TOM PETERS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – TOM PETERS PowerPoint presentation | free to download - id: 79c901-ZjhmYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

TOM PETERS

Description:

Pavl na Znamen kov Jan Ko ler – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:110
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: Paj80
Learn more at: http://k126.fsv.cvut.cz
Category:
Tags: peters | tom | peters

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TOM PETERS


1
TOM PETERS
 • Pavlína Znamenácková
 • Jan Košler

2
TOM PETERS
 • AMERICKÝ SPISOVATEL PÍŠÍCÍ O POSTUPECH PRO RÍZENÍ
  PODNIKU
 • NAROZEN 7.11.1942 VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH
  (BALTIMORE MARYLAND)

3
VZDELÁNÍ
 • STREDNÍ ŠKOLA SEVERN SCHOOL
 • založena v roce 1914 jako prípravná škola pro
  zájemce o studium na Námorní akademii spojených
  státu
 • VYSOKÁ ŠKOLA CORNELL UNIVERSITY
 • založena v roce 1865
 • soucástí je 7 pracovišt napríc všemi obory
 • Tom Peters zde získal v roce 1965 bakalárský
  titul
 • v oblasti stavebnictví
 • v roce 1966 pak navázal titulem magisterským

4
EKONOMICKÉ VZDELÁNÍ
 • STANDFORD BUSINESS SCHOOL
 • absolvoval doktorské studium zakoncené titulem
  Ph.D.
 • v oblasti obecného rízení zde získal titul MBA
 • STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT
 • založena 1912 v Moskve
 • považována za jednu z nejlepších obchodních škol
  SNS (spolecenství nezávislých státu)
 • Tom Peters zde získal v roce 2004 cestný doktorát

5
KARIÉRA
1966-1970 sloužil v u námornictva, v tomto období
byl 2x nasazen do Vietnamu v rámci jednotky
Seabee (stavební prapory), která mela vetšinou na
starosti stavbu základen, vozovek, startovacích a
pristávacích drah prípadne dalších potrebných
stavebních projektu 1970-1973 pracoval v
Pentagonu (sídlo amerického ministerstva
obrany) 1973-1974 pusobil v Bílém dome jako
poradce tehdejšího prezidenta Richarda
Nixona 1974-1981 pracoval Tom Peters jako
konzultant v oblasti rízení ve spolecnosti
McKinsey Company McKinsey Company byla
založena v roce 1926, dnes je nadnárodní
poradenskou firmou se 105 globálními úrady.
Provádí kvalitativní a kvantitativní analýzu s
cílem zhodnotit rozhodnutí týkající se rízení.
6
KARIÉRA
1981 odchází ze spolecnosti McKinsey Company a
zacíná pusobit coby samostatný nezávislý
konzultant 1982 vychází jeho nejslavnejší kniha
In Search of Excellence, kterou napsal spolecne s
Robertem H. Watermanem 1990 byl ministerstvem
obchodu a prumyslu prohlášen za jednoho ze
svetových guru v oblasti manažerství
kvality 2001 byl Tom Peters cistován americkým
magazínem Fast Company s priznáním falšování
podkladových dat pro svou bestselerovou knihu In
Search of Excellence, tuto skutecnost však záhy
poprel 2010 vydává svou zatím poslední knihu The
Little Big Things SOUCASNOST žije v Spojených
státech (West Tinmouth, Vermont) a pokracuje v
šírení svých poznatku jako spisovatel i recník.
Ve Velké Británii sídlí firma nesoucí jeho
jméno.
7
In search of Excellence
 • (Hledání dokonalosti)
 • Publikována v roce 1982
 • Nejprodávanejší kniha
 • Kniha je poucením z amerických nejlépe rízených
  firem
 • 80-tých let
 • Kniha rozebírá osm témat, která dle Peterse
  zarucují
 • úspech spolecnosti
 • 1. zaujatost pro akce, aktivní rozhodování
 • 2. blízkost zákazníkovi
 • 3. podpora inovací
 • 4. zamerení na zamestnance
 • 5. aktivní úcast v praktických rešeních využití
  strategických systému, které umožnují
  multidisciplinární optimalizaci návrhu
 • 6. držet se svého oboru
 • 7. jednoduchý zpusob, úzký tým
 • 8. držet se cílu a hodnot, které si spolecnost
  stanovila, ale pristupovat k ceste k temto cílum
  kreativne a s pomocí externích nápadu

8
A Passion for Excellence
 • (Vášen pro dokonalost)
 • Publikováno v roce 1985
 • Nejduležitejší kniha pro lidi, kterí se chtejí
  posunout vpred
 • Kniha analyzuje nejúspešnejší organizace
 • Vybírá klícové prvky úspechu
 • neustálé inovace, zustat v kontaktu se
 • zákazníky, podpora prínosu každého ve
 • spolecnosti, zachování celistvosti

9
Thriving on Chaos
 • (Prosperující v chaosu)
 • Publikována v roce 1987
 • Kniha je zamerena na spolecenské otresy
  vyžadující revolucní zmeny v rízení firmy, pokud
  chce firma prosperovat musí dokázat predvídat
  zmeny ve spolecnosti a mela by pružne na zmeny
  reagovat

10
Liberation management
 • (Management osvobození)
 • Publikováno v roce 1992
 • Tom Peters v knize kritizuje staré firemní
  struktury a radí je nahradit flexibilními
 • Hledá dokonalost, cesty k úspechu jsou dynamika,
  rychlost a nezávislost

11
The Tom Peters Seminar Crazy Times Call for
Crazy Organizations
 • (Bláznivá doba volá po bláznivých organizacích)
 • Publikováno v roce 1994
 • Kniha približuje obsah dvoudenního semináre Toma
  Peterse na zacátku roku 1994
 • Pod titulem Jak na to se zabýval rízením firem,
 • zlepšování kvality
 • Napadá zastaralé firemní struktury, vyzdvihuje
 • predvídavost a nabádá ke zmene

12
Pursuit of WOW!
 • (Snaha o WOW! ?)
 • Publikováno v roce 1994
 • Kniha je ctením pro každého podnikatele
 • Peters uvádí problémy, otázky i protiargumenty
  pocházející od ctenáru a posluchacu

13
The Circle of Innovation You Can't Shrink Your
Way to Greatness
 • (Kruh inovace Vaši cestu k velikosti nelze
  zkrátit)
 • Publikováno v roce 1997
 • Kniha nás všechny vyzývá, abychom zmenili naše
 • organizace, naše kariéry a sami sebe
 • Peters v knize uvádí mnohé citace, napr. od Emila
  Zoly
 • Autor se snaží lidem otevrít oci, ukázat nové
  zpusoby
 • jak rešit problémy dnešního sveta
 • Kniha je pruvodcem, který nás ucí, jak zvládnout
  rostoucí
 • príliv produktu a služeb

14
The Brand You 50 Or Fifty Ways to Transform
Yourself from an "Employee" into a Brand That
Shouts Distinction, Commitment, and Passion!
 • Ze série tri knížek, každá z nich obsahuje 50
  základních myšlenek pro vytvorení revoluce v
  našich pracovních životech
 • (Tvoje znacka 50 nebo 50 zpusobu jak se ze
  zamestnance stát znackou, která kricí odlišnost,
  hrozba, vášen)
 • Publikováno v roce 1999

15
Re-imagine
 • (Predelat)
 • Publikováno v roce 2003
 • Predstavuje duvody proc COOL podnikání není
  volitelné
 • Zkoumá radikální zpusoby, jak prekonat zastaralé
  a tradicní firemní hodnoty a zahrnuje agresivní
  strategii, která dává nadání a nové strategie,
  kde má každý svuj hlas

16
Essentials Leadership
 • (Základy vedení)
 • Publikováno v roce 2005
 • První ze ctyr knížek v sérii Essentials
 • Tyto ctyri kapesní knihy poskytují zásadní
  obchodní pravdy pro ty, kterí hledají inspiraci
  na vedení, inovace, design nebo ženy v podnikání
 • Tato kniha ukrývá klíc k vedení komunikace
 • Mení pohled na veci, které se pokazily ve
  vašíorganizaci, máme se zamerit na veci, které
  bylysprávné a stavet na nich

17
Essentials Talent
 • (Základy talent)
 • Publikováno v roce 2005
 • Myšlenka knihy udelej si svuj podnik na místo,
  kde pravidlem je talent
 • Získejte to nejlepší z nejlepších v každé situaci
 • Vnímáním a inspirací zmente zpusob práce,objevte
  své podnikání a vaše organizacebude atraktivní

18
Essentials Design
 • (Základy Návrh)
 • Kniha prináší poucení všem ctenárum, kterí
  hledají inspiraci v oblasti vedení, inovace,
  designu nebo pro ženy v podnikání
 • Publikováno 2005

19
Essentials Trends
 • (Základy Trendy)
 • Spoluautorkou je Martha Barletta
 • Kniha nabádá ctenáre k využívání potenciálu
  nových trendu
 • Nabádá ke zmene prístupu na základe rozvoje
  strategických plánu se zohlednením aktuálních
  trendu
 • Publikováno 2005

20
The Little Big Things 163 Ways to Pursue
Excellence
 • (Malé velké veci 163 zpusobu, jak dbát o
  vynikající úroven)
 • Kniha je urcena pro malé podnikatele, ale i pro
  vedoucí velkých korporací
 • Poukazuje na paralelu mezi rízeními obou techto
 • spolecností
 • Navrací se myšlenkove k základum svých teorií
 • Publikováno 2010

21
DEKUJEME ZA POZORNOST
About PowerShow.com