Hva med de som ikke kan eller vil bli "digitale borgere" Petter Bae Brandtz - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Hva med de som ikke kan eller vil bli "digitale borgere" Petter Bae Brandtz PowerPoint presentation | free to download - id: 78b361-NTcwOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Hva med de som ikke kan eller vil bli "digitale borgere" Petter Bae Brandtz

Description:

En digital kultur. Jeg klarer ikke ta i ark, s b ker er ikke helt for meg ( ) jeg har faktisk skrekk for papir. Kilde. Natt & Dag . 10/2012 intervju med ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:46
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: fagf3
Learn more at: http://www.fagforbundet.no
Category:
Tags: bae | bli | borgere | brandtz | digitale | eller | hva | ikke | kan | med | petter | sintef | som | vil

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Hva med de som ikke kan eller vil bli "digitale borgere" Petter Bae Brandtz


1
Hva med de som ikke kan eller vil bli
"digitale borgere"Petter Bae BrandtzægSINTEF

12.02.14
2
Hvem er jeg?
3
Hvem er det som er utenfor, hvor mange, hvorfor
og hva er konsekvensene?
4
15 år siden og i dag - livene våre digitaliseres
5
En digital kultur
Jeg klarer ikke å ta i ark, så bøker er ikke helt
for meg () jeg har faktisk skrekk for papir.
Kilde. Natt Dag 10/2012 intervju med
rosablogger Sophie Elise
6
18 mnd. gjennomsnittsalder for å begynne med
Internett
Kilde E.Staksrud (2012) http//www.klikk.no/forel
dre/article751289.ece
7
(No Transcript)
8
De som er utenfor er mer utenfor enn noensinne!
9
Internett i endring - "enklere", men også mer
viktig og mer komplekst.
2014
2010
Google glass
2007
2005
iPad
2000
Mobilt internett
Trådløst
1990
Bredbånd
Modem
10
Både privatsfæren og
samfunnsdeltagelsen flyttes over på nett.
Vi og tingene rundt oss blir i økende
grad en del av Internett- Skillene mellom det
digitale og fysiske viskes ut
11
DIGITALE SKILLER De som ikke kan eller vil bli
"digitale borgere"
12
(No Transcript)
13
Kjønnsforskjeller i tilgang og bruk
14
(No Transcript)
15
Hannas historie
 • 92-åringen har mobiltelefon, men hun synes det er
  vanskelig å lese sms, og hun klarer ikke å sende
  dem.
 • Når jeg kommer i minibanken synes jeg det er
  vanskelig å forstå hva jeg skal gjøre for å ta ut
  penger. Ofte må jeg ha hjelp av dem som jobber i
  banken.
 • - Det er ikke alle som har råd til å kjøpe egen
  PC heller eller vet hvordan den skal fikses
  dersom det går noe galt med den.
 • Jeg kan ikke bare slå opp på nettet for å finne
  telefonnummer, og man får ikke telefonkatalogen
  lenger

16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
Utstøtingsprosess - det er ikke lik
informasjonstilgang for alle
 • Informasjonen du trenger er i økende grad på
  Internett

19
Digital forvaltning en hovedregel
20
Utstøtingsprosess i tjenesteytingFra skranke
til elektronisk selvbetjening
21
(No Transcript)
22
Hvem bruker hva og hvordan?
23
Jo eldre du er jo mer foretrekker du nyheter på
papir
http//ssb.no/medie
24
Fjernsyn, fortsatt rimelig jevnt fordelt
http//ssb.no/medie
25
50 av de mellom 67-79 år bruker nettet en
gjennomsnittsdag
http//ssb.no/medie
26
Det er i dag mellom 400 000 og 600 000 som ikke
bruker Internett i Norge
27
Digital skiller blir mer komplekse Flere nivåer
av digitale skiller
 • Tilgang til internett (mange måter å ha tilgang
  på)
 • Bruk av Internett (mange måter å bruke nettet på )

28
De eldre som er på netthva gjør de?
29
Sosial utstøtingsprosess strukturelle endringer
i hvordan vi snakker sammen
30
"Folk chatter og de ??bruker Twitter, og gud vet
hva alt er. (...) Jeg kan ikke tro at det i dag
det synes umulig å kommunisere ansikt-til-ansikt.
Når jeg går til banken ønsker jeg å snakke med en
person, og de ??er like overrasket hver eneste
gang "så du bruker ikke våre elektroniske
banktjenester?" "(pensjonist, mann)
31
(No Transcript)
32
58 bruker sosiale medier daglig.
http//ssb.no/medie
33
17 i aldersgr 67-79 år bruker sosiale medier
daglig.
http//ssb.no/medie
34
Ikke bare design eller tekniske barrierer, men
også kulturelle barrierer
"Jeg har ikke hatt mot eller ønske om å bruke
Facebook, selv om jeg har blitt invitert til å
begynne å bruke det. Jeg tror ikke noen ville
være interessert i å vite noe om en gammel dame.
Jeg har sett mine barnebarn, og jeg synes det er
skremmende hva de deler om seg selv på Facebook."
(Pensjonert dame)
35
Eldrefloka
36
Opplevelse av Kommunikasjonsteknologi
 • Ansikt-til-ansikt oppfattes som idealtypen for
  kommunikasjon
 • "Alle" har mobil
 • Eldre er kritiske til sosiale medier
 • Skype og e-post er populære tjenester

37
 • Kritiske seniorer
 • Personvern og sikkerhet
 • Narsissistiske verktøy
 • Overflatisk, asosialt og kaldt
 • Teknologisk kompetente

Illustrasjonsfoto Pedro Ribeiro Simões
(CC) http//www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/86
06204482/
38
 • Seniorer som ikke opplever sosiale medier som
  relevante
 • Har ikke tid
 • Andre interesser
 • Ser ikke verdien av sosiale medier

Illustrasjonsfoto Levy Carneiro Jr.
(CC) http//www.flickr.com/photos/levycarneiro/39
60791834/
39
 • Seniorer som ønsker å bruke sosiale medier
 • Ser nytten og verdien
 • Opplever manglende kompetanse og kunnskap

Illustrasjonsfoto Cristina Valencia
(CC) http//www.flickr.com/photos/cristinavalenci
a/6019118269/
40
 Utstøtingsprosess Teknologi som årsak til
tidlig pensjonering
 • Én av fire anså innføring av ny teknologi som en
  viktig grunn til at de gikk av

Kilde, 2004 Midtsundstad/FAFO og NOU, 20041
41
Digitale skiller og fremtidens konsekvenser
 • Demokratisk problem?
 • Menneskerettighetsproblem?
 • Sosialt isolert?
 • Problemer i jobbsammenheng?

42
Kommer denne digitale kløften til å bli mindre
med nye generasjoner? Eller er det alderen i seg
selv som gjør utslaget
 • Generasjonseffekt Problemet vil forsvinne når
  nye generasjoner med eldre kommer til (mennesker
  som har vokst opp med Internett)
 • Aldringseffekt Aldring gjør at eldre velger bort
  eller ikke greier å ta i bruk IKT

43
Hva skjer om ytterligere 15 år (vi blir flere
eldre)
About PowerShow.com