Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah 1 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah 1 PowerPoint presentation | free to download - id: 791a59-NjUwOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah 1

Description:

Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah 1 * * Consequences: The show, Sensasi, was terminated immediately after the episode. SKMM terminated its LIVE airtime ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:36
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: NARI60
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah 1


1
Pengenalan Pengurusan Krisis Organisasi Kuliah
1
2
Definisi Krisis
 • Krisis dan Konflik
 • Cth krisis ekonomi, krisis Kosovo, konflik
  Chetya
 • Krisis merangkumi
 • Keadaan yang merbahaya seperti penyakit. Cth
  H1N1
 • Keadaan yang mengancam keamanan dan keselamatan
 • Kejadian yang boleh merosak atau memberi kesan
  terhadap keseluruhan organisasi/unit atau
  bahagian organisasi

3
Definisi Krisis
 • Kejadian yang boleh mengugat kewujudan
  organisasi, produk yang dihasilkan, unit
  perniagaan atau kedudukan kewangan organisasi
 • Kejadian yang boleh menjejas kesihatan pengguna,
  pekerja, dan persekitaran masyarakat sekeliling
 • Kejadian/keadaan yang boleh merosakkan
  kepercayaan orang ramai terhadap organisasi, imej
  dan reputasi organisasi

4
Definisi Krisis
 • Kejadian penting yang tidak dijangkakan dan
  memberi kesan negatif ke atas organisasi
  kejadian yang berlaku dan kesan daripada kejadian
  tersebut boleh memberi kerosakan besar terhadap
  pekerja, produk, perkhidmatan, kewangan dan
  reputasi (Barton, 1993)

5
Definisi Krisis
 • Krisis adalah satu masalah besar yang muncul
  secara tiba-tiba.
 • Lerbinger (1997) krisis adalah sebagai kejadian
  yang membawa, atau berpotensi menjejaskan
  reputasi organisasi serta mengancam keuntungan,
  perkembangan, dan kewujudan organisasi
  (Lerbinger, 1997)
 • Krisis adalah keadaan atau masa yang tidak stabil
  di mana keputusan untuk berubah amat diperlukan
  sama ada memberi hasil yang positif yang
  diharapkan atau memberi kesan negatif kepada
  organisasi (Fink, 1986)

6
Definisi Krisis
 • Gangguan secara fizikal yang memberi kesan kepada
  sistem secara keseluruhan, kepada andaian asas,
  dan kepada kewujudan organisasi (Pauchant dan
  Mitroff, 1992)
 • Menurut Pauchant dan Mitroff, krisis boleh
  memberi kesan terhadap kesahihan organisasi,
  boleh mengubah misi strategik organisasi dan juga
  mengganggu pandangan orang ramai terhadap
  organisasi.
 • Krisis adalah sesuatu yang relatif dan subjektif
  kerana maksud krisis bergantung kepada keperluan
  organisasi dan persekitaran
 • Krisis mempunyai kaitan terus dengan pencapaian
  matlamat organisasi

7
Pengurusan Krisis (PK)
 • Pengurusan krisis adalah satu kaedah yang
  sistematik dan tersusun bagi menangani sesuatu
  krisis
 • PK membolehkan aktiviti harian organisasi sama
  ada mengeluarkan produk atau memberi perkhidmatan
  diteruskan
 • Sistem pengesanan awal dibuat dengan audit
 • Lebih kos-efektif kerana jimat kos tidak
  memerlukan pasukan mengurus krisis yang besar

8
Pengurusan Krisis (PK)
 • Menurut Littlejohn (1983) PK merujuk kepada
  penggunaan prinsip pengurusan yang dirangka bagi
  mengenalpasti, mengatasi dan mengurus krisis
 • Merangkumi pemilihan ahli pasukan, merangka
  pelan, memberi latihan, dan mengurus krisis

9
Pengurusan Krisis (PK)
 • Menurut Littlejohn (1983) PK merujuk kepada
  penggunaan prinsip pengurusan yang dirangka bagi
  mengenalpasti, mengatasi dan mengurus krisis
 • Merangkumi pemilihan ahli pasukan, merangka
  pelan, memberi latihan, dan mengurus krisis

10
Ciri-ciri Krisis Organisasi
 • Mempunyai unsur kejutan, tidak dijangkakan
 • Membuat organisasi hilang kawalan
 • Keadaan yang semakin membesar atau meruncing
 • Maklumat tidak cukup, maklumat bertentangan
 • Memerlukan jangkamasa membuat keputusan yang
  singkat
 • Mengugat kewujudan organisasi

11
Ciri-ciri Krisis Organisasi
 • Berpotensi memberi kesan negatif
 • Situasi yang mempunyai risiko yang meningkat
 • Mendapat perhatian media dan kerajaan
 • Mengganggu aktiviti biasa organisasi
 • Merosakkan imej organisasi dan keupayaan
  organisasi

12
Krisis
 • Berlaku secara tiba-tiba krisis yang tidak
  dijangka seperti tindakan pihak pengganas
  merampas kapal terbang di India suatu ketika
  dahulu, World Trade Centre diserang pengganas,
  kes kapal terbang Air France terhempas dalam
  lautan, atau produk yang dicemari dengan bahan
  toksid atau racun seperti kes Tylenol, Johnson
  Johnson.

13
KEADAAN-KEADAAN YANG BOLEH MENYEBABKAN KRISIS
 • Kemalangan di tempat kerja
 • Khabar angin
 • Kematian mengejut eksekutif
 • Kesilapan teknologi
 • Ancaman/tindakan ganas pekerja yang tidak puas
  hati
 • Kerosakan disebabkan bencana alam
 • Boikot, piket, mogok
 • Sasaran pengambil-alihan
 • Kualiti produk
 • Tindakan undang-undang

14
Jenis-jenis Krisis
 • Kegagalan komputer Y2K
 • Pencemaran
 • Cubaan mengambil alih pengurusan syarikat
 • Salah guna wang syarikat
 • Kemalangan persekitaran letupan logi nuklear
 • Tembak menembak atau jenayah di premis syarikat
 • Perletakan jawatan atau pemberhentian pengurusan
  syarikat secara tiba-tiba
 • Menarik balik produk dalam pasaran disebabkan
  pencemaran dll

15
Jenis-jenis Krisis
 • Bantahan daripada masyarakat setempat atau
  persatuan pengguna
 • Iklan media yang dibuat oleh pihak lawan
 • Laporan negatif tentang produk dalam media atau
  jurnal perubatan
 • Lain-lain???

16
KATEGORI KRISIS
 • Serangan luar terhadap ekonomi perkara-perkara
  luaran yang menggugat keadaan ekonomi dan
  kewangan seperti peras ugut, rasuah, boikot,
  cubaan ambil alih syarikat.
 • Serangan luar terhadap maklumat serangan dari
  luar terhadap maklumat penting dan sulit
  organisasi seperti kecurian maklumat dan khabar
  angin yang merosakkan.
 • Kerosakkan/kegagalan berfungsi kilang tidak
  berfungsi disebabkan peralatan dan kemudahan
  rosak, dan pekerja yang mengahadapi tekanan,
  kesilapan manusia, kemudahan keselamatan
  dicerobohi.

17
Faktor lain
 • Psychopathology atau tindakan tidak siuman
  sabotaj, pencemaran produk, penculikan CEO
  organisasi, gangguan seksual.
 • Faktor sumber manusia (kemanusiaan) pekerja
  yang tidak bersemangat, ketua organisasi yang
  sering bertukar ganti, bahaya/ risiko di tempat
  kerja.

18
Kesan krisis
 • Reputasi terjejas
 • Hilang kredibiliti, kepercayaan dan keyakinan
  terhadap organisasi
 • Hilang kesetiaan daripada pekerja
 • Menjejaskan jualan produk
 • Keuntungan kurang
 • Perlukan perbelanjaan tambahan
 • Perubahan pegawai
 • Produktiviti menurun

19
PENGURUSAN KRISIS
 • Perlu penglibatan semua jabatan dalam organisasi.
 • Menggunakan sumber-sumber yang ada.
 • Pengurus yang boleh bertindak dalam keadaan
  tertekan (stress).
 • Pengurus yang mempunyai pengetahuan tentang teori
  dan aplikasi perlakuan organisasi, komunikasi
  organisasi, etika, strategi dan PR.

20
Siapa yang terlibat?
 • Komponen pasukan mengurus krisis
 • pentadbiran kanan- TP pentadbiran/operasi
 • operasi teknikal
 • hal ehwal awam
 • perhubungan awam
 • hal ehwal pelanggan
 • perhubungan pelabur
 • periklanan
 • Pasukan mengurus krisis perlu bersatu dan
  berupaya bekerja sebagai satu pasukan

21
Kegagalan Mengurus Krisis
 • Kegagalan mengurus krisis kerana
 • bercakap tanpa kuasa, tidak tahu budaya,
  prosedur, norma organisasi. (43)
 • beri berdasarkan maklumat tidak betul yang
  diberi oleh pihak lain dalam organisasi. (27)
 • mengambil tindakan yang merumitkan lagi
  krisis. Tindakan untuk membantu menyelesaikan
  krisis tetapi tidak dianggap begitu. (22)
 • Apakah yang menyebabkan kegagalan organisasi
  menangani krisis?

22
KENAPA KRISIS MENJADI SEMAKIN PENTING
 • Perubahan teknologi.
 • Kemunculan pendapat umum secara formal.
 • Kadar literasi yang meningkat.

23
CRISIS 1 Faizal Tahir SUPERMAN Striptease
 • Show 8TV Anniversary Concert
 • Channel 8TV
 • Venue Central Park Avenue, Bandar Utama
 • Time 8.30 pm to 10.30 pm (prime time)
 • Date Monday, 14 January 2008
 • Airtime LIVE telecast

24
 • Who are involved?
 • ?? Faizal Tahir, local singer.
 • ?? 8TV producers, crews and the group.
 • ?? Cause of crisis deliberate act of striptease
 • by Faizal Tahir for 7 minutes LIVE on air
 • on Malaysian local broadcast station.

25
 • Chronology
 • Show was on 14 Jan 08. Prime time.
 • News article (print media) was printed on the
  very next day and pictures of Faizal Tahir were
  circulating on the Net immediately.
 • SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
  Malaysia)
 • was alerted via media reports (newspaper),
  SKMM initiated own investigation on the case. The
  case also got the attention of JAKIM (Jabatan
  Kemajuan Islam Malaysia), KEKKWA
 • (Ministry of Art, Culture and Heritage),
  Information Ministry
 • and Lembaga Penapisan Filem (LPF).
 • Media Prima (MP) was alerted and the regulator
  asked for the
 • recorded tape for investigation.

26
 • Evaluation
 • Evaluation of the recorded tape showed that FT
  had acted a
 • planned strategy in duration of 7 minutes
  taken off his jacket,
 • his shirt, his belt and exposing a Superman
  logo on his bare
 • chest.
 • SKMM has ruled out that the act as a deliberate
  act of striptease and a planned action.
 • It was a serious lapse of judgment by FT that it
  was lack of
 • sensitivity of the community and inconsistent
  with local values.

27
 • Consequences
 • All approvals for 8TV for live concert/entertainme
  nt were
 • revoked. The time frame was from 15 January
  to 15
 • April 2008 (3 months).
 • Enforcement action was taken. The station was
  compounded
 • RM 50,000.00.
 • Affected the HR dept in terminating/suspending
  crews and
 • staff involved.
 • The event gave high impact to the whole group and
 • especially to Juara Lagu competition that was
  scheduled on
 • 27 Jan 08 (TV3).

28
 • Steps taken by 8TV in handling the crisis
 • COO of 8TV, Ahmad Izham, organized a Conference
  to clarify
 • and explain the repercussions of the incident
  to public
 • Sponsorships
 • HR- Manpower crews/staff suspended/terminated
 • Future programs i.e Malaysian Idol and Chinese
 • Spring Festival
 • Faizal Tahir was banned 3 months and ordered to
 • exercise charity works.
 • Future show case will be recorded, edited and
  approved
 • by LPF before airtime.

29
 • Evaluation of the crisis management by 8TV
 • Slow. The group took more than 1 day to damage
 • control action to convey the messages to
  media.
 • 8TV is aware of expected crisis when airing a
  LIVE
 • content. No measure of quality control was
  taken. No
 • briefing and no training were given to crews
  especially
 • cameramen.
 • The crisis had in fact brought Faizal Tahir name
  to rise but
 • not to 8TV.

30
CRISIS 2 Rosnah Mat Aris Insulted the Holy
Prophet
 • Show Sensasi
 • Channel TV3
 • Time 11 pm to 12 midnight
 • Date 30 January 2007
 • Airtime LIVE telecast

31
 • Who are involved?
 • Rosnah Mat Aris, local actress.
 • TV3 producers, crews and the group.
 • Cause of crisis Rosnah, the guest of Sensasi
  show, cited the Holy Prophet in insulting way
  when he married a much older woman, Khadijah.

32
 • Chronology
 • Show was on 30th Jan 07. Sensasi is a gossip
  show that
 • conducts interviews live sessions conducted
  by two hosts,
 • Awal Ashaari and Intan Suraya. Began its
  episode on 26th Dec 06. Scheduled for a
  13-episodes block.
 • News article (print media) was printed on the
  very next day
 • and was circulating on the Net immediately.
 • Based on special reports by KEKWA, Jakim,
  Information
 • Ministry and LPF, SKMM was called in to
  investigate the
 • case.
 • Media Prima (MP) was alerted and the regulator
  asked for the
 • recorded tape for investigation.

33
 • Evaluation
 • Evaluation of the recorded tape showed that Awal
  Ashaari started his interview session with Rosnah
  by introducing her public image to the audience
  as matured blonde actress, had several
  relationships with younger men and also had acted
  a physical contact on her by touching her cheeks
  and made remarks about Botox injection.
 • Later in the interview session, the host asked
  Rosnah about her opinion in having relationship
  with younger men when out of sudden conscious
  Rosnah had made remark of the Holy Prophet
  married an older woman name Khadijah and citing
  Khadijah as tua nak mampos! (old and near
  death).
 • It was a serious lapse of judgment by Rosnah Mat
  Aris that it was lack of sensitivity of the
  community and inconsistent with local values.
 • SKMM ruled out that this case as lack of
  aspiration values in religion and cultural. The
  lack of experience of the host in mediating the
  interview session had also given extra mileage in
  the case.

34
 • Consequences
 • The show, Sensasi, was terminated immediately
  after the episode.
 • SKMM terminated its LIVE airtime but allowed TV3
  to continue the show by recording session. But
  TV3 chose to end the program immediately.
 • Affected the HR dept in terminating/suspending
  crews and staff involved.
 • The event gave high impact to the whole group and
  especially to Rosnah Mat Aris as an individual
  and her acting career.
 • The case induced controversial reports by media,
  religious
 • groups and political parties.
 • Rosnah was only banned by the government
  broadcast station, RTM, for 1 year.
 • 8TV was compounded RM50,000.00 for breaching of
  license condition.

35
 • Steps taken by TV3 in handling the crisis
 • Almost nothing. TV3 only terminated the program
  and left
 • Rosnah to deal with the crisis alone. Rosnah
  was left alone to make public apology on her own
  initiative through interviews with reporters.
 • Future show case will be recorded, edited and
  approved by LPF before airtime.

36
 • Evaluation of the crisis management by TV3
 • The group took more than 1 day to execute the
  damage control action to convey the messages to
  media.
 • TV3 left Rosnah to deal with the crisis alone.
  This showed a lack of professionalism by TV3. TV3
  should instigate the crisis plan and elicit
  answers from Rosnah rather than leaving her
  answering questions from media alone.
 • This had caused more damage to herself and
  portraying bad image to the show.
 • The crisis had tarnished Rosnahs name but TV3
  remains as the leading Malay channel despite its
  silent way in treating the crisis. Question?
  Maybe its a way to deal with it??
 • The program was lack of value, and the objective
  is to insult the guests.
 • Rosnah Mat Aris was in fact ridiculed and
  provoked by cynical
 • questions that were lack of sensitivity.

37
CRISIS 3 Adlin Aman Ramli and Saleem (Iklim)
Drugs Remark
 • Show AF4 week 3 concert
 • Channel Astro RIA
 • Time 9.00 pm to 11.00 pm(prime time)
 • Date Sunday, 18 June 2006
 • Airtime LIVE Telecast

38
 • Who are involved?
 • Adlin Aman Ramli an actor assigned as permanent
  critic for AF4 concert and
 • Saleem a local rock singer (Iklim), well-known
  for his drug
 • abuse.
 • Astro RIA producer and Astro group
 • Cause of crisis Adlin commented on Faizal Ramli
  (AF4 student) on his performance and insinuated a
  drug abuse remark to Saleem, guest artist for
  that show which Saleem felt it was targeted
  towards him.

39
 • Chronology
 • AF4 weekly concert - week 3.
 • Faizal Ramli (the student) was performing a
  popular song, Blues Terengganu Kita during his
  last performance. The original singer, Saleem,
  made a surprise appearance and sang along with
  him on stage.
 • Adlin then gave his comment on his performance by
  saying ko jangan ambik dadahisap ganja, ko kena
  ingat ini kalau nak berjaya.. (You should never
  take drugs. You have to remember this if you want
  to be successful) which indirectly had offended
  Saleem.
 • Saleem demanded for an open apology by Adlin
  which will lead to him being sued if he fails to
  do so.
 • SKMM was alerted by media report to investigate
  the case and
 • demanded that the program to be seized.

40
 • Evaluation
 • Evaluation of the recorded tape, SKMM found that
  the comments
 • made by Adlin carried a negative insinuation
  to Saleem who had
 • performed on stage with Faizal.
 • Adlins remarks were not scripted and he was
  being honest with
 • his comments but it sounded harsh and
  carried double meaning.
 • Astro had taken steps to control critics
  comments by having
 • briefing and providing guidelines.
 • Astro also had taken steps to prevent future
  breach in the future by
 • instigated the crisis plan immediately in
  the show itself with the
 • help of a professional host of the show.
 • The comments were personal in nature and do not
  have a criminal
 • element or affects general sensitivity.

41
 • Consequences
 • Saleem made several controversial interviews with
  press expressing his disappointment with Adlins
  remark.
 • Media published the incident only on 20th June
  2006 (2 days after
 • the issue).
 • KEKKWA threatened to seize the whole program.
 • Steps taken by Astro in handling the crisis
 • Measurements for damage control kicked-in
  immediately. Astro
 • responded to the issue as positive message to
  the student as it was not scripted or
  intentional.
 • A meeting was arranged on 19 June by the group
  and held a
 • PC between Adlin, Saleem and press. Adlin
  made a public apology during the PC.
 • The group also extended the public apology by
  Adlin in various shows that involved AF program
  that was Diari AF and during the following
  concert night. The producer had arranged for a
  live phone tele-conversation between Adlin and
  Saleem where Adlin
 • apologized and Saleem accepted the apology.

42
 • Evaluation of the crisis management by Astro RIA
 • The group handled the damage control immediately
  and
 • managed to control the press from publishing
  the news straight away.
 • Astro RIA worked hand-in-hand with Adlin to
  settle the crisis and provided him with positive
  back-up.
 • The crisis itself had brought Adlins name to
  rise.

43
 • TERIMA KASIH
About PowerShow.com