An Introduction to MPI Parallel Programming with the Message Passing Interface - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – An Introduction to MPI Parallel Programming with the Message Passing Interface PowerPoint presentation | free to download - id: 791464-NGQ4ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

An Introduction to MPI Parallel Programming with the Message Passing Interface

Description:

Podstawowe zasady Typy danych MPI Slajd 16 Znaczniki (stemple) MPI (tag) MPI podstawowe (blokuj ce) wysy anie komunikatu MPI podstawowe (blokuj ce) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 32
Provided by: William1397
Learn more at: http://dydaktyka.polsl.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: An Introduction to MPI Parallel Programming with the Message Passing Interface


1
An Introduction to MPIParallel Programming with
the Message Passing Interface
Wprowdzenie do MPI na podstawie
 • William Gropp
 • Ewing Lusk
 • Argonne National Laboratory

oraz wlasnych rozwazan,programów i bledów
2
Gdzie szukac informacji ?
 • Oficjalna dokumentacja standardów
  MPIhttp//www.mpi-forum.org/docs/docs.html
 • Strona implementacji MPICHhttp//www-unix.mcs.anl
  .gov/mpi/mpich/
 • Google

3
Model przesylania komunikatów(message passing)
 • Proces posiada indywidualny licznik programu i
  indywidualna przestrzen danych
 • Procesy moga byc zbudowane z wielu watków
  (threads) (posiadajacych swoje liczniki programu
  oraz stos) dzielacych jedna przestrzen adresowa
 • MPI sluzy do komunikacji pomiedzy procesami
  posiadajacymi odrebne przestrzenie adresów
 • Komunikacja pomiedzy procesami sklada sie z
 • synchronizacji
 • Przeslania danych z jednej przestrzeni adresów do
  innej

4
Kooperatywne operacje komunikacji
 • Przesylanie komunikatu zawierajacego dane wymaga
  dzialania kooperatywnego
 • Dane sa wysylane przez jeden z procesów i
  pobierane przez inny
 • Zmiana pamieci procesu odbierajacego jest mozliwa
  tylko poprzez jawne uczestnictwo procesu
  (wywolanie odpowiedniej funkcji)
 • Komunikacja oraz synchronizacja sa wykonywane
  wspólnie

5
Jednostronne operacje komunikacji
 • Jednostronne operacje obejmuja dostep do zdalenj
  pamieci w celu jej odczytu lub zapisu
 • Wystarczy partycypacja tylko jedenego z procesów
 • Komunikacja oraz synchronizacja sa rozdzielone
 • Ten tym komunikacji wystepuje w standardzie MPI-2.

Proces 0
Proces 1
(memory) pamiec
Get(data) Pobiez dana
6
Czym jest MPI?
 • Specyfikacja biblioteki do przesylania
  komunikatów
 • rozszerzony model komunikacji za pomoca
  przesylania komunikatów
 • nie definiuje nowych jezyków ani polecen
  kompilatora
 • Nie jest zwiazane z konkretna implementacja ani
  produktem
 • Stworzona dla równoleglych komputerów, klastrów i
  heterogenicznych sieci komputerów
 • Zawiera pelen zestaw funkcji potrzebnych do p.k.
 • Pozwala na dostep do zaawansowanych zasobów
 • uzytkownikom koncowym
 • programistom opracowujacym nowe biblioteki
 • programistom nowych narzedzi

7
Dlaczego uzywac MPI?
 • MPI udostepnia potezne, wydajne i przenosne
  funkcje pozwalajace tworzyc programy równolegle
 • MPI zostalo stworzone w celu uzycia jako
  biblioteka i fragment innych bibliotek
 • pozwala to na uzycie MPI posiadajac o nim
  niewielka lub brak wiedzy

8
Najkrótszy program z uzyciem MPI
 • 1 include ltmpi.hgt
 • 2 include ltstdio.hgt
 • 3
 • 4 int main( int argc, char argv )
 • 5
 • 6 MPI_Init( argc, argv )
 • 7 printf( "Hello, world!\n" )
 • 8 MPI_Finalize()
 • return 0
 • 10

9
Pobieranie informacjio otoczeniu
 • Dwa podstawowe pytania pojawiajace sie podczas
  wykonywania programu równoleglego
 • Ile procesów bierze udzial w obliczeniach?
 • Który z nich to ja?
 • MPI dostarcza funkcje odpowiadajace na te
  pytania
 • MPI_Comm_size podaje size -liczbe procesów.
 • MPI_Comm_rank podaje rank-range, liczbe pomiedzy
  0 oraz size-1, identyfikujaca wywolujacy funkcje
  proces

10
Lepsza wersja Hello
 • 1 include ltmpi.hgt
 • 2 include ltstdio.hgt //lub include ltiostreamgt
 • 3
 • 4 int main( int argc, char argv )
 • 5
 • 6 int rank, size
 • 7 MPI_Init( argc, argv )
 • 8 MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, rank )
 • 9 MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, size )
 • 10 printf( "I am d of d\n", rank, size )
 • 11 //lub coutltlt"I am"ltltrankltlt" of
  "ltltsizeltltendl
 • 12 MPI_Finalize()
 • 13 return 0
 • 14

11
Jak uruchomic ten program ?
 • Dolaczyc sciezki do biblioteki i plików
  naglówkowych w kompilatorze (library, include)
 • Wykorzystac skrypt dostarczany z MPI mpicc lub
  mpiCC (dla UNIX, IRIX, AIX, Linux,BSD)
 • Uruchomic poprzez mpiexec lub mpirun
 • Podczas uruchamiania podaje sie liczbe procesów
 • Szczególy -gt laboratorium

12
MPI podstawowe wysylanie/odbiór komunikatów
 • Musimy okreslic szczególy dla
 • Parametry do okreslenia
 • Jak dane-data beda opisane ?
 • Jak proces zostanie zidentyfikowany ?
 • Jak odbiorca rozpozna/przejrzy wiadomosc ?
 • W jaki sposób okreslic ze operacja zostala
  wykonana ?

13
W jaki sposób przeslac komunikat ?
 • Transfer danych synchronizacja

Proces 0
Proces 1
Czas
 • Wymaga kooperacji miedzy wysylajacym i
  odbierajacym procesem
 • Kooperacja nie zawsze widoczna w kodzie

14
Podstawowe zasady
 • Procesy moga byc laczone w grupy
 • Kazda wiadomosc jest wyslana z uzyciem pewnego
  kontekstu i musi zostac odebrana uzywajac tego
  samego kontekstu
 • Groupa oraz kontekst tworza razem komunikator
  (communicator).
 • Proces jest identyfikowany przez range-rank w
  grupie powiazanej z komunikatorem
 • Domyslnie istnieje komunikator, którego grupa
  zawiera wszystkie poczatkowe procesy, jego nazwa
  MPI_COMM_WORLD.

15
Typy danych MPI
 • Dane wysylane i odbierane sa okreslane przez trzy
  parametry (adres w pamieci, liczba, typ_danych)
 • typ_danych MPI jest zdefiniowany jako
 • predefiniowany, zwiazany z typami danych jezyków
  programowania (np. MPI_INT, MPI_DOUBLE)
 • tablica danych typ_danych MPI
 • dowolna struktura typów danych
 • MPI posiada funkcje pozwalajace tworzyc nowe typy
  danych

16
Wybrane typy danych MPI_Datatype
MPI MPI_CHAR MPI_INT MPI_FLOAT MPI_DOUBLE MPI_SHOR
T MPI_LONG MPI_BYTE MPI_PACKED
jezyk C char int float double short int long
int ciag bajtów wewnetrzny typ MPI
17
Znaczniki (stemple) MPI (tag)
 • Wiadomosci sa wysylane ze zdefiniowanym przez
  uzytkownika znacznikiem (liczba naturalna) tag w
  celu jednoznacznej identyfikacji wiadomosci przez
  proces odbierajacy
 • Wiadomosci odbierane moga byc weryfikowane
  poprzez uzycie odpowiedniego znacznika lub
  przyjmowane z dowolnym znacznikiem podajac
  wartosc znacznika jako MPI_ANY_TAG

18
MPI podstawowe (blokujace) wysylanie komunikatu
 • MPI_SEND (start, count, datatype, dest, tag,
  comm)
 • MPI_SEND (adres w pamieci danej/danych, liczba
  danych, typ danych, docelowy proces, znacznik,
  komunikator)
 • W jezyku C/C
 • int MPI_Send( void buf, int count, MPI_Datatype
  datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm )
 • Wiadomosc bufor -okreslona przez (start, count,
  datatype).
 • Docelowy proces definiowany przez dest, który
  jest ranga procesu w komunikatorze okreslonym
  przez comm.
 • Po powrocie z tej funkcji, komunikat jest wyslany
  do systemu i mozna zmieniac zawartosc bufora.
  Wiadomosc mogla jeszcze nie dotrzec do odbiorcy.

19
MPI podstawowe (blokujace) odebranie wiadomosci
 • MPI_RECV(start, count, datatype, source, tag,
  comm, status)
 • MPI_RECV(adres w pamieci, liczba danych, typ
  danych, zrodlowy proces, tag, komunikator, status
  wiadomosci)
 • int MPI_Recv( void buf, int count, MPI_Datatype
  datatype, int source, int tag, MPI_Comm comm,
  MPI_Status status )
 • Czeka dopóki pasujaca (source i tag zródlo i
  znacznik) wiadomosc zostanie otrzymana z systemu
  i wstawiona do bufora
 • source jest ranga procesu wysylajacego komunikat
  w komunikatorze comm, lub MPI_ANY_SOURCE (dowolne
  proces wysylajacy komunikat)
 • status zawiera dodatkowe informacje (nastepny
  slajd)
 • Pobranie mniejszej niz count liczby wiadomosci
  typu datatype jest prawidlowe ale pobranie
  wiekszej liczby powoduje wystapienie bledu

20
Pobieranie dodatkowych informacji na temat
otrzymanej wiadomosci
 • status jest struktura która wczesniej musi zostac
  zdefiniowana w programie uzytkownika
 • recvd_tag znacznik wiadomosci
 • recvd_from ranga procesu który wyslal w.
 • recvd_count liczba danych otrzymanych
 • int recvd_tag, recvd_from, recvd_count
 • MPI_Status status
 • MPI_Recv(..., MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, ...,
  status )
 • recvd_tag status.MPI_TAG
 • recvd_from status.MPI_SOURCE
 • MPI_Get_count( status, datatype, recvd_count )

21
Przykladowy program
 • Dwa procesy, pierwszy obslugiwany przez
  funkcje ProcA(), wywolywany dla procesu z ranga
  0, drugi ProcB() dla rangi1
 • ProcB() wysyla dwie wartosci do ProcA()
 • ProcA() odczytuje je

22
 • 1 include ltstdlib.hgt
 • 2 include ltmpi.hgt
 • 3 include ltstdio.hgt
 • 4
 • 5 define MY_TAG1 1
 • 6 define MY_TAG2 2
 • 7 define MASTER 0
 • 8
 • 9 MPI_Status status
 • 10
 • 11 void procA()
 • 12
 • 13 double wart1,wart2
 • 14 MPI_Recv(wart2, 1, MPI_DOUBLE,
  MPI_ANY_SOURCE, MY_TAG2,MPI_COMM_WORLD, status)
 • 15 printf("procA otrzymano wartosc 2
  f\n",wart2)
 • 16 MPI_Recv(wart1, 1, MPI_DOUBLE,
  MPI_ANY_SOURCE, MY_TAG1,MPI_COMM_WORLD, status)
 • 17 printf("procA otrzymano wartosc 1
  f\n",wart1)
 • 18
 • 19

23
 • 30 int main(int argc, char argv)
 • 31
 • 32 int rank
 • 33
 • 34 if(MPI_Init(argc, argv) ! MPI_SUCCESS)
 • 35
 • 36 printf("MPI initialization error\n")
 • 37 exit(1)
 • 38
 • 39
 • 40 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, rank)
 • 41
 • 42 if (rank0) procA()
 • 43 if (rank1) procB()
 • 44
 • 45 MPI_Finalize()
 • 46
 • 47 return 0

24
Wstep do operacji kolektywnych w MPI
 • Operacje kolektywne sa wywolywane przrz wszystkie
  procesy w komunikatorze
 • MPI_BCAST rozsyla dane z jednego procesu
  (ranga0) to wszystkich pozostalych w
  komunikatorze
 • MPI_REDUCE przetwarza dane ze wszystkich procesów
  w komunikatorze i wynik zwraca w jednym z
  procesów
 • W wielu programach funkcje SEND/RECEIVE moga byc
  zamienione przez BCAST/REDUCE, powodujac wzrost
  przejrzystosci i wydajnosci programu

25
Redukcja
Obliczenie funkcji z wykorzystaniem danych
wszystkich procesów w grupie comm np. suma,
iloczynitp. wartosci.int ierr
MPI_Reduce((void )sendbuf,(void )recvbuf,
int count, MPI_Datatype type,MPI_Op op, int
root,MPI_Comm comm)W wyniku wywolania tej
funkcji przez wszystkie procesyproces root
otrzymuje w recvbuf wartosc operacji.Rodzaj
operacji zdefiniowany jest przez op, typ
danychtype, liczba danych count. Wartosc
przekazywana jestprzez sendbuf.
26
Predefiniowane operacje
MPI MPI_MAX MPI_MIN MPI_SUM MPI_PROD MPI_LAND MPI_
BAND ...
operacja maksimum minimum suma iloczyn Logiczna
AND Bitowe AND
27
Przyklad obliczenie PI
 • include ltmpi.hgt
 • include ltmath.hgt
 • int main(int argc, char argv)
 • int done 0, n, myid, numprocs, i, rcdouble
  PI25DT 3.141592653589793238462643double mypi,
  pi, h, sum, x, aMPI_Init(argc,argv)MPI_Comm_
  size(MPI_COMM_WORLD,numprocs)MPI_Comm_rank(MPI_
  COMM_WORLD,myid)while (!done) if (myid
  0) printf("Enter the number of intervals
  (0 quits) ") scanf("d",n)
  MPI_Bcast(n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD)
  if (n 0) break

28
 • h 1.0 / (double) n sum 0.0 for (i
  myid 1 i lt n i numprocs) x h
  ((double)i - 0.5) sum 4.0 / (1.0 xx)
  mypi h sum MPI_Reduce(mypi, pi, 1,
  MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
  MPI_COMM_WORLD) if (myid 0) printf("pi
  is approximately .16f, Error is .16f\n",
  pi, fabs(pi - PI25DT))MPI_Finalize()
 • return 0

29
Przyczyny zakleszczen (deadlocks)
 • Wysylanie duzych wiadomosci z procesu 0 do
  procesu 1
 • Jesli nie ma wystarczajacego miejsca do
  przechowania informacji, wysylajacy musi zaczekac
  do momentu gdy zostanie przydzielona odpowiednia
  ilosc pamieci w procesie odbierajacym (podczas
  instrukcji odbioru)
 • Przyklad
 • Powyzszy przyklad jest niebezpieczny poniewaz
  jego prawidlowe wykonanie zalezy od dostepnosci
  buforów w systemach

30
Przykladowe rozwiazania niebezpiecznych programów
 • Zmiana kolejnosci rozkazów
 • Uzycie nie-blokujacych operacji

31
Bariery
Utworzenie bariery oczekiwanie az pozostale
procesy w grupie comm równiez utworza
bariere. int ierr MPI_Barrier(MPI_Comm comm)
About PowerShow.com