Cuantificarea succesului strategic - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Cuantificarea succesului strategic PowerPoint presentation | free to download - id: 7920ce-ZWY1NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Cuantificarea succesului strategic

Description:

Cuantificarea succesului strategic ... USD 26,7 Time Warner 21,5 Mc Graw-Hill 25,8 Starbucks 43,1 Yahoo 22,4 Dell 32 ... a middle management ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:23
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: edy50
Learn more at: http://www.ase.ro
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Cuantificarea succesului strategic


1
Cuantificarea succesului strategic
 • Managementul valorii

2
Sistem de indicatori - clasificare
 • Indicatori contabili
 • Profitul pe actiune
 • Rata rentabilitatii financiare
 • Indicatori hibrizi (contabili si financiari)
 • Valoarea economica creata
 • Indicatori financiari
 • Valoarea actualizata neta
 • Indicatori bursieri
 • Valoarea de piata creata
 • Rentabilitatea totala a actionarilor

3
Sistem de indicatori - observatii
 • Potentialul de manipulare interna a indicatorilor
  contabili este ridicat
 • Gradul de influenta de catre pietele de capital
  al indicatorilor bursieri este ridicata
 • Indicatorii contabili sunt construiti pe baze
  istorice
 • Indicatorii bursieri sunt construiti pe
  anticiparea evolutiei viitoare a valorii create

4
Sistem de indicatori
 • Valoarea economica creata (VE)
 • Valoarea de piata creata (VP)
 • Rentabilitatea totala a actionarilor (RTA)

5
Valoarea economica creata- VE
 • dezvoltata de catre Stern Stewart
 • VE PNO CC
 • unde
 • PNO profitul net operational
 • CC costul capitalului total investit

6
Valoarea economica creata- VE
 • VE (RCI CMC) X CI
 • unde
 • PNO
 • RCI ------- x 100 rentab. capitalului
  investit
 • CI
 • CC
 • CMC ------ x 100 costul mediu ponderat al
  capitalului
 • CI

7
Costul capitalului
 • Sgi x rri
 • CMC ------------ unde gi ponderea
  sursei i (CP sau D) 1002
  rri rata de remunerare a sursei i

Tabel 1
Sursa/cost (model) Capitaluri proprii Datorii
Gordon-Shapiro (DPS1/P0) g() X
C.A.P.M. RFR ß x (RRM RFR) X
X X rd x (1 ci)
DPS dividend pe actiune g rata estimata de
crestere P cursul actiunii la finele
exercitiului financiar anterior RFR risk free
rate rentabilitatea aferenta unei investitii
fara risc RRM rata medie a rentabilitatii de
pe piata (sector) ß prima de risc specifica
acelei companii rd rata dobanzii ci cota de
impozit pe profit.
8
Valoarea economica creata- VE
 • Exemplu
 • PNO 2.000 mii lei
 • CI 10.000 mii lei (CP 5.000 mii lei D
  5.000 mii lei)
 • RFR 9, RRM 15, rd 15, ci 16, ß 1,2
 • rezulta
 • RCI 20 ((2.000 mii/10.000 mii) x 100)
 • CMC 50 x rrcp 50 x rrd
 • rrcp 9 1,2 x (15 - 9) 16,2 (modelul
  CAPM)
 • rrd 15 x (1 16) 12,6
 • Deci
 • CMP 50 x 16,2 50 x 12,6 14,4
 • Prin urmare,
 • VE (20 - 14,4) X 10.000 560 mii lei sau
 • VE 2.000 mii lei 1.440 mii lei 560 mii lei

9
Clasament companii
Companie VE - mil. EURO -
Shell 13.319
Novartis 5.942
Nestle 2.757
Carrefour 1.049
Zara 519
Heineken 362
Michelin 209
Swatch 159
Carlsberg -118
Vodafone -154
British Airways -299
Fiat -1.794
Sursa P. Vernimmen Finance dentreprise,
2006, Ed. Dalloz, pag. 629
10
Valoarea de piata creata - VP
 • diferenta dintre valoarea de piata (VP) a
  capitalului (propriu datorii) si valoarea
  contabila a acestuia(V).
 • VP VP V
 • Corelatia cu VE
 • VEt
 • VP S -----------
 • (1 CC)t
 • VP este suma viitoarelor VE actualizate cu o
  rata egala cu costul mediu ponderat al
  capitalului.

11
Valoarea de piata creata- VP
mil. USD
Nr. crt. Companie VB CT VP VE
1 General Electric 322.190 99.423 222.767 5.983
2 Microsoft 237.547 25.207 212.340 2.201
3 Wall Mart Stores 280.970 73.624 207.346 2.928
4 Johnson Johnson 171.829 47.592 124.237 2.839
5 Merck 144.624 37.548 107.076 3.872
6 Procter Gamble 133.248 41.017 92.231 2.315
7 IBM 193.955 103.533 90.422 -8.032
8 Exxon Mobil 273.634 188.526 85.108 -2.175
9 Coca-Cola 107.007 24.594 82.413 2.496
10 Intel 114.574 37.179 77.395 -3.436
sursa CFO.com 2003 sursa CFO.com 2003
12
Rentabilitatea totala a actionarilor - RTA
CB1 DIV RTA ------------------ x 100
CB0 unde CB1 cursul bursier al actiunii la
data evaluarii CB0 cursul bursier al actiunii
la data achizitiei DIV suma dividendelor
incasate in decursul perioadei de detinere.
Societate RTA in perioada 1996-2006 - -
Apple 32,2
Dell 22,4
Yahoo 43,1
Starbucks 25,8
Mc Graw-Hill 21,5
Time Warner 26,7
sursa fortune500.com
13
Rentabilitatea totala a actionarilor - RTA
 • Limite
 • nu exista o relatie implicita permanenta intre
  valoarea creata de catre o firma la un moment dat
  si valoarea bursiera a acesteia (vezi perioadele
  de boom/crah bursier)
 • nu se poate calcula la nivel de divizie ci numai
  la nivelul firmei si, in consecinta, nu poate
  servi ca indicator de performanta a middle
  management-ului.
About PowerShow.com