6? B 046?
Kalbådagrund Bk 127? d - 1? Bm 126? m
6? B 132?
6002,2N 02529,0O
Bp
B 132?
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
10
 • Din bestickpunkt är 60?03,5N 025?17,5O. Då du
  korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig
  väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med
  reservkompassen i kompassbäring 032?.
  Reservkompassen visar kompasskurs 265?.
 • Vilken är reservkompassens deviation för den
  styrda kursen? (2p)

B 040? m -6? Bm 034? -Bk 032? d 2?
B 040?
För Kk 265
 1. Är Fluxgate kompassen utsatt för missvisning och
  båtens deviation? (1p)

Ja
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
11
8
Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel
oikein väärin
a) Då radarpulsen träffar ett mål, så reflekteras den från detta. Reflektionen från en plan yta är sämre än från en buktig yta. (1p)
b) Pulsradarn sänder högfrekventa radiopulser som rör sig med ljusets hastighet. (1p)
c) Tullgränsen är avskaffad i Finska viken. (1p)
d) Territorialhavet är en zon, som är omedelbart anslutet till det inre territorialvattnet (1p)
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
12
9
 1. Hur beter sig temperaturen före en varmfront?(1p)

Temperaturen sjunker före varmfronten
 1. Hur beter sig havsvattennivån vid högtryck?(1p)

Vattennivån är låg vid högtryck
 1. I väderleksrapporten för sjöfarande meddelas att
  den signifikanta våghöjden på Norra Östersjön är
  2,2 m. Hur hög kan då den högsta enstaka vågen
  vara?(1p)

Den högsta enstaka vågen kan vara dubbelt så hög
som den signifikanta våghöjden.
 1. För vilken vindhastighet ges meddelande för
  båtförare? (1p)

Meddelande för båtförare ges vid vindhastigheten
11 13 m/s på Sjöområdena och Saimens
vattenområde.
Suomen Navigaatioliitto Finlands
Navigationsförbund rf 2014
About PowerShow.com